Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 402 425 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Näringsliv // Arbetsställen efter kommun och…

Arbetsställen efter kommun och näringsgren

Senast uppdaterad 2021-12-13
Förklaring
Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag betraktas som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag får en branschkod efter den huvudsakliga verksamhet som bedrivs. Om det bedrivs fler verksamheter inom olika branscher får företaget den branschkod som dominerar, antingen efter antal anställda eller efter omsättning.

Antal arbetsställen 2021 efter region och näringsgren (SNI 2007)*

         

Kommun/Region

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt        

Bjuv

157

331

782

1 270

Bromölla

218

197

630

1 045

Burlöv

55

299

1 273

1 627

Båstad

606

387

2 164

3 157

Eslöv

728

553

2 364

3 645

Helsingborg

754

1 891

13 723

16 368

Hässleholm

2 031

1 088

3 779

6 898

Höganäs

376

557

2 859

3 792

Hörby

877

445

1 231

2 553

Höör

490

377

1 389

2 256

Klippan

470

362

1 233

2 065

Kristianstad

1 899

1 279

6 808

9 986

Kävlinge

338

521

2 460

3 319

Landskrona

277

665

3 092

4 034

Lomma

220

226

2 469

2 915

Lund

1 077

1 090

12 187

14 354

Malmö

767

3 573

34 641

38 981

Osby

727

270

826

1 823

Perstorp

227

134

382

743

Simrishamn

786

547

2 367

3 700

Sjöbo

802

615

1 555

2 972

Skurup

375

386

1 352

2 113

Staffanstorp

243

373

1 844

2 460

Svalöv

442

365

1 019

1 826

Svedala

251

363

1 611

2 225

Tomelilla

629

370

1 254

2 253

Trelleborg

603

762

3 289

4 654

Vellinge

379

591

4 344

5 314

Ystad

600

565

3 103

4 268

Åstorp

157

296

980

1 433

Ängelholm

942

845

4 077

5 864

Örkelljunga

491

268

765

1 524

Östra Göinge

547

284

812

1 643

Skåne län

19 541

20 875

122 667

163 083

Riket

244 775

181 889

940 043

1 366 707

*) exkl. näringsgren okänd

Källa: SCB Företagsregistret

         

Procentuell fördelning*

         

Kommun/Region

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt

Bjuv

12,4

26,1

61,6

100

Bromölla

20,9

18,9

60,3

100

Burlöv

3,4

18,4

78,2

100

Båstad

19,2

12,3

68,5

100

Eslöv

20,0

15,2

64,9

100

Helsingborg

4,6

11,6

83,8

100

Hässleholm

29,4

15,8

54,8

100

Höganäs

9,9

14,7

75,4

100

Hörby

34,4

17,4

48,2

100

Höör

21,7

16,7

61,6

100

Klippan

22,8

17,5

59,7

100

Kristianstad

19,0

12,8

68,2

100

Kävlinge

10,2

15,7

74,1

100

Landskrona

6,9

16,5

76,6

100

Lomma

7,5

7,8

84,7

100

Lund

7,5

7,6

84,9

100

Malmö

2,0

9,2

88,9

100

Osby

39,9

14,8

45,3

100

Perstorp

30,6

18,0

51,4

100

Simrishamn

21,2

14,8

64,0

100

Sjöbo

27,0

20,7

52,3

100

Skurup

17,7

18,3

64,0

100

Staffanstorp

9,9

15,2

75,0

100

Svalöv

24,2

20,0

55,8

100

Svedala

11,3

16,3

72,4

100

Tomelilla

27,9

16,4

55,7

100

Trelleborg

13,0

16,4

70,7

100

Vellinge

7,1

11,1

81,7

100

Ystad

14,1

13,2

72,7

100

Åstorp

11,0

20,7

68,4

100

Ängelholm

16,1

14,4

69,5

100

Örkelljunga

32,2

17,6

50,2

100

Östra Göinge

33,3

17,3

49,4

100

Skåne län

12,0

12,8

75,2

100

Riket

17,9

13,3

68,8

100

*) exkl. näringsgren okänd

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Antal arbetsställen 2001-2021 efter näringsgrupp

         

Skåne län

År

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt        

2001

15 369

14 213

70 465

100 047

2002

15 418

14 553

72 293

102 264

2003

16 600

14 920

75 357

106 877

2004

16 463

15 394

77 761

109 618

2005

16 814

16 007

81 136

113 957

2006

18 189

16 586

84 885

119 660

2007

17 847

17 601

94 646

130 094

2008

17 847

17 601

94 646

130 094