Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 389 336 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Näringsliv // Arbetsställen efter kommun och…

Arbetsställen efter kommun och näringsgren

Senast uppdaterad 2020-12-10
Förklaring
Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag betraktas som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag får en branschkod efter den huvudsakliga verksamhet som bedrivs. Om det bedrivs fler verksamheter inom olika branscher får företaget den branschkod som dominerar, antingen efter antal anställda eller efter omsättning.

Antal arbetsställen 2020 efter region och näringsgren (SNI 2007)*

         

Kommun/Region

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt        

Bjuv

148

285

741

1 174

Bromölla

212

190

627

1 029

Burlöv

57

278

1 200

1 535

Båstad

614

380

2 070

3 064

Eslöv

736

545

2 284

3 565

Helsingborg

777

1 848

13 424

16 049

Hässleholm

2 070

1 047

3 748

6 865

Höganäs

384

541

2 749

3 674

Hörby

893

425

1 183

2 501

Höör

499

374

1 372

2 245

Klippan

465

349

1 197

2 011

Kristianstad

1 915

1 251

6 583

9 749

Kävlinge

340

502

2 384

3 226

Landskrona

281

641

2 996

3 918

Lomma

222

224

2 409

2 855

Lund

1 071

1 096

12 061

14 228

Malmö

761

3 429

33 571

37 761

Osby

723

267

807

1 797

Perstorp

229

127

373

729

Simrishamn

790

533

2 285

3 608

Sjöbo

810

618

1 513

2 941

Skurup

378

362

1 302

2 042

Staffanstorp

245

380

1 799

2 424

Svalöv

446

353

986

1 785

Svedala

247

354

1 556

2 157

Tomelilla

631

363

1 205

2 199

Trelleborg

609

758

3 199

4 566

Vellinge

377

549

4 238

5 164

Ystad

599

533

2 988

4 120

Åstorp

155

283

934

1 372

Ängelholm

932

804

3 964

5 700

Örkelljunga

496

255

744

1 495

Östra Göinge

540

283

793

1 616

Skåne län

19 652

20 227

119 285

159 164

Riket

245 937

174 408

915 905

1 336 250

*) exkl. näringsgren okänd

Källa: SCB Företagsregistret

         

Procentuell fördelning*

         

Kommun/Region

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt

Bjuv

12,6

24,3

63,1

100

Bromölla

20,6

18,5

60,9

100

Burlöv

3,7

18,1

78,2

100

Båstad

20,0

12,4

67,6

100

Eslöv

20,6

15,3

64,1

100

Helsingborg

4,8

11,5

83,6

100

Hässleholm

30,2

15,3

54,6

100

Höganäs

10,5

14,7

74,8

100

Hörby

35,7

17,0

47,3

100

Höör

22,2

16,7

61,1

100

Klippan

23,1

17,4

59,5

100

Kristianstad

19,6

12,8

67,5

100

Kävlinge

10,5

15,6

73,9

100

Landskrona

7,2

16,4

76,5

100

Lomma

7,8

7,8

84,4

100

Lund

7,5

7,7

84,8

100

Malmö

2,0

9,1

88,9

100

Osby

40,2

14,9

44,9

100

Perstorp

31,4

17,4

51,2

100

Simrishamn

21,9

14,8

63,3

100

Sjöbo

27,5

21,0

51,4

100

Skurup

18,5

17,7

63,8

100

Staffanstorp

10,1

15,7

74,2

100

Svalöv

25,0

19,8

55,2

100

Svedala

11,5

16,4

72,1

100

Tomelilla

28,7

16,5

54,8

100

Trelleborg

13,3

16,6

70,1

100

Vellinge

7,3

10,6

82,1

100

Ystad

14,5

12,9

72,5

100

Åstorp

11,3

20,6

68,1

100

Ängelholm

16,4

14,1

69,5

100

Örkelljunga

33,2

17,1

49,8

100

Östra Göinge

33,4

17,5

49,1

100

Skåne län

12,3

12,7

74,9

100

Riket

18,4

13,1

68,5

100

*) exkl. näringsgren okänd

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Antal arbetsställen 2000-2020 efter näringsgrupp

         

Skåne län

År

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt        

2000

15 469

13 802

68 224

97 495

2001

15 369

14 213

70 465

100 047

2002

15 418

14 553

72 293

102 264

2003

16 600

14 920

75 357

106 877

2004

16 463

15 394

77 761

109 618

2005

16 814

16 007

81 136

113 957

2006

18 189

16 586

84 885

119 660

2007

17 847

17 601

94 646

130 094

2008

17 847

17 601

94 646

130 094

2009

17 042

17 577

93 531

128 150

2010

18 425

17 273

91 958

127 656

2011

19 965

18 598

103 719

142 282

2012

20 965

18 947

105 956

145 868

2013

20 282

18 776

106 441

145 499

2014

20 333

18 962

108 510

147 805

2015

20 366

26 694

103 010

150 070

2016

20 159

19 729

112 520

152 408

2017

20 011

19 568

113 766

153 345

2018

19 965

19 550

115 496

155 011

2019

19 737

19 765

117 302

156 804

2020

19 652

20 227

119 285

159 164

Riket

År

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt        

2000

147 088

114 806

524 823

786 717

2001

159 083

117 725

541 945

818 753

2002

164 488

119 755

555 168

839 411

2003

174 582

122 028

571 312

867 922

2004

174 894

125 105

588 771

888 770

2005

189 754

129 451

610 116

929 321

2006

207 904

134 464

634 179

976 547

2007

210 117

138 665

658 568

1 007 350

2008

207 821

138 396

683 994

1 030 211

2009

202 877

141 270

698 717

1 042 864

2010

207 433

142 077

689 525

1 039 035

2011

240 285

154 593

780 134

1 175 012

2012

248 816

156 597

796 959

1 202 372

2013

238 283

156 528

803 619

1 198 430

2014

248 883

159 186

821 503

1 229 572

2015

250 502

162 885

836 441

1 249 828

2016

249 798

167 560

854 709

1 272 067

2017

248 228

167 285

868 669

1 284 182

2018

247 678

168 896

884 482

1 301 056

2019

246 129

170 882

899 745

1 316 756

2020

245 937

174 408

915 905

1 336 250

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Utveckling av antal arbetsställen 2000-2020 efter näringsgrupp. Index år 2000=100

         

Skåne län

År

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt

2000

100

100

100

100

2001

99

103

103

103

2002

100

105

106