Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 402 425 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Näringsliv // Export-/importföretag fördelad…

Export-/importföretag fördelade efter landområden

Senast uppdaterad 2021-12-13
Förklaring

Statistiken syftar till att belysa Sveriges utrikeshandel med varor och länder.

Varuhandel med länder utanför EU (Extrastat)
För företag som exporterar till och importerar varor från länder utanför EU hämtas uppgifter ur de exportanmälningar och importdeklarationer som företagen lämnar till Tullverket i samband med ut- och införsel av varor.

Varuhandel med EU-länder (Intrastat)
Intrastat är utformad av EU:s statistikorgan Eurostat. De allra minsta företagen ingår inte i datainsamlingen. Intrastatundersökningen avser företag som har en årlig varuutförsel till EU om minst 4,5 miljoner kronor eller varuinförsel från övriga EU-länder om minst 4,5 miljoner kronor. Intrastatuppgifterna insamlas månadsvis. De uppgifter företagen lämnar är redovisade på varor och EU-land. Uppgifterna från företagens momsdeklaration tjänar som grund för uppgiftsskyldighet i undersökningen. Den kompletterande uppgiften omfattar endast totala värdet av varuleveranser till och från EU varje månad.

PDF
Diagram nuläge

Export-/importföretag fördelade efter landområden med vilka handel bedrivs 2020

         

Landområde

Antal

Skåne län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

Norden

2 777

1 876

20 371

14 604

EU

4 941

16 678

29 440

106 652

Övriga Europa

1 213

1 540

7 798

9 596

Fjärran Östern

1 156

2 940

7 758

20 696

Övriga Asien

632

677

4 181

4 657

Nord- och Centralamerika

1 165

2 208

8 192

16 828

Sydamerika

272

139

1 938

882

Afrika

348

200

2 319

1 218

Samtliga

6 404

18 732

42 171

125 006

         

Landområde

Procentuell fördelning

Skåne län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

Norden

43,4

10,0

48,3

11,7

EU

77,2

89,0

69,8

85,3

Övriga Europa

18,9

8,2

18,5

7,7

Fjärran Östern

18,1

15,7

18,4

16,6

Övriga Asien

9,9

3,6

9,9

3,7

Nord- och Centralamerika

18,2

11,8

19,4

13,5

Sydamerika

4,2

0,7

4,6

0,7

Afrika

5,4

1,1

5,5

1,0

Företag med export/import till flera landområden räknas flera gånger.

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Export-/importföretag fördelade efter landområden med vilka handel bedrivs 2014-2020

                             

Skåne län

 

Landområde

Exportföretag

Antal

Procent

2014    

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014    

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Norden

2 722

2 669

2 668

2 715

2 764

2 797

2 777

46

44

44

44

45

43

43

EU

4 666

4 717

4 771

4 747

4 781

5 104

4 941

78

78

79

78

78

79

77

Övriga Europa

938

952

961

990

979

1 047

1 213

16

16

16

16

16

16

19

Fjärran Östern

1 000

1 017

1 089

1 110

1 093

1 100

1 156

17

17

18

18

18

17

18

Övriga Asien

629

634

664

666

637

636

632

11

11

11

11

10

10

10

Nord- och Centralamerika

988

1 092

1 106

1 110

1 127

1 179

1 165

17

18

18

18

18

18

18

Sydamerika

289

269

301

298

296

279

272

5

4

5

5

5

4

4

Afrika

364

368

343

352

338

346

348

6

6

6

6

6

5

5

Samtliga

5 968

6 019

6 028

6 105

6 143

6 448

6 404

 

 

 

 

 

 

 

Landområde

Importföretag

Antal

Procent

2014    

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014    

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Norden

1 948

1 792

1 806

1 809

1 844

1 883

1 876

12

11

10

10

10

10

10

EU

14 205

14 889

15 744

15 853

15 982

16 713

16 678

87

89

89

89

89

89

89

Övriga Europa

980

1 015

1 042

1 088

1 160

1 248

1 540

6

6

6

6

6

7

8

Fjärran Östern

2 690

2 690

2 819

2 931

2 934

3 060

2 940

17

16

16

16

16

16

16

Övriga Asien

684

621

687

717

713

741

677

4

4

4

4

4

4

4

Nord- och Centralamerika

2 410

2 393

2 418

2 424

2 369

2 372

2 208

15

14

14

14

13

13

12

Sydamerika

140

155

157

141

160

149

139

1

1

1

1

1

1

1

Afrika

166

154

226

224

201

204

200

1

1

1

1

1

1

1

Samtliga

16 282

16 817

17 746

17 911

17 977

18 804

18 732

 

 

 

 

 

 

 

                             

Riket

 

Landområde

Exportföretag

Antal

Procent

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Norden

20605

20362

20422

20712

20557

20526

20 371

52

51

51

51

50

48

48

EU

28003

28588

28990

28897

28710

30174

29 440

71

72

72

72

70

71

70

Övriga Europa

6270

6249

6378

6531

6483

6674

7 798

16

16

16

16

16

16

18

Fjärran Östern

7410

7544

7798

7647

7628

7749

7 758

19

19

19

19

19

18

18

Övriga Asien

4226

4327

4345

4483

4324

4254

4 181

11

11

11

11

11

10

10

Nord- och Centralamerika

7430

7829

8184

8104

8102

8251

8 192

19

20

20

20

20

19

19

Sydamerika

2096

2077

2100

2094

2045

1981

1 938

5

5

5

5

5

5

5

Afrika

2502

2534

2551

2420

2451

2427

2 319

6

6

6

6

6

6

5

Samtliga

39349

39840

40297

40307

41059

42591

42171

 

 

 

 

 

 

 

Landområde

Importföretag

Antal

Procent

2014    

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Norden

14672

14147

14126

14579

14439

14553

14 604

14

13

12

12

12

12

12

EU

87679

92978

99757

102093

101194

106956

106652

83

84

85

85

84

85

85

Övriga Europa

6483

6639

6926

7151

7429

7688

9 596

6

6

6

6

6

6

8

Fjärran Östern

19110

19738

20388

21204

21002

21442

20 696

18

18

17

18

17

17

17

Övriga Asien

4388

4495

4642

4756

4787

4914

4 657

4

4

4

4

4

4

4

Nord- och Centralamerika

19142

18980

18969

18726

18521

18287

16 828

18

17

16

16

15

15

13

Sydamerika

929

916

967

967

985

950

882

1

1

1

1

1

1

1

Afrika

1117

1115

1444

1308

1309

1284

1 218

1

1

1

1

1

1