Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 389 336 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Näringsliv // Export-/importföretag fördelad…

Export-/importföretag fördelade efter omsättning

Senast uppdaterad 2020-12-09
Förklaring

Statistiken syftar till att belysa Sveriges utrikeshandel med varor och länder.

Varuhandel med länder utanför EU (Extrastat)
För företag som exporterar till och importerar varor från länder utanför EU hämtas uppgifter ur de exportanmälningar och importdeklarationer som företagen lämnar till Tullverket i samband med ut- och införsel av varor.

Varuhandel med EU-länder (Intrastat)
Intrastat är utformad av EU:s statistikorgan Eurostat. De allra minsta företagen ingår inte i datainsamlingen. Intrastatundersökningen avser företag som har en årlig varuutförsel till EU om minst 4,5 miljoner kronor eller varuinförsel från övriga EU-länder om minst 4,5 miljoner kronor. Intrastatuppgifterna insamlas månadsvis. De uppgifter företagen lämnar är redovisade på varor och EU-land. Uppgifterna från företagens momsdeklaration tjänar som grund för uppgiftsskyldighet i undersökningen. Den kompletterande uppgiften omfattar endast totala värdet av varuleveranser till och från EU varje månad.

PDF
Diagram nuläge

Antal export-/importföretag fördelat på omsättningsklass 2019

         

Omsättning

Skåne län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

 -250 Tkr

3 359

12 496

22 520

85 648

250-999 Tkr

1 085

2 580

6 794

16 348

1-1,9 Mnkr

463

985

2 852

6 215

2-4,9 Mnkr

492

919

3 262

6 071

5-9,9 Mnkr

284

586

1 862

3 585

10-49 Mnkr

431

757

3 073

5 198

50-99 Mnkr

130

192

824

1 202

100 - Mnkr

204

289

1 404

1 782

Samtliga

6 448

18 804

42 591

126 049

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Antal export-/importföretag fördelat på omsättningsklass 2010-2019

                     

Skåne län

                   

Omsättning

Exportföretag

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

 -250 Tkr

2 919

2 839

2 836

3 239

3 187

3 137

3 184

3 240

3 203

3 359

250-999 Tkr

1 040

964

1 000

961

1 017

1 036

996

977

1 018

1 085

1-1,9 Mnkr

417

395

381

394

414

441

456

426

441

463

2-4,9 Mnkr

467

434

439

433

446

463

441

481

478

492

5-9,9 Mnkr

255

231

244

236

238

260

250

267

268

284

10-49 Mnkr

372

379

392

395

411

430

425

431

416

431

50-99 Mnkr

123

113

102

93

96

89

101

102

127

130

100 - Mnkr

202

158

159

166

159

163

175

181

192

204

Samtliga

5 795

5 513

5 553

5 917

5 968

6 019

6 028

6 105

6 143

6 448

Omsättning

Importföretag

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

 -250 Tkr

7 476

7 781

8 014

9 757

10 524

10 867

11 643

11 784

11 759

12 496

250-999 Tkr

2 163

2 110

2 183

2 361

2 503

2 496

2 545

2 500

2 536

2 580

1-1,9 Mnkr

855

880

825

873

865

909

912

967

974

985

2-4,9 Mnkr

840

794

832

805

864

893

927

912

918

919

5-9,9 Mnkr

472

473

458

458

468

507

545

552

554

586

10-49 Mnkr

697

687

658

658

691

756

747

738

760

757

50-99 Mnkr

187

162

150

162

168

182

198

202

199

192

100 - Mnkr

208

196

190

189

199

207

229

256

277

289

Samtliga

12 898

13 083

13 310

15 263

16 282

16 817

17 746

17 911

17 977

18 804

                     

Riket

Omsättning

Exportföretag

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

 -250 Tkr

19 870

19 208

19 091

20 978

21 270

21 239

21 641

21 332

21 483

22 520

250-999 Tkr

6 360

6 202

6 330

6 287

6 283

6 452

6 443

6 443

6 669

6 794

1-1,9 Mnkr

2 782

2 608

2 562

2 580

2 648

2 753

2 727

2 746

2 821

2 852

2-4,9 Mnkr

3 053

2 974

2 964

2 943

2 931

2 984

2 997

3 094

3 135

3 262

5-9,9 Mnkr

1 813

1 698

1 718

1 697

1 706

1 762

1 751

1 790

1 879

1 862

10-49 Mnkr

2 851

2 701

2 681

2 676

2 676

2 759

2 838

2 929

2 950

3 073

50-99 Mnkr

778

700

683

658

713

730

731

726

796

824

100 - Mnkr

1 346

1 122

1 097

1 087

1 122

1 161

1 169

1 247

1 326

1 404

Samtliga

38 853

37 213

37 126

38 906

39 349

39 840

40 297

40 307

41 059

42 591

Omsättning

Importföretag

2010

2011

2012

2013

2014     

2015

2016

2017

2018

2019

 -250 Tkr

49 042

51 238

52 337

64 940

70 297

73 443

78 856

80 494

80 822

85 648

250-999 Tkr

13 442

13 643

13 738

14 592

15 057

15 454

16 084

15 971

16 013

16 348

1-1,9 Mnkr

5 232

5 303

5 291

5 430

5 578

5 705

5 973

6 044

6 042

6 215

2-4,9 Mnkr

5 303

5 260

5 279

5 295

5 501

5 830

5 849

5 991

6 054

6 071

5-9,9 Mnkr

2 973

2 971

2 936

2 923

3 072

3 225

3 401

3 387

3 477

3 585

10-49 Mnkr

4 393

4 318

4 200

4 257

4 430

4 704

4 823

4 918

5 096

5 198

50-99 Mnkr

1 019

947

915

928

991

1 090

1 089

1 145

1 197

1 202

100 - Mnkr

1 503

1 335

1 282

1 274

1 348

1 441

1 498

1 607

1 716

1 782

Samtliga

82907

85015

85978

99639

106274

110892

117573

119557

120417

126049

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta