Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 414 324 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Näringsliv // Turism // Antal övernattningar på hotell…

Antal övernattningar på hotell, stugbyar, vandrarhem, SoL och camping

Senast uppdaterad 2022-04-06
Förklaring
SCB för ett register över landets hotell, stugbyar och vandrarhem med uppgifter om anläggningarnas kapacitet och öppethållande. Från 1 januari 2008 har SCB även tagit över insamling och produktion av campingstatistik. Inkvarteringsstatistiken bygger på månatlig insamling av uppgifter från samtliga öppna anläggningar. En årsrapport med slutlig statistik publiceras i april. I denna inkluderas även statistik över förmedlade privata stugor och lägenheter(SCB) samt campingstatistik.
I statistiken ingår samtliga hotell, motell, pensionat, vandrarhem och kurs- och konferensanläggningar med minst fem rum eller nio bäddar, stugbyar med minst fem stugor eller tjugo bäddar samt alla STF-anslutna vandrarhem oavsett storlek. Endast anläggningar som bedriver yrkesmässig uthyrning ingår. Även förmedlade privata stugor och lägenheter samt alla campingplatser ingår. Vårdhem, hälsohem och anstalter, inackordering av t.ex. skolungdom samt övernattning i privat regi registreras ej. Anläggningar som tillfälligt används för annan verksamhet – flyktingförläggning etc. – ingår inte i beläggningsstatistiken men räknas med i den totala kapaciteten.
PDF
Diagram nuläge
Antal övernattningar på hotell, stugbyar, vandrarhem, SoL och camping 2021. Tusental

Region Antal övernattningar. Tusental Andelar (%)
Stockholms län 9 233 17,0
Uppsala län 932 1,7
Södermanlands län 989 1,8
Östergötlands län 1 770 3,3
Jönköpings län 1 473 2,7
Kronobergs län 844 1,6
Kalmar län 3 129 5,8
Gotlands län 1 072 2,0
Blekinge län 961 1,8
Skåne län 5 416 10,0
Hallands län 2 877 5,3
Västra Götalands län 8 094 14,9
Värmlands län 1 765 3,3
Örebro län 961 1,8
Västmanlands län 841 1,6
Dalarnas län 4 540 8,4
Gävleborgs län 1 251 2,3
Västernorrlands län 1 217 2,2
Jämtlands län 2 970 5,5
Västerbottens län 1 682 3,1
Norrbottens län 2 030 3,7
Riket 54 220 100
Antal övernattningar på hotell, stugbyar, vandrarhem, SoL och camping 2011-2021. Tusental

Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Stockholms län 10 443 10 714 10 987 11 849 12 976 13 438 14 048 14 595 15 300 6 902 9 233
Uppsala län 1 051 1 051 1 062 1 129 1 167 1 138 1 116 1 128 1 132 768 932
Södermanlands län 1 056 981 1 023 1 008 1 030 1 089 1 091 1 198 1 159 858 989
Östergötlands län 1 489 1 493 1 495 1 597 1 774 1 800 1 772 1 825 1 942 1 455 1 770
Jönköpings län 1 425 1 341 1 429 1 494 1 641 1 694 1 734 1 698 1 761 1 171 1 473
Kronobergs län 778 815 820 862 895 944 994 1 004 1 025 614 844
Kalmar län 2 513 2 605 2 586 2 585 2 719 2 811 2 964 2 904 2 979 2 317 3 129
Gotlands län 858 855 834 888 923 1 029 1 005 1 003 1 026 724 1 072
Blekinge län 909 888 858 878 937 960 945 985 1 021 808 961
Skåne län 4 636 4 594 4 791 5 151 5 533 5 888 5 885 6 228 6 526 4 455 5 416
Hallands län 2 399 2 399 2 498 2 640 2 706 2 703 2 665 2 793 2 947 2 398 2 877
Västra Götalands län 8 266 8 266 8 570 9 176 9 673 9 777 9 988 10 196 10 493 6 079 8 094
Värmlands län 2 099 2 067 2 022 2 038 2 072 2 141 2 263 2 589 2 515 1 556 1 765
Örebro län 1 119 1 029 1 141 1 090 1 215 1 269 1 307 1 295 1 294 901 961
Västmanlands län 644 618 684 711 727 716 896 902 926 733 841
Dalarnas län 5 019 4 863 4 769 4 919 4 986 5 104 4 948 5 102 5 122 4 082 4 540
Gävleborgs län 908 934 957 1 017 997 1 067 1 119 1 231 1 363 1 143 1 251
Västernorrlands län 947 1 010 1 055 1 122 1 196 1 167 1 140 1 168 1 258 1 006 1 217
Jämtlands län 2 452 2 500 2 439 2 627 2 923 3 000 3 077 2 973 3 039 2 351 2 970
Västerbottens län 1 552 1 540 1 564 1 609 1 649 1 748 1 842 1 844 1 878 1 243 1 682
Norrbottens län 2 066 2 131 2 152 2 204 2 290 2 313 2 410 2 516 2 667 1 741 2 030
Riket 52 624 52 690 53 736 56 594 60 029 61 796 63 208 65 179 67 371 43 303 54 220
Utveckling av antal övernattningar på hotell, stugbyar, vandrarhem, SoL och camping 2011-2021. Index år 2011=100

Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Stockholms län 100 103 105 113 124 129 135 140 147 66 88
Uppsala län 100 100 101 107 111 108 106 107 108 73 89
Södermanlands län 100 93 97 95 98 103 103 113 110 81 94
Östergötlands län 100 100 100 107 119 121 119 123 130 98 119
Jönköpings län 100 94 100 105 115 119 122 119 124 82 103
Kronobergs län 100 105 105 111 115 121 128 129 132 79 108
Kalmar län 100 104 103 103 108 112 118 116 119 92 125
Gotlands län 100 100 97 103 108 120 117 117 120 84 125
Blekinge län 100 98 94 97 103 106 104 108 112 89 106
Skåne län 100 99 103 111 119 127 127 134 141 96 117
Hallands län 100 100 104 110 113 113 111 116 123 100 120
Västra Götalands län 100 100 104 111 117 118 121 123 127 74 98
Värmlands län 100 98 96 97 99 102 108 123 120 74 84
Örebro län 100 92 102 97 109 113 117 116 116 81 86
Västmanlands län 100 96 106 110 113 111 139 140 144 114 131
Dalarnas län 100 97 95 98 99 102 99 102 102 81 90
Gävleborgs län 100 103 105 112 110 118 123 136 150 126 138
Västernorrlands län 100 107 111 118 126 123 120 123 133 106 128
Jämtlands län 100 102 99 107 119 122 125 121 124 96 121
Västerbottens län 100 99 101 104 106 113 119 119 121 80 108
Norrbottens län 100 103 104 107 111 112 117 122 129 84 98
Riket 100 100 102 108 114 117 120 124 128 82 103

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta