Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 414 324 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Näringsliv // Turism // Hotellgästerna fördelade efter…

Hotellgästerna fördelade efter målgrupp

Senast uppdaterad 2022-04-06
Förklaring

Målgruppsredovisningen baseras på antalet belagda rum och redovisas enligt gästens sätt att betala:

  • Affärs- och uppdragsresenär – gäst som betalar ordinarie pris (inklusive eventuell företagsrabatt)
  • Konferensgäst – gäst som betalar enligt konferensprislista samt bor och konfererar på hotellet
  • Gruppgäst – gäst som betalar enligt grupprislista
  • Fritidsresenär – dels gäst som (ofta) inte betalar ordinarie pris och reser främst över helger och under sommaren, dels fullt betalande privatgäst på turisthotell
PDF
Diagram nuläge

Hotellgästerna (belagda rum) fördelade efter målgrupp 2021

         

 

Belagda rum

Procentuell fördelning

Skåne län

Riket           

Skåne län

Riket

Affärsresenärer

732 326

7 768 998

35,7

43,1

Konferensdeltagare

104 618

919 301

5,1

5,1

Gruppresenärer

73 848

793 123

3,6

4,4

Fritidsresenärer

1 140 541

8 544 096

55,6

47,4

Totalt

2 051 333

18 025 518

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån, Tillväxtverket

Hotellgästerna (belagda rum) fördelade efter målgrupp 2001-2021

           

Skåne län, antal

År

Affärs- resenärer

Konferens- deltagare

Grupp- resenärer

Fritids- resenärer

Totalt

2001

858 565

202 015

185 181

437 700

1 683 460

2002

843 581

191 000

143 250

413 832

1 591 663

2003

795 640

187 209

156 008

421 221

1 560 078

2004

791 710

184 414

146 260

464 215

1 589 779

2005

896 018

189 705

128 728

479 344

1 693 796

2006

965 212

217 717

137 887

493 492

1 814 308

2007

1 053 980

225 450

116 483

482 840

1 878 753

2008

1 042 172

230 753

147 531

470 964

1 891 420

2009

986 077

229 765

158 921

539 949

1 914 712

2010

1 010 315

230 423

165 432

563 256