Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 414 324 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Näringsliv // Turism // Övernattningar efter gästernas…

Övernattningar efter gästernas nationalitet

Senast uppdaterad 2022-04-06
Förklaring
SCB för ett register över landets hotell, stugbyar och vandrarhem med uppgifter om anläggningarnas kapacitet och öppethållande. Från 1 januari 2008 har SCB även tagit över insamling och produktion av campingstatistik. Inkvarteringsstatistiken bygger på månatlig insamling av uppgifter från samtliga öppna anläggningar. En årsrapport med slutlig statistik publiceras i april. I denna inkluderas även statistik över förmedlade privata stugor och lägenheter(SCB) samt campingstatistik.
I statistiken ingår samtliga hotell, motell, pensionat, vandrarhem och kurs- och konferensanläggningar med minst fem rum eller nio bäddar, stugbyar med minst fem stugor eller tjugo bäddar samt alla STF-anslutna vandrarhem oavsett storlek. Endast anläggningar som bedriver yrkesmässig uthyrning ingår. Även förmedlade privata stugor och lägenheter samt alla campingplatser ingår. Vårdhem, hälsohem och anstalter, inackordering av t.ex. skolungdom samt övernattning i privat regi registreras ej. Anläggningar som tillfälligt används för annan verksamhet – flyktingförläggning etc. – ingår inte i beläggningsstatistiken men räknas med i den totala kapaciteten.
PDF
Diagram nuläge

Övernattningar efter gästernas nationalitet 2021 (tusental)

       

Region

Medborgarskap

1000-tal

Andelar (%)

Skåne län

Sverige

4 565

84,3

Övriga Norden

193

3,6

Övriga Europa

481

8,9

Utanför Europa

177

3,3

Totalt

5 416

100

       

Riket

Sverige

46 946

86,6

Övriga Norden

1 652

3,0

Övriga Europa

4 198

7,7

Utanför Europa

1 423

2,6

Totalt

54 220

100

Källa: Statistiska centralbyrån och Tillväxtverket

Övernattningar 2008-2021 efter gästernas nationalitet. 1000-tal

           

Skåne län, antal tusen

År

Medborgarskap

Sverige

Övriga Norden

Övriga Europa

Utanför Europa

Totalt

2008

3 421

240

628

121

4 411

2009

3 505

347

605

128

4 584

2010

3 508

319

575

131

4 533

2011

3 598

295

585

160

4 636

2012

3 556

288

578

172

4 594

2013

3 736

271

610

174

4 791

2014

3 945

289

677

229

5 140

2015

4 249

308

706

270

5 533

2016

4 473

310

782

324

5 888

2017

4 432

324

774

356

5 885

2018

4 586

381

869

392

6 228

2019

4 782

398

967

379

6 526

2020

3 867

165

275

148

4 455

2021

4 565

193

481

177

5 416

Skåne län, procent

År

Medborgarskap

Sverige

Övriga Norden

Övriga Europa

Utanför Europa

Totalt

2008

77,6

5,4

14,2

2,7

100

2009

76,4

7,6

13,2

2,8

100

2010

77,4

7,0

12,7

2,9

100

2011

77,6

6,4

12,6

3,4

100

2012

77,4

6,3

12,6

3,8

100

2013

78,0

5,7

12,7

3,6

100

2014

76,7

5,6

13,2

4,5

100

2015

76,8

5,6

12,8

4,9

100

2016

76,0

5,3

13,3

5,5

100

2017

75,3

5,5

13,2

6,0

100

2018

73,6

6,1

14,0

6,3

100

2019

73,3

6,1

14,8

5,8

100

2020

86,8

3,7

6,2

3,3

100

2021

84,3

3,6

8,9

3,3

100

           

Riket, antal

År

Medborgarskap

Sverige

Övriga Norden

Övriga Europa

Utanför Europa

Totalt

2008

38 133

4 496

6 006

1 461

50 097

2009

38 681

5 046

5 880

1 403

51 011

2010

39 603

5 261

5 921

1 620

52 406

2011

39 743

5 018

5 949

1 914

52 624

2012

39 916

5 024

5 752

1 999

52 690

2013

40 846

4 921

5 863

2 106

53 736

2014

42 654

4 915

6 283

2 549

56 401

2015

44 854

5 288

6 826

3 061

60 029

2016

46 203

5 123

7 077

3 393

61 796

2017

47 017

5 084

7 227

3 879

63 208

2018

47 852

5 421

7 527

4 379

65 179

2019

49 849

5 471

8 068

3 983

67 371

2020

38 122

1 278

2 547

1 355

43 303

2021

46 946

1 652

4 198

1 423

54 220

Riket, procent

År

Medborgarskap

Sverige

Övriga Norden

Övriga Europa

Utanför Europa

Totalt

2008

76,1

9,0

12,0

2,9

100

2009

75,8

9,9

11,5

2,8

100

2010

75,6

10,0

11,3

3,1

100

2011

75,5

9,5

11,3

3,6

100

2012

75,8

9,5

10,9

3,8

100

2013

76,0

9,2

10,9

3,9

100

2014

75,6

8,7

11,1

4,5

100

2015

74,7

8,8

11,4

5,1

100

2016

74,8

8,3

11,5

5,5

100

2017

74,4

8,0

11,4

6,1

100

2018

73,4

8,3

11,5

6,7

100

2019

74,0

8,1

12,0

5,9

100

2020

88,0

3,0

5,9

3,1

100

2021

86,6

3,0

7,7

2,6

100

Källa: Statistiska centralbyrån och Tillväxtverket

Utveckling av antalet övernattningar 2008-2021 efter gästernas nationalitet. Index år 2008=100

           

Skåne län

År

Medborgarskap

Sverige

Övriga Norden

Övriga Europa

Utanför Europa

Totalt

2008

100

100

100

100

100

2009

102

145

96

106

104

2010

103

133

92

108

103

2011

105

123

93

132

105

2012

104

120

92

142

104

2013

109

113

97

144

109

2014

115

120

108

189

117

2015

124

128

112

223

125

2016

131

129

124

267

133

2017

130

135

123

294

133

2018

134

159

138

324

141

2019

140

166

154

313

148

2020

113

68

44

123

101

2021

133

80

77

146

123

Riket

År

Medborgarskap

Sverige

Övriga Norden

Övriga Europa

Utanför Europa

Totalt

2008

100

100

100

100

100

2009

101

112

98

96

102

2010

104

117

99

111

105

2011

104

112

99

131

105

2012

105

112

96

137

105

2013

107

109

98

144

107

2014

112

109

105

174

113

2015

118

118

114

209

120

2016

121

114

118

232

123

2017

123

113

120

265

126

2018

125

121

125

300

130

2019

131

122

134

273

134

2020

100

28

42

93

86

2021

123

37

70

97

108

Källa: Statistiska centralbyrån och Tillväxtverket

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta