Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 377 827 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Politik // Valresultat Sametinget

Valresultat Sametinget

Senast uppdaterad 2017-06-01
Förklaring

Sametinget i Sverige är till sin konstruktion både en statlig myndighet (med tjänstemän) och ett samiskt parlament (med folkvalda politiker). Sametingets organisation liknar kommunernas, där det också finns politiker och tjänstemän men kallas ibland för "samernas riksdag". Sametinget utövar dock inte självbestämmande utan ses mer som ett rådgivande organ och en expertmyndighet för samiska frågor i syfte att förbättra de svenska samernas möjligheter som ursprungsfolk att bevara och utveckla sin kultur. Sametinget invigdes 1993

Procent och mandatfördelning Sametingsvalet 2017

   

Parti

Röstetal

Procent

Mandat

Albmut - Almetjh - Almasj - Folket

122

2,4

1

Guovssonásti

786

15,6

5

Jakt- och Fiskesamerna

1 469

29,2

9

Landspartiet Svenska Samer

422

8,4

3

Mijjen Geajnoe, Mijjan Geäjdnuo, Mijá Gäjnno, Min Geaidnu

199

3,9

1

Samerna

233

4,6

1

Samiska Folkomröstningspartiet

132

2,6

1

Sámiid Riikkabellodat Samelandspartiet

1 198

23,8

7

Vi Samer

 

 

 

Vuovdega-Skogssamerna

477

9,5

3

 

 

 

 

Samtliga partier

5 038

100

 

       

Summa giltiga röster

5 038

   

Ogiltiga röster blanka

 

   

Ogiltiga röster övriga

18

   

Summa avgivna röster

5 056

   

Röstberättigade

8 766

   

Valdeltagande

57,7

   

Källa: Valmyndigheten

     

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta