Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 389 336 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Regional ekonomi // BRP per bransch och sektor

BRP per bransch och sektor

Senast uppdaterad 2020-12-21
Förklaring
Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till det nationella måttet – bruttonationalprodukt (BNP). BRP är det samlade värdet av alla producerade varor och tjänster i en region under ett år. BRP visar hur stor produktionen är räknat i kronor.
Index: Vid indexberäkningen har det värde som avser riket fått värdet 100. Därefter har regionala värden beräknats i procent av detta. Ett indexvärde på 120 betyder att regionens värde ligger 20 procent högre än rikets. Ett indexvärde på 70 betyder att regionens värde ligger 30 procent lägre än rikets.

Branschgruppen varuproducenter omfattar areella näringar, tillverkning, energi och byggverksamhet.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie

Bruttoregionprodukt per branschgrupp 2018. Miljoner kronor, löpande priser

     

 

Skåne län

Riket

Varuproducenter

120 227

1 129 548

Tjänsteproducenter

261 773

2 220 960

Offentlig förvaltning

108 669

928 410

Ej branschfördelat

62 636

549 388

Summa

553 305

4 828 306

     

Bruttoregionprodukt per branschgrupp 2018. Procent

     

 

Skåne län

Riket

Varuproducenter

21,7

23,4

Tjänsteproducenter

47,3

46,0

Offentlig förvaltning

19,6

19,2

Ej branschfördelat

11,3

11,4

Summa

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

BRP per branschgrupp 2001-2018. Miljoner kronor, löpande priser

           

Skåne län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig förvalt- ning

Ej bransch- fördelat

Summa

2001

83 676

113 936

54 211

33 557

285 380

2002

87 614

120 353

56 596

35 939

300 502

2003

86 907

124 968

59 204

36 698

307 777

2004

87 651

132 265

60 914

37 411

318 241

2005

89 160

139 176

63 286

39 959

331 581

2006

94 693

151 141

65 927

42 213

353 974

2007

108 930

178 449

69 372

45 710

402 461

2008

103 804

171 150

73 800

44 640

393 394

2009

95 837

165 045

74 777

44 459

380 118

2010

98 523

187 393

79 850

47 018

412 784

2011

99 647

194 660

83 884

46 428

424 619

2012

96 956

194 546

88 564

46 202

426 268

2013

94 692

205 049

90 285

47 297

437 323

2014

104 202

212 758

94 060

49 042

460 062

2015

106 889

227 568

99 141

52 529

486 127

2016

109 085

234 351

103 708

56 089

503 233

2017

117 502

251 488

108 920

59 946

537 856

2018

120 227

261 773

108 669

62 636

553 305

 

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig förvalt- ning

Ej bransch- fördelat

Summa

2001

697 688

1 014 987

478 403

290 838

2 481 916

2002

712 357

1 053 072

503 444

305 086

2 573 959

2003

734 182

1 096 403

533 209

317 069

2 680 863

2004

780 286

1 148 767

551 186

328 164

2 808 403

2005

789 217

1 204 601

567 946

348 919

2 910 683

2006

861 062

1 282 251

591 485

368 036

3 102 834

2007

897 115

1 424 559

622 897

375 707

3 320 278

2008

888 812

1 484 847

647 880

390 714

3 412 253

2009

796 407

1 494 730

656 351

393 679

3 341 167

2010

907 648

1 575 658

669 746

420 529

3 573 581

2011

943 141

1 668 938

691 186

424 640

3 727 905

2012

918 825

1 683 535

718 247

422 479

3 743 086

2013

899 561

1 751 778

741 100

430 232

3 822 671

2014

927 397

1 853 788

768 798

442 747

3 992 730

2015

1 005 691

1 980 377

801 975

472 427

4 260 470

2016

1 020 299

2 047 749

842 770

504 213

4 415 031

2017

1 090 184

2 124 933

885 529

524 448

4 625 094

2018

1 129 548

2 220 960

928 410

549 388

4 828 306

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.


 
           
 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
 
 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
 

Utveckling av värdet av BRP per branschgrupp 2001-2018. Index år 2001=100

           

Skåne län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig förvalt- ning

Ej bransch- fördelat

Summa

2001

100

100

100

100

100

2002

105

106

104

107

105

2003

104

110

109

109

108

2004

105

116

112

111

112

2005

107

122

117

119

116

2006

113

133

122

126

124

2007

130

157

128

136

141

2008

124

150

136

133

138

2009

115

145

138

132

133

2010

118

164

147

140

145

2011

119

171

155

138

149

2012

116

171

163

138

149

2013

113

180

167

141

153

2014

125

187

174

146

161

2015

128

200

183

157

170

2016

130

206

191

167

176

2017

140

221

201

179

188

2018

144

230

200

187

194

 

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig förvalt- ning

Ej bransch- fördelat

Summa

2001

100

100

100

100

100

2002

102

104

105

105

104

2003

105

108

111

109

108

2004

112

113

115

113

113

2005

113

119

119

120

117

2006

123

126

124

127

125

2007

129

140

130

129

134

2008

127

146

135

134

137

2009

114

147

137

135

135

2010

130

155

140