Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 389 336 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Regional ekonomi // BRP per sysselsatt efter brans…

BRP per sysselsatt efter bransch

Senast uppdaterad 2020-12-21
Förklaring
Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till det nationella måttet – bruttonationalprodukt (BNP). BRP är det samlade värdet av alla producerade varor och tjänster i en region under ett år. BRP visar hur stor produktionen är räknat i kronor.
Index: Vid indexberäkningen har det värde som avser riket fått värdet 100. Därefter har regionala värden beräknats i procent av detta. Ett indexvärde på 120 betyder att regionens värde ligger 20 procent högre än rikets. Ett indexvärde på 70 betyder att regionens värde ligger 30 procent lägre än rikets.

Branschgruppen varuproducenter omfattar areella näringar, tillverkning, energi och byggverksamhet.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram analys
Bruttoregionprodukt per sysselsatt efter branschgrupp 2018. Tusental kronor, löpande priser.

Region Varuproducenter Tjänsteproducenter Offentlig sektor Totalt
Skåne län 907 865 560 780
Riket 1 000 930 588 839

BRP per sysselsatt 2001-2018. Tusental kronor, löpande priser

         

Skåne län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

590

510

327

537

2002

630

534

340

566

2003

644

569

346

586

2004

679

589

355

606

2005

679

612

371

626

2006

717

637

370

647

2007

799

713

391

632

2008

776

668

427

620

2009

749

649

440

608

2010

784

714

468

655

2011

777

723

479

660

2012

757

722

502

662

2013

754

749

511

677

2014

810

766

518

699

2015

838

806

530

726

2016

864

814

538

737

2017

892

852

561

769

2018

907

865

560

780

         

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

607

556

338

565

2002

630

577

350

586

2003

666

604

368

614

2004

730

634

378

647

2005

741

658

391

669

2006

803

683

402

702

2007

819

728

423

651

2008

798

742

449

663

2009

757

750

463

661

2010

865

776

475

702

2011

870

797

489

719

2012

850

795

503

718

2013

838

814

513

726

2014

862

844

525

749

2015

938

885

535

788

2016

958

892

548

799

2017

987

905

566

817

2018

1 000

930

588

839

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

Utveckling av BRP per sysselsatt 2001-2018. Index år 2001=100

         

Skåne län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

100

100

100

100

2002

107

105

104

105

2003

109

111

106

109

2004

115

115

109

113

2005

115

120

114

117

2006

122

125

113

120

2007

135

140

120

118

2008

132

131

131

115

2009

127

127

135

113

2010

133

140

143

122

2011

132

142

146

123

2012

128

141

154

123

2013

128

147

156

126

2014

137

150

159

130

2015

142

158

162

135

2016

147

160

165

137

2017

151

167

172

143

2018

154

169

171

145

         

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

100

100

100

100

2002

104

104

104

104

2003

110

109

109

109

2004

120

114

112

115

2005

122

118

116

118

2006

132

123

119

124

2007

135

131

125

115

2008

131

133

133

117

2009

125

135

137

117

2010

143

140

141

124

2011

143

143

145

127

2012

140

143

149

127

2013

138

146

152

128

2014

142

152

155

133

2015

155

159

159

139

2016

158

160

162

141

2017

163

163

168

145

2018

165

167

174

149

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta