Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 389 336 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Regional ekonomi // Industrins investeringar i län…

Industrins investeringar i länet

Senast uppdaterad 2016-03-08
Förklaring
Källa till statistiken är SCB:s investeringsenkät i februari. Det definitiva utfallet för investeringar inom tillverkningsindustrin hämtas från företagsstatistiken, som är en årlig totalundersökning. Då detta innebär att uppgifter om det definitiva investeringsutfallet föreligger relativt sent, i normalfallet i maj två år efter investeringsåret, måste SCB skatta uppgifterna. Den modell SCB valt för skattningen utgår från antagandet att investeringar per anställd är lika stora i företag med 10 - 19 som i företag med 20 - 49 anställda. Med ledning av uppgifter i enkäten från företag med 20 - 49 anställda, skattas investeringar per sysselsatt inom ett tiotal branschgrupper. Den framräknade uppgiften multipliceras sedan med antalet sysselsatta enligt SCB:s företagsdatabas.
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys

Industrins investeringar 2014-2016. Värden i miljoner kronor

         

Region

Typ

2014

2015

Planer 2016

Skåne län

 

Byggnader

276

328

247

Maskiner

4 260

4 668

5 005

Totalt

4 536

4 996

5 252

Riket

 

Byggnader

6 931

7 307

7 082

Maskiner

44 526

56 046

57 487

Totalt

51 457

63 353

64 569

Källa: Statistiska centralbyrån

Uppgifterna för 2014 samt plan för år 2015 är insamlade i februari 2015

Industrins investeringar 1991-2016. Värden i miljoner kr, löpande priser

             

År

Skåne län

Riket

Byggnader

Maskiner

Totalt

Byggnader

Maskiner

Totalt

1991

863

3 275

4 138

7 308

28 732

36 040

1992

523

2 741

3 264

4 947

24 553

29 500

1993

726

2 902

3 628

4 365

26 860

31 225

1994

585

3 555

4 140

4 862

34 263

39 125

1995

743

4 464

5 207

8 749

46 895

55 644

1996

863

3 275

4 138

9 715

51 547

61 262

1997

831

4 644

5 475

7 925

49 574

57 499

1998

844

5 144

5 988

7 926

50 154

58 080

1999

484

4 254

4 738

7 861

47 922

55 783

2000

567

4 362

4 929

8 031

48 240

56 271

2001

484

4 203

4 687

6 572

47 910

54 482

2002

655

4 167

4 822

6 081

45 059

51 140

2003

679

3 846

4 525

5 824

41 160

46 984

2004

412

3 649

4 061

5 605

40 258

45 863

2005

478

3 675

4 153

5 202

49 464

54 666

2006

597

3 566

4 163

5 719

51 080

56 799

2007

653

4 541

5 194

6 518

56 350

62 868

2008

566

4 345

4 911

9 032

56 755

65 787

2009

295

3 265

3 560

6 782

43 505

50 287

2010

466

3 733

4 199

4 997

41 649

46 646

2011

377

3 900

4 277

5 776

43 525

49 301

2012

443

4 029

4 472

7 513

46 917

54 430

2013

243

3 656

3 899

6 405

46 183

52 588

2014

276

4 260

4 536

6 931

44 526

51 457

2015

328

4 668

4 996

7 307

56 046

63 353

Planer 2016

247

5 005

5 252

7 082

57 487

64 569

Källa: Statistiska centralbyrån

Uppgifterna avser företag med mer än 20 anställda inom tillverkningsindustri, C och D enligt SNI 02 samt B och C enligt SNI 2007.

Utveckling av industrins investeringar 1991-2016.
Index år 1991=100

             

År

Skåne län

Riket

Byggnader

Maskiner

Totalt

Byggnader

Maskiner

Totalt

1991

100

100

100

100

100

100

1992

61

84

79

68

85

82

1993

84

89

88

60

93

87

1994

68

109

100

67

119

109

1995

86

136

126

120

163

154

1996

100

100

100

133

179

170

1997

96

142

132

108

173

160

1998

98

157

145

108

175

161

1999

56

130

114

108

167

155

2000

66

133

119

110

168

156

2001

56

128

113

90

167

151

2002

76

127

117

83

157

142

2003

79

117

109

80

143

130

2004

48

111

98

77

140

127

2005

55

112

100

71

172

152

2006

69

109

101

78

178

158

2007

76

139

126

89

196

174

2008

66

133

119

124

198

183

2009

34

100

86

93

151

140

2010

54

114

101

68

145

129

2011

44

119

103

79

151

137

2012

51

123

108

103

163

151

2013

28

112

94

88

161

146

2014

32

130

110

95

155

143

2015

38

143

121

100

195

176

Planer 2016

29

153

127

97

200

179

Källa: Statistiska centralbyrån

Uppgifterna avser företag med mer än 20 anställda inom tillverkningsindustri, C och D enligt SNI 02 samt B och C enligt SNI 2007.

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta