Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 389 336 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Regional ekonomi // Kommunala investeringar

Kommunala investeringar

Senast uppdaterad 2021-09-07
Förklaring

Med investering avses:

  • Husbyggnadsentreprenader, anläggnings- och reparationsentreprenader samt konsulttjänster
  • Anskaffningsvärdet vid inköp av maskiner och inventarier såsom möbler, textilier, transportmedel inkl reservdelar, maskiner och aggregat etc.
  • Inköp av mark, byggnader och tekniska anläggningar
  • Anskaffningsvärdet för inköp av fastigheter, inkl. utgifter kring anskaffningen t.ex. lagfarter.

Kommunala investeringar 2020. Tusental kronor

Skåne län

 

Investeringar

Procentuell andel

Primärkommun

10 546 367

73,5

Landstingskommun

3 796 195

26,5

Totalt

14 342 562

100

     

Riket

 

Investeringar

Procentuell andel

Primärkommun

76 967 680

77,4

Landstingskommun

22 519 130

22,6

Totalt

99 486 810

100

Källa: Statistiska centralbyrån samt Sveriges kommuner och regioner

Kommunala investeringar 2000-2020. Tusental kronor

             

Skåne län

År

Primärkommun

Landsting / region   

Totalt                

Primär-kommun, procent

Landsting/ region, procent

Totalt

2000

3 615 594

627 500

4 243 094

85,2

14,8

100

2001

4 116 752

902 900

5 019 652

82,0

18,0

100

2002

4 070 744

1 110 597

5 181 341

78,6

21,4

100

2003

3 721 065

1 377 424

5 098 489

73,0

27,0

100

2004

3 846 725

699 890

4 546 615

84,6

15,4

100

2005

3 909 492

1 304 620

5 214 112

75,0

25,0

100

2006

4 209 470

1 903 560

6 113 030

68,9

31,1

100

2007

5 138 956

2 982 499

8 121 455

63,3

36,7

100

2008

5 598 387

1 175 909

6 774 296

82,6

17,4

100

2009

6 111 964

1 440 132

7 552 096

80,9

19,1

100

2010

6 666 441

2 903 837

9 570 278

69,7

30,3

100

2011

5 753 422

2 457 220

8 210 642

70,1

29,9

100

2012

6 407 660

2 149 742

8 557 402

74,9

25,1

100

2013

7 059 314

1 819 299

8 878 613

79,5

20,5

100

2014

7 062 852

1 838 787

8 901 639

79,3

20,7

100

2015

7 085 983

2 357 000

9 442 983

75,0

25,0

100

2016

7 896 760

2 632 000

10 528 760

75,0

25,0

100

2017

8 973 098

2 785 630

11 758 728

76,3

23,7

100

2018

11 041 189

4 222 884

15 264 073

72,3

27,7

100

2019

10 842 316

4 239 669

15 081 985

71,9

28,1

100

2020

10 546 367

3 796 195

14 342 562

73,5

26,5

100

Riket

År

Primärkommun

Landsting / region   

Totalt                

Primär-kommun, procent

Landsting/ region, procent

Totalt

2000

21 618 132

5 864 420

27 482 552

78,7

21,3

100

2001

23 287 391

6 500 921

29 788 312

78,2

21,8

100

2002

25 087 103

7 111 308

32 198 411

77,9

22,1

100

2003

24 138 900

7 042 363

31 181 263

77,4

22,6

100

2004

24 540 390

6 693 190

31 233 580

78,6

21,4

100

2005

26 613 525

8 647 045

35 260 570

75,5

24,5

100

2006

30 197 530

10 994 422

41 191 952

73,3

26,7

100

2007

33 387 678

13 995 422

47 383 100

70,5

29,5

100

2008

36 876 818

9 199 343

46 076 161

80,0

20,0

100

2009

36 782 819

14 571 303

51 354 122

71,6

28,4

100

2010

35 950 545

18 945 399

54 895 944

65,5

34,5

100

2011

39 323 429

16 824 431

56 147 860

70,0

30,0

100

2012

43 210 818

16 051 634

59 262 452

72,9

27,1

100

2013

43 875 357

16 394 580

60 269 937

72,8

27,2

100

2014

48 307 623

19 522 915

67 830 538

71,2

28,8

100

2015

48 605 025

20 807 000

69 412 025

70,0

30,0

100

2016

52 926 945

22 758 000

75 684 945

69,9

30,1

100

2017

62 235 130

24 597 866

86 832 996

71,7

28,3

100

2018

72 702 340

28 301 193

101 003 533

72,0

28,0

100

2019

76 415 417

29 604 747

106 020 164

72,1

27,9

100

2020

76 967 680

22 519 130

99 486 810

77,4

22,6

100

Källa: Statistiska centralbyrån samt Sveriges kommuner och regioner


 
             
 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
 

Utveckling av kommunala investeringar 2000-2020. Index år 2000=100

       

Skåne län

År

Primär-kommun

Landsting / region   

Totalt

2000

100

100

100

2001

114

144

118

2002

113

177

122

2003

103

220

120

2004

106

112

107

2005

108

208

123

2006

116

303

144

2007