Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 389 336 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Regional ekonomi // Lönesumma per sysselsatt efter…

Lönesumma per sysselsatt efter bransch

Senast uppdaterad 2020-12-22
Förklaring

Kontrolluppgiftsbaserad lönesummestatistik utgår från de kontrolluppgifter (KU), som lämnas av utbetalare av lön, arvode, andra ersättningar eller förmåner som utgör skattepliktig inkomst av tjänst. Begreppet lönesumma skiljer sig från lön. Lönesumma är bruttolöneuppgifter för företag, egen företagare, arbetsställen, olika geografiska områden etc. under exempelvis ett år. Lön är det arbetsgivarna betalar sina anställda per tidsenhet, t.ex. timlön eller månadslön. Lönesumman i de regionala räkenskaperna utgår från KU-baserade lönesummor hos dagbefolkningen i regionen. Därefter görs tillägg för svarta löner samt för "under"- och "över"åriga arbetstagare. Branschgruppen varuproducenter omfattar areella näringar, tillverkning, energi och byggverksamhet.

PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram analys
Lönesumma per sysselsatt efter branschgrupp 2018. Tusental kronor, löpande priser

Region Varuproducenter Tjänsteproducenter Offentlig sektor Totalt
Skåne län 384 365 336 360
Riket 395 388 347 377

Lönesumma per sysselsatt 2001-2018. Tusental kronor, löpande priser

         

Skåne län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

237

209

194

212

2002

243

217

206

220

2003

255

225

212

228

2004

270

227

218

235

2005

275

236

228

243

2006

285

244

229

249

2007

296

262

240

263

2008

312

277

254

278

2009

315

286

264

286

2010

321

292

275

293

2011

328

304

280

302

2012

332

315

290

311

2013

339

320

300

318

2014

344

327

302

323

2015

351

340

309

333

2016

369

348

315

342

2017

370

356

329

351

2018

384

365

336

360

         

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

241

228

200

222

2002

249

234

208

229

2003

259

239

216

237

2004

271

246

222

244

2005

281

255

229

253

2006

292

265

237

262

2007

303

283

247

276

2008

316

295

262

290

2009

317

301

273

296

2010

324

309

280

303

2011

332

321

288

313

2012

340

332

297

323

2013

345

337

304

329

2014

354

345

311

337

2015

363

357

317

346

2016

379

367

325

356

2017

384

376

335

365

2018

395

388

347

377

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

 

 

 

 

 


 
         
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 

Utveckling av lönesumma per sysselsatt 2001-2018. Index år 2001=100

         

Skåne län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

100

100

100

100

2002

103

104

106

104

2003

108

107

110

108

2004

114

109

113

111

2005

116

113

118

115

2006

120

117

118

118

2007

125

125

124

124

2008

132

132

131

131

2009

133

137

136

135

2010

136

140

142

139

2011

139

145

145

143

2012

140

151

150

147

2013

143

153

155

150

2014

145

156

156

153

2015

148

162

159

157

2016

156

166

163

162

2017

156

170

170

166

2018

162

175

173

170

         

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

100

100

100

100

2002

104

102

104

103

2003

108

105

108

106

2004

113

108

111

110

2005

117

112

115

114

2006

121

116

119

118

2007

126

124

124

124

2008

131

129

131

130

2009

132

132

137

133

2010

135

135

140

137

2011

138

141

144

141

2012

141

145

149

145

2013

144

148

152

148

2014

147

151

156

152

2015

151

157

159

156

2016

158

161

163

160

2017

160

165

168

164

2018

164

170

174

170

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta