Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 389 336 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Snabbstatistik // Färdigställda bostadslägenhete…

Färdigställda bostadslägenheter

Senast uppdaterad 2021-08-23
Förklaring

Den preliminära kvartalsstatistiken från SCB ska ge snabb information om bostadsbyggandets utveckling med avseende på påbörjade och färdigställda bostadslägenheter fördelat på olika hustyper. Alla byggprojekt med bygglov/bygganmälan rapporteras till SCB antingen via en särskild Statistikblankett för bygglov/bygganmälan eller genom kopior av kommunens bygglovsblanketter.

PDF
Diagram nuläge
Färdigställda bostadslägenheter, Skåne län 2010 ff

Tid (år, kvartal) i flerbostadshus i småhus Totalt
2021K2 1 446 323 1 769
2021K1 1 218 305 1 523
2020K4 1 379 369 1 748
2020K3 1 138 338 1 476
2020K2 1 605 432 2 037
2020K1 812 383 1 195
2019K4 2 037 432 2 469
2019K3 1 861 273 2 134
2019K2 1 680 559 2 239
2019K1 915 272 1 187
2018K4 2 216 464 2 680
2018K3 981 325 1 306
2018K2 857 452 1 309
2018K1 926 329 1 255
2017K4 2 097 543 2 640
2017K3 481 218 699
2017K2 1 374 447 1 821
2017K1 659 333 992
2016K4 1 383 470 1 853
2016K3 435 294 729
2016K2 469 290 759
2016K1 708 197 905
2015K4 1 311 128 1 439
2015K3 233 128 361
2015K2 126 139 265
2015K1 348 208 556
2014K4 714 277 991
2014K3 429 118 547
2014K2 510 219 729
2014K1 721 161 882
2013K4 315 235 550
2013K3 368 203 571
2013K2 450 195 645
2013K1 461 28 741
2012K4 381 193 574
2012K3 289 312 601
2012K2 260 165 425
2012K1 506 277 783
2011K4 504 268 772
2011K3 295 215 510
2011K2 95 101 196
2011K1 140 315 455
2010K4 267 334 601
2010K3 124 261 385
2010K2 235 298 533
2010K1 559 440 999

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta