Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 402 425 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Utbildning // Gymnasieexamen

Gymnasieexamen

Senast uppdaterad 2021-12-15
Förklaring

Uppgifterna bygger på totalundersökningar av alla Sveriges skolor, med SCB:s register över skolor i Sverige samt Sveriges alla kommuner som utgångspunkt. Mätningen av elever i grundskola och gymnasieskola görs i oktober varje år. Resultatet av mätningen avser läsår och publiceras på våren för pågående läsår. Mätningen av betyg och provresultat görs varje vårtermins slut och resultatet redovisas vid årsskiftet för föregående läsår. Uppgiftslämnare är offentliga och enskilda huvudmän för utbildningen. De föreskrifter som anger vilka uppgifter som skall lämnas för skolan återfinns i Skolverkets författningssamling. Statistiken som redovisas i denna tabell avser skolkommun, dvs den kommun där eleven går i skola.

PDF
Diagram nuläge

Elever med gymnasieexamen i skolkommunen. Totalt antal med examen samt andelar med examen i högskoleförberedande program och yrkesprogram, läsåret 2020/2021

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommun/Region             

Totalt antal avgångs- elever i skol- kommunen

Antal

 

 

Andel

 

 

Elever med gymnasie- examen

Elever med högskole- förberedande examen

Elever med yrkes- förberedande examen

Elever med gymnasie examen

Elever med högskole- förberedande examen

Elever med yrkes- förberedande examen

Bjuv

.

.

.

.

.

.

.

Bromölla

12

10

.

10

83,3

.

100,0

Burlöv

.

.

.

.

.

.

.

Båstad

95

83

58

25

87,4

69,9

30,1

Eslöv

125

98

54

44

78,4

55,1

44,9

Helsingborg

2 148

1 979

1 343

636

92,1

67,9

32,1

Hässleholm

392

341

205

136

87,0

60,1

39,9

Höganäs

128

123

93

30

96,1

75,6

24,4

Hörby

7

5

.

5

71,4

.

100,0

Höör

.

.

.

.

.

.

.

Klippan

269

246

89

157

91,4

36,2

63,8

Kristianstad

1 087

956

549

407

87,9

57,4

42,6

Kävlinge

.

.

.

.

.

.

.

Landskrona

100

89

41

48

89,0

46,1

53,9

Lomma

.

.

.

.

.

.

.

Lund

2 804

2 670

2 168

502

95,2

81,2

18,8

Malmö

3 151

2 808

2 008

800

89,1

71,5

28,5

Osby

115

105

64

41

91,3

61,0

39,0

Perstorp

24

24

.

24

100,0

.

100,0

Simrishamn

83

75

54

21

90,4

72,0

28,0

Sjöbo

56

55

.

55

98,2

.

100,0

Skurup

37

34

.

34

91,9

.

100,0

Staffanstorp

16

15

.

15

93,8

.

100,0

Svalöv

111

95

8

87

85,6

8,4

91,6

Svedala

82

68

32

36

82,9

47,1

52,9

Tomelilla

82

81

.

81

98,8

.

100,0

Trelleborg

268

231

139

92

86,2

60,2

39,8

Vellinge

249

242

242

.

97,2

100,0

.

Ystad

560

489

228

261

87,3

46,6

53,4

Åstorp

.

.

.

.

.

.

.

Ängelholm

355

333

219

114

93,8

65,8

34,2

Örkelljunga

35

31

31

.

88,6

100,0

.

Östra Göinge

.

.

.

.

.

.

.

Skåne län

12 391

11 286

7 625

3 661

91,1

67,6

32,4

Riket

93 613

85 975

57 966

28 009

91,8

67,4

32,6

Källa: Skolverket

 

 

 

 

 

 

 

Andelen elever med högskoleförberedande examen 2013/2014-2020/2021

Kommun/Region 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020 2020/ 2021
Bjuv . . . . . . . .
Bromölla . . . . . . . .
Burlöv . . . . . . . .
Båstad 69,2 84,4 73,5 75,0 75,3 76,1 67,7 69,9
Eslöv 41,1 48,9 57,3 51,0 . . . 55,1
Helsingborg 66,8 67,5 66,4 68,6 70,0 68,3 70,4 67,9
Hässleholm 58,5 60,4 60,8 64,7 . . . 60,1
Höganäs 84,7 84,1 84,9 88,6 . . . 75,6
Hörby . . . . . . . .
Höör . . . . . . . .
Klippan 41,0 39,8 38,5 33,6 . . . 36,2
Kristianstad 56,2 55,9 54,8 57,3 54,9 52,8 55,2 57,4
Kävlinge . . . . . . . .
Landskrona 56,3 63,6 63,9 58,4 . . . 46,1
Lomma . . . . . . . .
Lund 79,7 81,6 82,5 83,2 81,0 83,4 82,9 81,2
Malmö 76,4 75,2 79,4 76,4 77,0 77,1 77,2 71,5
Osby 35,5 46,0 45,5 54,9 . . . 61,0
Perstorp . . . . . . . .
Simrishamn 81,8 . . 78,9 . . . 72,0
Sjöbo . . . . . . . .
Skurup . . . . . . . .
Staffanstorp . . . . . . . .
Svalöv 9,7 10,3 13,0 7,0 . . . 8,4
Svedala 28,6 47,7 54,8 53,4 . . . 47,1
Tomelilla 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . .
Trelleborg 57,9 55,7 60,4 65,2 . . . 60,2
Vellinge 100,0 100,0 . 100,0 . . . 100
Ystad 45,3 49,5 56,1 49,1 48,7 56,8 50,7 46,6
Åstorp . . . . . . . .
Ängelholm 63,1 62,3 69,7 66,1 . . . 65,8
Örkelljunga 68,2 79,3 68,2 55,6 . . . 100
Östra Göinge 9,5 . . . . . . .
Skåne län 66,4 67,4 69,4 69,6 70,0 69,9 69,9 67,6
Riket 65,2 66,6 67,2 68,0 68,9 69,2 68,8 67,4
Utvecklingen av andelen elever med högskoleförberedande examen 2013/2014-2020/2021. Index år 2013/2014=100

Kommun/Region 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020 2020/ 2021
Bjuv 100 . . . . . . .
Bromölla 100 . . . . . . .
Burlöv 100 . . . . . . .
Båstad 100 122 106 108 109 110 98 101
Eslöv 100 119 139 124 . . 134
Helsingborg 100 101 99 103 105 102 105 102
Hässleholm 100 103 104 111 . . . 103
Höganäs 100 99 100 105 . . . 89
Hörby 100 . . . . . . .
Höör 100 . . . . . . .
Klippan 100 97 94 82 . . . 88
Kristianstad 100 100 98 102 98 94 98 102
Kävlinge 100 . . . . . . .
Landskrona 100 113 114 104 . . . 82
Lomma 100 . . . . . . .
Lund 100 102 104 104 102 105 104 102
Malmö 100 98 104 100 101 101 101 94
Osby 100 130 128 155 . . . 172
Perstorp 100 . . . . . . .
Simrishamn 100 . . 96 . . . 88
Sjöbo 100 . . . . . . .
Skurup 100 . . . . . . .
Staffanstorp 100 . . . . . . .
Svalöv 100 106 134 72 . . . 87
Svedala 100 167 192 187 . . . 165
Tomelilla 100 . . . . . . .
Trelleborg 100 96 104 113 . . . 104
Vellinge 100 100 .. 100 . . . 100
Ystad 100 109 124 108 107 125 112 103
Åstorp 100 . . . . . . .
Ängelholm 100 99 110 105 . . . 104
Örkelljunga 100 116 100 81 . . . 147
Östra Göinge 100 . . . . . . .
Skåne län 100 102 104 105 105 105 105 102
Riket 100 102 103 104 106 106 105 103

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta