Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
299 401 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Arbete // Arbetslösa, totalt

Arbetslösa, totalt

Senast uppdaterad 2021-01-14
Förklaring

Arbetsförmedlingens statistik över arbetslöshet baserar sig på den registerbaserade arbetskraften och omfattar arbetssökande utan arbete som aktivt söker och omgående kan tillträda på arbetsmarknaden förekommande arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Definitionen skiljer sig från den som SCB använder i arbetskraftsundersökningarna (AKU).

PDF
Diagram nuläge

När man räknar samma både öppet arbetslösa samt de som är sysselsatta i arbetsmarknadsprogram 2020 är andelen högst i Eskilstuna kommun med 14,3 procent. Lägst är andelen i Trosa kommun, 4,9 procent. Genomsnittet för Södermanlands län är 11,1 procent och för hela riket 8,5 procent.

Öppet arbetslösa samt sysselsatta i arbetsmarknadsprogram 16-64 år. Årsmedeltal 2020

             

Kommun/Region

Öppet arbetslösa

I arbetsmarknads-program

Arbetslösa samt i program

Antal

Andel (%)

Antal

Andel (%)

Antal

Andel (%)

Eskilstuna

3 764

7,1

3 819

7,2

7 583

14,3

Flen

447

6,3

535

7,6

981

13,9

Gnesta

187

3,5

136

2,6

323

6,1

Katrineholm

822

5,1

802

5,0

1 624

10,1

Nyköping

1 241

4,6

1 289

4,7

2 530

9,3

Oxelösund

291

5,3

355

6,5

646

11,8

Strängnäs

747

4,3

565

3,3

1 312

7,6

Trosa

156

2,5

154

2,4

310

4,9

Vingåker

186

4,6

212

5,3

398

9,9

Södermanlands län

7 840

5,5

7 866

5,5

15 706

11,1

Riket

252 029

4,9

185 393

3,6

437 422

8,5

Källa: Arbetsförmedlingen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta