Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
299 401 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Arbete // Förvärvsfrekvens i åldersgrupp…

Förvärvsfrekvens i åldersgrupper

Senast uppdaterad 2020-11-26
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

Nattbefolkningens förvärvsfrekvens 2019 i åldersgrupper

                 

Kvinnor och män

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

25-64 år

Eskilstuna

25,5

61,7

74,2

78,5

81,5

72,2

19,0

76,7

Flen

21,1

54,7

69,1

75,2

79,4

73,8

23,6

74,6

Gnesta

25,0

64,3

80,5

86,4

87,6

81,3

27,5

84,1

Katrineholm

24,2

65,3

76,9

80,2

84,4

75,1

22,6

79,1

Nyköping

31,2

64,9

77,4

85,1

87,2

79,5

24,1

82,3

Oxelösund

32,7

61,7

74,8

82,5

85,3

74,6

18,3

79,2

Strängnäs

27,8

64,2

78,7

85,4

88,4

77,0

25,0

82,7

Trosa

29,9

68,7

82,4

88,5

90,5

81,0

25,9

85,9

Vingåker

22,5

65,9

74,7

79,8

83,1

77,2

26,7

78,8

Södermanlands län

26,7

63,1

76,0

81,7

84,6

75,6

22,5

79,5

Riket

29,1

62,4

78,1

83,6

85,7

77,2

26,0

81,2

                 

Kvinnor

               

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

25-64 år

Eskilstuna

29,4

62,1

71,7

75,8

80,3

71,9

16,0

75,0

Flen

22,5

52,9

64,3

71,6

78,3

72,7

20,0

72,2

Gnesta

30,3

66,2

80,5

84,5

86,5

79,3

24,8

82,9

Katrineholm

29,2

61,1

72,3

76,9

83,4

73,5

19,9

76,6

Nyköping

37,4

68,0

75,9

83,8

86,9

78,3

22,2

81,3

Oxelösund

37,8

59,7

71,4

81,1

83,5

73,3

16,7

77,3

Strängnäs

32,7

64,6

76,4

83,6

87,5

76,4

21,1

81,3

Trosa

34,9

69,2

79,6

87,2

88,9

80,2

22,4

84,3

Vingåker

25,3

63,1

73,3

78,5

81,4

75,5

22,0

77,3

Södermanlands län

31,3

63,2

73,4

79,5

83,5

74,8

19,6

77,9

Riket

33,7

62,8

76,3

82,3

85,3

76,6

22,1

80,1

                 

Män

               

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

25-64 år

Eskilstuna

21,9

61,3

76,6

81,1

82,6

72,4

22,1

78,3

Flen

19,8

56,1

73,6

78,8

80,4

74,9

27,1

77,0

Gnesta

19,8

62,8

80,5

88,3

88,8

83,3

30,3

85,4

Katrineholm

19,5

68,9

81,2

83,5

85,5

76,8

25,3

81,7

Nyköping

25,4

62,4

78,8

86,4

87,6

80,7

26,1

83,3

Oxelösund

27,6

63,4

77,7

83,7

87,1

75,8

20,0

80,9

Strängnäs

23,2

63,9

80,9

87,2

89,1

77,7

29,0

84,0

Trosa

25,2

68,3

85,2

89,8

92,1

81,8

29,7

87,5

Vingåker

19,9

68,2

75,9

81,1

84,7

78,9

31,2

80,2

Södermanlands län

22,5

63,0

78,4

83,8

85,5

76,5

25,5

81,1

Riket

25,0

62,0

79,8

84,7

86,1

77,7

30,0

82,1

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta