Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
302 566 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Arbete // Öppet arbetslösa 18-24 år

Öppet arbetslösa 18-24 år

Senast uppdaterad 2023-01-18
Förklaring

Arbetsförmedlingens statistik över arbetslöshet baserar sig på den registerbaserade arbetskraften och omfattar arbetssökande utan arbete som aktivt söker och omgående kan tillträda på arbetsmarknaden förekommande arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Definitionen skiljer sig från den som SCB använder i arbetskraftsundersökningarna (AKU).

PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Öppet arbetslösa 18-24 år. Årsmedeltal 2022

Kommun/Region Antal Andel (%)
Eskilstuna 289 5,8
Flen 44 6,2
Gnesta 13 3,4
Katrineholm 85 4,9
Nyköping 108 4,3
Oxelösund 18 4,7
Strängnäs 67 4,6
Trosa 12 2,2
Vingåker 18 4,4
Södermanlands län 654 5,0
Riket 17 544 3,7

Öppet arbetslösa 18-24 år, årsmedeltal 2008-2022

         

År

Antal arbetslösa, 18-24 år

Andel öppet arbetslösa 18-24 år (%)

Södermalands län

Riket

Södermanlands län

Riket

2008

1 120

29 942

8,8

6,7

2009

1 836

46 802

12,0

9,0

2010

1 472

41 898

9,3

7,9

2011

1 319

37 078

9,5

7,7

2012

1 464

39 612

9,3

7,4

2013

1 367

38 303

8,5

7,0

2014

1 289

34 238

8,0

6,2

2015

1 097

30 080

6,9

5,5

2016

1 030

26 497

6,8

5,0

2017

868

24 255

5,8

4,6

2018

739

21 882

5,0

4,1

2019

888

22 328

5,9

4,2

2020

1 147

32 461

7,7

6,1

2021

800

22 122

5,5

4,3

2022

654

17 544

5,0

3,7

Källa: Arbetsförmedlingen

Utveckling av andelen öppet arbetslösa 18-24 år, 2008-2022. Index år 2008=100

     

År

Öppet arbetslösa 18-24 år. Index år 2008=100

Södermanlands län

Riket

2008

100

100

2009

136

134

2010

106

118

2011

108

115

2012

106

110

2013

97

104

2014

91

93

2015

78

82

2016

77

75

2017

66

69

2018

57

61

2019

67

62

2020

87

91

2021

63

64

2022

57

56

Källa: Arbetsförmedlingen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta