Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
299 401 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Arbete // Öppet arbetslösa efter kön

Öppet arbetslösa efter kön

Senast uppdaterad 2021-01-14
Förklaring

Arbetsförmedlingens statistik över arbetslöshet baserar sig på den registerbaserade arbetskraften och omfattar arbetssökande utan arbete som aktivt söker och omgående kan tillträda på arbetsmarknaden förekommande arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Definitionen skiljer sig från den som SCB använder i arbetskraftsundersökningarna (AKU).

Öppet arbetslösa kvinnor och män 2020. Årsmedeltal

Arbetslösa i åldern 16-64 år jämfört med den registerbaserade arbetskraften i samma ålder

         

Kommun/Region

Kvinnor

Män

Antal

Andel (%)

Antal

Andel (%)

Eskilstuna

1 688

7,4

2 076

10,0

Flen

192

9,0

254

12,0

Gnesta

85

3,8

102

6,1

Katrineholm

366

6,4

456

8,0

Nyköping

497

5,0

745

7,9

Oxelösund

108

7,2

184

7,3

Strängnäs

326

4,5

421

8,6

Trosa

78

3,3

78

5,0

Vingåker

85

8,5

101

7,5

Södermanlands län

3 425

6,3

4 416

8,8

Riket

115 003

5,1

137 026

7,0

Källa: Arbetsförmedlingen

Öppet arbetslösa kvinnor och män 2011-2020. Årsmedeltal. Procent

Arbetslösa i åldern 16-64 år jämfört med den registerbaserade arbetskraften i samma ålder

                     

Kommun/Region

Kvinnor

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Eskilstuna

7,0

7,2

7,3

6,9

6,4

6,5

6,1

5,9

6,0

7,4

Flen

7,7

6,7

5,8

7,5

6,0

6,6

7,8

6,4

5,7

9,0

Gnesta

2,9

2,8

2,5

2,2

2,2

2,7

2,5

2,1

2,4

3,8

Katrineholm

6,0

5,9

5,0

4,6

4,1

4,3

4,0

4,4

4,1

6,4

Nyköping

3,5

3,3

3,0

3,2

3,2

3,4

3,6

3,3

2,9

5,0

Oxelösund

3,1

3,2

3,1

4,0

4,8

6,2

6,3

4,6

3,7

7,2

Strängnäs

4,9

4,6

4,2

3,6

3,3

3,5

3,5

3,0

3,3

4,5

Trosa

2,1

2,4

3,3

2,3

2,1

2,2

2,5

2,2

1,8

3,3

Vingåker

4,9

4,9

4,7

4,9

4,6

4,2

4,4

4,6

3,9

8,5

Södermanlands län

5,4

5,3

5,1

5,0

4,7

4,9

4,8

4,5

4,4

6,3

Riket

4,4

4,3

4,2

3,9

3,7

3,6

3,7

3,6

3,6

5,1

                     

Kommun/Region

Män

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Eskilstuna

7,5

8,2

8,2

7,8

7,3

7,1

6,4

5,8

6,2

10,0

Flen

6,1

6,4

6,2

8,1

7,4

8,2

8,2

6,9

5,9

12,0

Gnesta

2,9

3,0

3,3

2,4

2,2

2,7

2,9

2,7

2,7

6,1

Katrineholm

6,1

6,5

5,5

4,9

4,7

5,0

5,1

4,6

4,5

8,0

Nyköping

3,5

3,7

3,8

4,0

4,1

4,4

4,1

3,8

4,0

7,9

Oxelösund

3,1

3,3

3,5

5,1

6,2

7,1

6,1

4,1

4,2

7,3

Strängnäs

4,5

4,3

4,2

4,0

3,7

3,7

3,3

3,2

3,4

8,6

Trosa

2,3

2,4

2,8

2,4

2,2

2,3

2,0

1,5

1,4

5,0

Vingåker

4,9

5,5

5,3

4,4

4,6

5,4

5,2

4,0

3,4

7,5

Södermanlands län

5,5

5,8

5,7

5,6

5,4

5,6

5,2

4,6

4,7

8,8

Riket

4,7

4,8

4,8

4,6

4,4

4,3

4,2

3,9

3,8

7,0

Källa: Arbetsförmedlingen

Utveckling av den öppna arbetslösheten bland kvinnor och män 2011-2020. Index år 2011=100

                     

Kommun/Region

Kvinnor. Index år 2011=100

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Eskilstuna

100

103

106

99

92

93

88

85

87

107

Flen

100

87

76

98

78

86

102

84

74

117

Gnesta

100

99

86

75

76

96

87

73

85

132

Katrineholm

100

97

82

76

67

71

66

73

68

105

Nyköping

100

94

85

90

92

98

102

95

83

142

Oxelösund

100

104

100

131

158

202

205

151

120

237

Strängnäs

100

95

85

73

67

72

71

61

68

92

Trosa

100

113

157

110

99

103

117

102

86

157

Vingåker

100

99

97

100

94

86

90

94

80

173

Södermanlands län

100

99

95

93

87

91

89

84

81

118

Riket

100

97

95

88

83

81

83

82

81

115

                     

Kommun/Region

Män. Index år 2011=100

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Eskilstuna

100

109

109

104

97

95

85

77

82

133

Flen

100

106

103

133

121

134

134

113

98

198

Gnesta

100

103

110

81

76

92

97

91

92

207

Katrineholm

100

107

90

80

77

83

84

76

75

131

Nyköping

100

106

109

115

117

126

118

110

115

228

Oxelösund

100

106

112

165

201

229

198

134

136

238

Strängnäs

100

95

93

87

82

83

74

70

75

190

Trosa

100

105

119

102

94

101

84

65

59

217

Vingåker

100

111

108

90

94

110

105

82

70

152

Södermanlands län

100

107

105

103

99

102

95

84

86

161

Riket

100

104

104

98

95

92

90

83

82

150

Källa: Arbetsförmedlingen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta