Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
299 401 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Arbete // Sysselsatta i program

Sysselsatta i program

Senast uppdaterad 2021-01-14
Förklaring

Arbetsmarknadsprogram är konjunkturberoende arbetsmarknadspolitiska program som finns tillgängliga för arbetsförmedlingarna och kan variera över tiden. Exempel på program: arbetsmarknadsutbildning, beredskapsarbete, rekryteringsstöd, starta-eget-bidrag, arbetslivsutveckling, utbildningsvikariat, arbetsplatsintroduktion, datortek, kommunalt program för ungdomar, m.m. Det är den registerbaserade arbetskraften som redovisas.

PDF
Diagram nuläge

Andelen sysselsatta i olika arbetsmarknadsprogram 2020 var högst i Flens kommun med 7,6 procent. Lägst var andelen i Trosa kommun med 2,4 procent. Genomsnittet för Södermanlands län var under året 5,5 procent. Genomsnittet för hela riket var 3,6 procent.

PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Sysselsatta i arbetsmarknadsprogram 16-64 år. Årsmedeltal 2020

Kommun/ Region Antal Andel (%)
Eskilstuna 3 819 7,2
Flen 535 7,6
Gnesta 136 2,6
Katrineholm 802 5,0
Nyköping 1 289 4,7
Oxelösund 355 6,5
Strängnäs 565 3,3
Trosa 154 2,4
Vingåker 212 5,3
Södermanlands län 7 866 5,5
Riket 185 393 3,6

Sysselsatta i arbetsmarknadsprogram, årsmedeltal 2008-2020

         

År

Antal i program 16-64 år

Andel i program 16-64 år (%)

Södermanlands län

Riket

Södermanlands län

Riket

2008

2 607

70 796

2,1

1,6

2009

4 759

120 671

3,6

2,6

2010

6 866

179 768

5,1

3,8

2011

6 702

170 951

5,2

3,8

2012

7 093

179 636

5,4

3,9

2013

7 482

189 384

5,6

4,0

2014

6 993

176 624

5,3

3,7

2015

7 372

176 495

5,5

3,7

2016

7 294

173 018

5,4

3,6

2017

7 359

171 155

5,4

3,5

2018

6 769

161 594

5,0

3,3

2019

6 759

162 173

4,9

3,2

2020

7 866

185 393

5,5

3,6

Källa: Arbetsförmedlingen

         

Utveckling av andelen sysselsatta i program 2008-2020. Index år 2008=100

     

År

I program. Index år 2008=100

Södermanlands län

Riket

2008

100

100

2009

171

163

2010

243

238

2011

248

238

2012

257

244

2013

267

250

2014

252

231

2015

262

231

2016

257

225

2017

259

219

2018

237

204

2019

233

202

2020

264

225

Källa: Arbetsförmedlingen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta