Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
299 401 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Befolkning och hushåll // Befolkning // Andel 65 år och äldre av befol…

Andel 65 år och äldre av befolkningen

Senast uppdaterad 2021-02-23
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge

Som helhet har Södermanlands län en befolkningsstruktur där andelen äldre är större än genomsnittet för riket. Men betraktar man kommunerna separat finns stora skillnader. Högsta andelen 65 år och äldre i befolkningen har Flens kommun där 27,9 procent är ålderspensionärer. Lägst andel har Eskilstuna med 19,9 procent. I genomsnitt är 22,6 procent i länet och 20,1 procent i riket 65 år eller äldre.

Andel 65 år och äldre av befolkningen 2020

Kommun/Region Andel 65 år och äldre
Eskilstuna 19,9
Flen 27,9
Gnesta 23,6
Katrineholm 23,0
Nyköping 23,8
Oxelösund 27,7
Strängnäs 22,6
Trosa 24,5
Vingåker 26,1
Södermanlands län 22,6
Riket 20,1
Andel 65 år och äldre av befolkningen 2009-2020

Kommun/Region 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Eskilstuna 18,4 18,8 19,0 19,3 19,5 19,6 19,8 19,7 19,7 19,6 19,7 19,9
Flen 22,9 23,7 24,6 25,3 25,8 26,4 26,6 26,7 27,0 27,5 27,5 27,9
Gnesta 18,8 19,6 20,6 21,1 21,6 22,1 22,6 22,7 22,9 23,3 23,4 23,6
Katrineholm 20,7 21,2 21,5 21,9 22,2 22,4 22,5 22,6 22,7 22,8 23,0 23,0
Nyköping 21,4 21,8 22,3 22,7 23,1 23,4 23,6 23,7 23,6 23,7 23,8 23,8
Oxelösund 25,0 25,8 26,6 27,3 27,4 27,5 27,6 27,5 27,6 27,7 27,9 27,7
Strängnäs 18,8 19,5 20,0 20,8 21,3 21,8 22,1 22,2 22,5 22,6 22,5 22,6
Trosa 18,5 19,3 20,3 21,2 21,9 23,0 23,7 24,1 24,3 24,4 24,4 24,5
Vingåker 21,6 22,5 23,3 24,5 24,9 25,4 25,6 25,6 25,8 26,1 26,3 26,1
Södermanlands län 20,0 20,5 20,9 21,4 21,8 22,1 22,3 22,3 22,4 22,5 22,5 22,6
Riket 18,1 18,5 18,8 19,1 19,4 19,4 19,8 19,8 19,8 19,9 20,0 20,1
Utvecklingen av andelen 65 år och äldre av befolkningen 2009-2020 Index år 2009=100

Kommun/Region 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Eskilstuna 100 102 103 105 106 107 107 107 107 106 107 108
Flen 100 103 107 110 112 115 116 117 118 120 120 122
Gnesta 100 104 109 112 115 117 120 121 122 124 124 125
Katrineholm 100 102 104 106 107 108 109 109 110 110 111 111
Nyköping 100 102 104 106 108 109 110 111 110 111 111 111
Oxelösund 100 103 106 109 110 110 110 110 110 110 111 111
Strängnäs 100 104 107 111 113 116 118 118 120 121 120 120
Trosa 100 105 110 115 119 124 129 130 132 132 132 132
Vingåker 100 104 108 113 115 118 118 118 119 121 122 121
Södermanlands län 100 103 105 107 109 110 112 112 112 112 113 113
Riket 100 102 104 106 107 107 109 109 110 110 110 111

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta