Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
299 401 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län

Försörjningskvot

Senast uppdaterad 2021-02-23
Förklaring

Den demografiska försörjningskvoten beräknas som summan av antal personer 0-19 år och antal personer 65 år och äldre dividerat med antal personer 20-64 år och därefter multiplicerat med 100. Idag har Sverige en nivå på försörjningskvoten på drygt 76, det innebär att på 100 personer i de mest förvärvsaktiva åldrarna 20-64 år finns det 76 personer som är yngre eller äldre. Ju högre tal detta mått visar (kvot) desto tyngre är försörjningsbördan för de som befinner sig i åldersgruppen 20-64 år.

PDF
Diagram nuläge
Demografisk försörjningskvot per 100 invånare 2020

Kommun/Region Antal 0-19 år och 65+ Antal 20-64 år Försörjningskvot
Eskilstuna 47 746 59 229 80,6
Flen 8 316 8 115 102,5
Gnesta 5 458 5 963 91,5
Katrineholm 16 426 18 339 89,6
Nyköping 27 022 30 049 89,9
Oxelösund 5 962 6 033 98,8
Strängnäs 17 524 19 766 88,7
Trosa 6 944 7 365 94,3
Vingåker 4 522 4 622 97,8
Södermanlands län 139 920 159 481 87,7
Riket 4 502 460 5 876 835 76,6
Demografisk försörjningskvot 2010-2020

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Eskilstuna 73,1 73,6 74,6 75,3 76,5 77,4 78,0 79,1 79,8 80,1 80,6
Flen 87,1 89,9 90,4 92,4 94,1 95,8 98,3 100,3 102,7 101,9 102,5
Gnesta 80,4 81,2 81,4 82,1 83,2 84,3 85,4 88,1 90,5 91,1 91,5
Katrineholm 80,5 79,8 80,4 82,1 83,2 84,2 85,6 87,4 88,9 89,9 89,6
Nyköping 80,3 81,1 82,3 83,2 84,3 85,6 86,8 87,7 88,9 89,6 89,9
Oxelösund 84,0 85,5 87,4 88,1 88,6 89,2 90,9 93,1 96,6 97,8 98,8
Strängnäs 79,6 80,7 82,1 83,2 84,5 85,4 86,2 87,7 88,6 88,7 88,7
Trosa 81,2 82,7 83,8 84,8 87,0 89,1 90,4 91,9 92,7 93,2 94,3
Vingåker 85,2 85,8 88,8 90,7 92,5 92,3 93,1 97,1 99,0 98,8 97,8
Södermanlands län 78,3 79,0 80,1 81,1 82,3 83,3 84,4 85,8 87,0 87,4 87,7
Riket 71,4 71,7 72,1 72,8 73,3 73,9 74,5 75,3 75,9 76,3 76,6
Utveckling av demografisk försörjningskvot 2010-2020. Index år 2010=100

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Eskilstuna 100 101 102 103 105 106 107 108 109 110 110
Flen 100 103 104 106 108 110 113 115 118 117 118
Gnesta 100 101 101 102 104 105 106 110 113 113 114
Katrineholm 100 99 100 102 103 105 106 109 110 112 111
Nyköping 100 101 103 104 105 107 108 109 111 112 112
Oxelösund 100 102 104 105 105 106 108 111 115 116 118
Strängnäs 100 101 103 105 106 107 108 110 111 111 111
Trosa 100 102 103 104 107 110 111 113 114 115 116
Vingåker 100 101 104 107 109 108 109 114 116 116 115
Södermanlands län 100 101 102 104 105 106 108 110 111 112 112
Riket 100 101 101 102 103 104 104 105 106 107 107

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta