Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
299 401 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Hälsa och ohälsa // Antal döda per 100 000 inv eft…

Antal döda per 100 000 inv efter dödsorsak

Senast uppdaterad 2021-06-10
Förklaring
Dödsorsaksstatistiken omfattar samtliga avlidna under ett kalenderår som vid tidpunkten för dödsfallet var folkbokförda i Sverige, oavsett om dödsfallet inträffade inom eller utanför landet. Dödligheten i olika dödsorsaker beskrivs med antal döda per 100 000 av medelfolkmängden.

Antal döda per 100 000 av medelfolkmängden 2020 efter dödsorsak

         

Dödsorsaker

Södermanlands län

Riket

Kvinnor

Män  

Kvinnor

Män  

Cirkulationsorganens sjukdomar

306

313

271

269

Tumörer

256

294

217

237

Covid­19 (virus påvisat och ej påvisat)

87

135

85

97

Andningsorganens sjukdomar

63

65

54

53

Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar

69

47

80

47

Yttre orsaker till sjukdom och död (skador och förgiftningar)

50

66

35

58

Sjukdomar i nervsystemet

57

45

66

49

Matsmältningsorganens sjukdomar

28

35

27

29

Symtom, sjukdomstecken och onormala fynd som ej klassificeras annorstädes

32

27

33

32

Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar

31

25

29

30

Vissa infektions­ och parasitsjukdomar

28

17

22

22

Sjukdomar i urin­ och könsorganen

15

22

13

15

Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet

7

1

4

2

Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser

4

4

2

3

Hudens och underhudens sjukdomar

3

2

2

2

Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven

2

3

6

3

Vissa perinatala tillstånd

0

1

1

2

Graviditet, förlossning och barnsängstid

1

 -

0

 -

Samtliga dödsorsaker

1 041

1 103

948

949

Källa: Socialstyrelsen

         

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta