Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
299 401 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län

Länets museer

Senast uppdaterad 2021-06-17
Förklaring
Enligt den definition av museer som fastställts av The International Council of Museums (ICOM) ska en museiinstitution uppfylla vissa kriterier. Ett museum är en institution som genom förvärv och bevarande, forskning och dokumentation, förmedling och undervisning ska främja förståelsen av det kulturella arvet och fördjupa kunskaperna om samhällets framväxt och dess situation idag. Samlingar och verksamhet ska vara garanterade ett framtida bestånd. Verksamheten ska ledas av yrkesutbildad personal och vara allmänt tillgänglig och öppen för offentlig insyn. Den officiella statistiken omfattar museer och konsthallar som har anställd yrkesutbildad personal. Statistiken har avgränsats ytterligare genom att den endast omfattar institutioner där personalens sammanlagda arbete uppgår till minst ett årsverk, 1 570 arbetstimmar, under uppgiftsåret. ICOMs kriterier och ovan nämnda avgränsningar medför att flera mindre museer faller utanför statistiken. Det finns till exempel omkring 1 000 hembygdsgårdar och över 2 000 arbetslivsmuseer, som naturligtvis har stor betydelse lokalt och många gånger utför ett värdefullt arbete men som inte kommer med i den officiella statistiken. Detta gäller också för öppna konstnärshem, fornbyar, konstgallerier, herrgårdar och industriminnen som alla ger sitt bidrag till det svenska museilandskapet och inte minst till kulturturismen.

Antal besök på länets museer 2010-2020. Tusental

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Kommun

Museum

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Eskilstuna

Eskilstuna konstmuseum

57

59

48

52

47

41

35

32

28

28

17

 

Eskilstuna stadsmuseum

49

60

64

79

69

120

164

218

234

224

134

 

Munktellmuseet

 

 

 

20

23

23

24

24

29

26

.

 

Ebelingmuseet

 

 

 

9

8

6

8

9

7

8

4

Katrineholm

Ericsbergs slottspark

 

 

 

 

20

15

20

.

.

.

.

Kulturhuset Ängeln

 

 

25

25

33

.

.

.

18

.

15

Nyköping

F11 museum

 

 

.

6

10

7

9

.

.

.

.

Nynäs slott med park

 

 

 

 

39

.64

.

54

59

78

.

Sörmlands museum

141

105

127

105

162

143

263

187

59

70

67

Oxelösund

Föreningen femörefortet

 

 

 

7

6

7

8

7

7

8

6

 

Föreningen Sörmlands Veteranjärnväg

 

 

 

2

2

5

5

5

5

4

.

Strängnäs

Arsenalen

 

 

.

20

23

25

24

27

25

26

20

Strängnäs museum

180

180

182

190

191

39

185

.

.

.

.

Gripsholms slott

73

67

57

53

.

.

57

62

.

.

.

Östra Södermanlands Järnväg

 

 

 

16

16

23

.

.

.

22

15

Källa: Kulturrådet, Kulturanalys   . = uppgift saknas

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta