Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
302 566 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Näringsliv // Arbetsställen efter kommun och…

Arbetsställen efter kommun och näringsgren

Senast uppdaterad 2022-12-13
Förklaring
Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag betraktas som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag får en branschkod efter den huvudsakliga verksamhet som bedrivs. Om det bedrivs fler verksamheter inom olika branscher får företaget den branschkod som dominerar, antingen efter antal anställda eller efter omsättning.

Antal arbetsställen 2022 efter region och näringsgren (SNI 2007)*

         

Kommun/Region

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt        

Eskilstuna

1 005

1 536

6 718

9 259

Flen

492

308

1 169

1 969

Gnesta

342

315

1 001

1 658

Katrineholm

674

500

2 213

3 387

Nyköping

905

941

4 787

6 633

Oxelösund

38

116

552

706

Strängnäs

554

788

3 294

4 636

Trosa

143

384

1 426

1 953

Vingåker

303

180

563

1 046

Södermanlands län

4 456

5 068

21 723

31 247

Riket

243 069

187 801

962 214

1 393 084

*) exkl. näringsgren okänd

Källa: SCB Företagsregistret

         

Procentuell fördelning*

         

Kommun/Region

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt

Eskilstuna

10,9

16,6

72,6

100

Flen

25,0

15,6

59,4

100

Gnesta

20,6

19,0

60,4

100

Katrineholm

19,9

14,8

65,3

100

Nyköping

13,6

14,2

72,2

100

Oxelösund

5,4

16,4

78,2

100

Strängnäs

11,9

17,0

71,1

100

Trosa

7,3

19,7

73,0

100

Vingåker

29,0

17,2

53,8

100

Södermanlands län

14,3

16,2

69,5

100

Riket

17,4

13,5

69,1

100

*) exkl. näringsgren okänd

Källa: SCB Företagsregistret

Antal arbetsställen 2002-2022 efter näringsgrupp

         

Södermanlands län

År

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt        

2002

3 667

3 534

13 516

20 717

2003

3 701

3 552

13 855

21 108

2004

3 603

3 630

14 080

21 313

2005

3 814

3 728

14 503

22 045

2006

4 003

3 865

15 054

22 922

2007

4 088

3 849

15 686

23 623

2008

4 019

4 064

16 249

24 332

2009

3 939

4 105

16 462

24 506

2010

4 092

4 158

16 714

24 964

2011

4 583

4 343

18 004

26 930

2012

4 584

4 405

18 414

27 403

2013

4 452

4 352

18 476

27 280

2014

4 492

4 601

18 556

27 649

2015

4 484

4 691

18 896

28 071

2016

4 487

4 684

19 519

28 690

2017

4 485

4 694

19 873

29 052

2018

4 479

4 775

20 285

29 539

2019

4 459

4 857

20 458

29 774

2020

4 461

4 906

20 748

30 115

2021

4 468

5 012

21 255

30 735

2022

4 456

5 068

21 723

31 247

Riket

År

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt        

2002

164 488

119 755

555 168

839 411

2003

174 582

122 028

571 312

867 922

2004

174 894

125 105

588 771

888 770

2005

189 754

129 451

610 116

929 321

2006

207 904

134 464

634 179

976 547

2007

210 117

138 665

658 568

1 007 350

2008

207 821

138 396

683 994

1 030 211

2009

202 877

141 270

698 717

1 042 864

2010

207 433

142 077

689 525

1 039 035

2011

240 285

154 593

780 134

1 175 012

2012

248 816

156 597

796 959

1 202 372

2013

238 283

156 528

803 619

1 198 430

2014

248 883

159 186

821 503

1 229 572

2015

250 502

162 885

836 441

1 249 828

2016

249 798

167 560

854 709

1 272 067

2017

248 228

167 285

868 669

1 284 182

2018

247 678

168 896

884 482

1 301 056

2019

246 129

170 882

899 745

1 316 756

2020

245 937

174 408

915 905

1 336 250

2021

244 775

181 889

940 043

1 366 707

2022

243 069

187 801

962 214

1 393 084

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Utveckling av antal arbetsställen 2002-2022 efter näringsgrupp. Index år 2002=100

         

Södermanlands län

År

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt

2002

100

100

100

100

2003

101

101

103

102

2004

98

103

104

103

2005

104

105

107

106

2006

109

109

111

111

2007

111

109

116

114

2008

110

115

120

117

2009

107

116

122

118

2010

112

118

124

121

2011

125

123

133

130

2012

125

125

136

132

2013

121

123

137

132

2014

122

130

137

133

2015

122

133

140

135

2016

122

133

144

138

2017

122

133

147

140

2018

122

135

150

143

2019

122

137

151

144

2020

122

139

154

145

2021

122

142

157

148

2022

122

143

161

151

Riket

År

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt

2002

100

100

100

100

2003

106

102

103

103

2004

106

104

106

106

2005

115

108

110

111

2006

126

112

114

116

2007

128

116

119

120

2008

126

116

123

123

2009

123

118

126

124

2010

126

119

124

124

2011

146

129

141

140

2012

151

131

144

143

2013

145

131

145

143

2014

151

133

148

146

2015

152

136

151

149

2016

152

140

154

152

2017

151

140

156

153

2018

151

141

159

155

2019

150

143

162

157

2020

150

146

165

159

2021

149

152

169

163

2022

148

157

173

166

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta