Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
301 801 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Näringsliv // Arbetsställen efter kommun och…

Arbetsställen efter kommun och näringsgren

Senast uppdaterad 2021-12-13
Förklaring
Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag betraktas som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag får en branschkod efter den huvudsakliga verksamhet som bedrivs. Om det bedrivs fler verksamheter inom olika branscher får företaget den branschkod som dominerar, antingen efter antal anställda eller efter omsättning.

Antal arbetsställen 2021 efter region och näringsgren (SNI 2007)*

         

Kommun/Region

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt        

Eskilstuna

1 004

1 528

6 544

9 076

Flen

510

300

1 174

1 984

Gnesta

328

320

987

1 635

Katrineholm

674

488

2 226

3 388

Nyköping

917

911

4 691

6 519

Oxelösund

39

119

537

695

Strängnäs

550

799

3 175

4 524

Trosa

144

369

1 388

1 901

Vingåker

302

178

532

1 012

Södermanlands län

4 468

5 012

21 255

30 735

Riket

244 775

181 889

940 043

1 366 707

*) exkl. näringsgren okänd

Källa: SCB Företagsregistret

         

Procentuell fördelning*

         

Kommun/Region

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt

Eskilstuna

11,1

16,8

72,1

100

Flen

25,7

15,1

59,2

100

Gnesta

20,1

19,6

60,4

100

Katrineholm

19,9

14,4

65,7

100

Nyköping

14,1

14,0

72,0

100

Oxelösund

5,6

17,1

77,3

100

Strängnäs

12,2

17,7

70,2

100

Trosa

7,6

19,4

73,0

100

Vingåker

29,8

17,6

52,6

100

Södermanlands län

14,5

16,3

69,2

100

Riket

17,9

13,3

68,8

100

*) exkl. näringsgren okänd

Källa: SCB Företagsregistret

Antal arbetsställen 2001-2021 efter näringsgrupp

         

Södermanlands län

År

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt        

2001

3 103

3 377

12 923

19 403

2002

3 667

3 534

13 516

20 717

2003

3 701

3 552

13 855

21 108

2004

3 603

3 630

14 080

21 313

2005

3 814

3 728

14 503

22 045

2006

4 003

3 865

15 054

22 922

2007

4 088

3 849

15 686

23 623

2008

4 019

4 064

16 249

24 332

2009

3 939

4 105

16 462

24 506

2010

4 092

4 158

16 714

24 964

2011

4 583

4 343

18 004

26 930

2012

4 584

4 405

18 414

27 403

2013

4 452

4 352

18 476

27 280

2014

4 492

4 601

18 556

27 649

2015

4 484

4 691

18 896

28 071

2016

4 487

4 684

19 519

28 690

2017

4 485

4 694

19 873

29 052

2018

4 479

4 775

20 285

29 539

2019

4 459

4 857

20 458

29 774

2020

4 461

4 906

20 748

30 115

2021

4 468

5 012

21 255

30 735

Riket

År

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt        

2001

159 083

117 725

541 945

818 753

2002

164 488

119 755

555 168

839 411

2003

174 582

122 028

571 312

867 922

2004

174 894

125 105

588 771

888 770

2005

189 754

129 451

610 116

929 321

2006

207 904

134 464

634 179

976 547

2007

210 117

138 665

658 568

1 007 350

2008

207 821

138 396

683 994

1 030 211

2009

202 877

141 270

698 717

1 042 864

2010

207 433

142 077

689 525

1 039 035

2011

240 285

154 593

780 134

1 175 012

2012

248 816

156 597

796 959

1 202 372

2013

238 283

156 528

803 619

1 198 430

2014

248 883

159 186

821 503

1 229 572

2015

250 502

162 885

836 441

1 249 828

2016

249 798

167 560

854 709

1 272 067

2017

248 228

167 285

868 669

1 284 182

2018

247 678

168 896

884 482

1 301 056

2019

246 129

170 882

899 745

1 316 756

2020

245 937

174 408

915 905

1 336 250

2021

244 775

181 889

940 043

1 366 707

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Utveckling av antal arbetsställen 2001-2021 efter näringsgrupp. Index år 2001=100

         

Södermanlands län

År

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt

2001

100

100

100

100

2002

118

105

105

107

2003

119

105

107

109

2004

116

107

109

110

2005

123

110

112

114

2006

129

114

116

118

2007

132

114

121

122

2008

130

120

126

125

2009

127

122

127

126

2010

132

123

129

129

2011

148

129

139

139

2012

148

130

142

141

2013

143

129

143

141

2014

145

136

144

142

2015

145

139

146

145

2016

145

139

151

148

2017

145

139

154

150

2018

144

141

157

152

2019

144

144

158

153

2020

144

145

161

155

2021

144

148

164

158

Riket

År

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt

2001

100

100

100

100

2002

103

102

102

103

2003

110

104

105

106

2004

110

106

109

109

2005

119

110

113

114

2006

131

114

117

119

2007

132

118

122

123

2008

131

118

126

126

2009

128

120

129

127

2010

130

121

127

127

2011

151

131

144

144

2012

156

133

147

147

2013

150

133

148

146

2014

156

135

152

150

2015

157

138

154

153

2016

157

142

158

155

2017

156

142

160

157

2018

156

143

163

159

2019

155

145

166

161

2020

155

148

169

163

2021

154

155

173

167

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta