Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
299 401 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Näringsliv // Export-/importföretag fördelad…

Export-/importföretag fördelade efter omsättning

Senast uppdaterad 2020-12-09
Förklaring

Statistiken syftar till att belysa Sveriges utrikeshandel med varor och länder.

Varuhandel med länder utanför EU (Extrastat)
För företag som exporterar till och importerar varor från länder utanför EU hämtas uppgifter ur de exportanmälningar och importdeklarationer som företagen lämnar till Tullverket i samband med ut- och införsel av varor.

Varuhandel med EU-länder (Intrastat)
Intrastat är utformad av EU:s statistikorgan Eurostat. De allra minsta företagen ingår inte i datainsamlingen. Intrastatundersökningen avser företag som har en årlig varuutförsel till EU om minst 4,5 miljoner kronor eller varuinförsel från övriga EU-länder om minst 4,5 miljoner kronor. Intrastatuppgifterna insamlas månadsvis. De uppgifter företagen lämnar är redovisade på varor och EU-land. Uppgifterna från företagens momsdeklaration tjänar som grund för uppgiftsskyldighet i undersökningen. Den kompletterande uppgiften omfattar endast totala värdet av varuleveranser till och från EU varje månad.

PDF
Diagram nuläge

54,8 procent av de exporterande företagen i Södermanlands län 2019 hade en total exportsumma respektive understigande 250 000 kronor. Av de importerande företagen i länet hade 70,7 procent mindre än 250 000 kronor i totalt importbelopp.

Antal export-/importföretag fördelat på omsättningsklass 2019

         

Omsättning

Södermanlands län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

 -250 Tkr

461

1 891

22 520

85 648

250-999 Tkr

146

362

6 794

16 348

1-1,9 Mnkr

59

139

2 852

6 215

2-4,9 Mnkr

54

116

3 262

6 071

5-9,9 Mnkr

32

54

1 862

3 585

10-49 Mnkr

49

79

3 073

5 198

50-99 Mnkr

17

13

824

1 202

100 - Mnkr

24

19

1 404

1 782

Samtliga

842

2 673

42 591

126 049

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

         

Antal export-/importföretag fördelat på omsättningsklass 2010-2019

                     

Södermanlands län

               

Omsättning

Exportföretag

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

 -250 Tkr

440

429

403

422

394

432

430

424

438

461

250-999 Tkr

127

113

117

114

124

131

140

131

140

146

1-1,9 Mnkr

51

44

44

37

38

42

51

49

51

59

2-4,9 Mnkr

55

48

48

50

44

49

47

40

52

54

5-9,9 Mnkr

35

31

38

36

34

32

25

29

34

32

10-49 Mnkr

47

50

50

44

48

49

50

55

46

49

50-99 Mnkr

9

15

10

12

14

11

11

10

15

17

100 - Mnkr

27

20

23

22

22

22

25

25

24

24

Samtliga

791

750

733

737

718

768

779

763

800

842

Omsättning

Importföretag

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

 -250 Tkr

1 124

1 145

1 159

1 402

1 553

1 585

1 704

1 812

1 767

1 891

250-999 Tkr

272

291

287

301

327

338

361

350

365

362

1-1,9 Mnkr

97

88

104

102

107

111

115

124

121

139

2-4,9 Mnkr

89

103

92

92

100

125

119

119

109

116

5-9,9 Mnkr

49

44

53

45

43

45

40

57

62

54

10-49 Mnkr

72

66

64

65

63

64

74

72

78

79

50-99 Mnkr

11

12

9

12

15

13

12

13

11

13

100 - Mnkr

18

16

15

15

14

18

21

22

18

19

Samtliga

1 732

1 765

1 783

2 034

2 222

2 299

2 446

2 569

2 531

2 673

                     

Riket

Omsättning

Exportföretag

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

 -250 Tkr

19 870

19 208

19 091

20 978

21 270

21 239

21 641

21 332

21 483

22 520

250-999 Tkr

6 360

6 202

6 330

6 287

6 283

6 452

6 443

6 443

6 669

6 794

1-1,9 Mnkr

2 782

2 608

2 562

2 580

2 648

2 753

2 727

2 746

2 821

2 852

2-4,9 Mnkr

3 053

2 974

2 964

2 943

2 931

2 984

2 997

3 094

3 135

3 262

5-9,9 Mnkr

1 813

1 698

1 718

1 697

1 706

1 762

1 751

1 790

1 879

1 862

10-49 Mnkr

2 851

2 701

2 681

2 676

2 676

2 759

2 838

2 929

2 950

3 073

50-99 Mnkr

778

700

683

658

713

730

731

726

796

824

100 - Mnkr

1 346

1 122

1 097

1 087

1 122

1 161

1 169

1 247

1 326

1 404

Samtliga

38 853

37 213

37 126

38 906

39 349

39 840

40 297

40 307

41 059

42 591

Omsättning

Importföretag

2010

2011

2012

2013

2014     

2015

2016

2017

2018

2019

 -250 Tkr

49 042

51 238

52 337

64 940

70 297

73 443

78 856

80 494

80 822

85 648

250-999 Tkr

13 442

13 643

13 738

14 592

15 057

15 454

16 084

15 971

16 013

16 348

1-1,9 Mnkr

5 232

5 303

5 291

5 430

5 578

5 705

5 973

6 044

6 042

6 215

2-4,9 Mnkr

5 303

5 260

5 279

5 295

5 501

5 830

5 849

5 991

6 054

6 071

5-9,9 Mnkr

2 973

2 971

2 936

2 923

3 072

3 225

3 401

3 387

3 477

3 585

10-49 Mnkr

4 393

4 318

4 200

4 257

4 430

4 704

4 823

4 918

5 096

5 198

50-99 Mnkr

1 019

947

915

928

991

1 090

1 089

1 145

1 197

1 202

100 - Mnkr

1 503

1 335

1 282

1 274

1 348

1 441

1 498

1 607

1 716

1 782

Samtliga

82 907

85 015

85 978

99 639

106 274

110 892

117 573

119 557

120 417

126 049

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret