Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
302 566 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Näringsliv // Sysselsatta // Förvärvsarbetande med eftergym…

Förvärvsarbetande med eftergymnasial utbildning

Senast uppdaterad 2022-02-28
Förklaring
Uppgifter om utbildningsnivå är hämtade från SCB:s register ”Befolkningens utbildning”. Uppgifter om näringsgren är hämtade från SCB:s sysselsättningsregister (RAMS). Uppgifter om studiedeltagande för ej förvärvsarbetande har hämtats från SCB:s register över personer i utbildning.
Med näringsgren avses företagets huvudsakliga verksamhet vid det arbetsställe där respektive person arbetar. Näringsgrensindelningen bygger på svensk Näringsgrensindelning (SNI 2007).
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen.
PDF
Diagram nuläge

Förvärvsarbetande november 2020 (nattbefolkning) i åldern 20-64 år med eftergymnasial utbildning fördelade efter näringsgren

               

Södermanlands län

Näringsgren

Eftergymnasial utbildning

Befolkning 20-64 år

mindre än 3 år

minst 3 år

All eftergymnasial utbildning

Antal

%

Antal

%

Antal

%

Förvärvsarbetande totalt

17 590

14

26 205

21

43 795

36

122 605

Jordbruk, skogsbruk och fiske

255

14

175

10

430

24

1 815

Tillverkning och utvinning

2 310

13

2 605

14

4 915

27

18 070

Energiförsörjning; miljöverksamhet

225

15

195

13

420

29

1 455

Byggverksamhet

810

8

390

4

1 200

11

10 620

Handel

1 650

12

1 100

8

2 750

21

13 270

Transport och magasinering

485

10

340

7

825

17

4 900

Hotell- och restaurangverksamhet

315

10

245

8

560

18

3 125

Information och kommunikation

630

27

750

33

1 380

60

2 295

Finans- och försäkringsverksamhet

325

21

485

31

810

53

1 540

Fastighetsverksamhet

390

16

345

14

735

31

2 390

Företagstjänster

1 860

17

2 230

20

4 090

37

11 145

Offentlig förvaltning och försvar

1 965

25

3 435

43

5 400

68

7 900

Utbildning och forskning

2 330

16

6 375

44

8 705

60

14 495

Vård och omsorg; sociala tjänster

3 075

13

6 385

27

9 460

40

23 445

Personliga och kulturella tjänster

750

16

910

19

1 660

35

4 750

Okänd verksamhet

220

16

245

18

465

33

1 390

Icke förvärvsarbetande, Totalt

4 550

12

3 365

9

7 915

21

36 875

   i reguljär utbildning

2 100

19

1 180

10

3 280

29

11 320

   ej i reguljär utbildning

2 450

10

2 185

9

4 635

18

25 555

Totalt

22 140

14

29 570

19

51 710

32

159 480

               

Riket

Näringsgren

Eftergymnasial utbildning

Befolkning 20-64 år

mindre än 3 år

minst 3 år

All eftergymnasial utbildning

Antal

%

Antal

%

Antal

%

Förvärvsarbetande totalt

719 235

16

1 307 215

28

2 026 450

44

4 603 480

Jordbruk, skogsbruk och fiske

7 630

13

6 200

10

13 830

23

59 380

Tillverkning och utvinning

67 330

13

87 765

17

155 095

30

514 255

Energiförsörjning; miljöverksamhet

9 420

18

12 415

24

21 835

42

51 555

Byggverksamhet

31 675

9

23 770

7

55 445

16

339 490

Handel

82 980

15

79 135

15

162 115

30

540 880

Transport och magasinering

28 455

13

22 595

11

51 050

24

211 855

Hotell- och restaurangverksamhet

19 380

14

12 165

9

31 545

23

136 355

Information och kommunikation

50 560

24

100 255

47

150 815

71

212 420

Finans- och försäkringsverksamhet

18 210

19

42 870

45

61 080

64

95 950

Fastighetsverksamhet

14 435

19

17 135

23

31 570

42

74 905

Företagstjänster

97 720

18

181 975

33

279 695

50

554 900

Offentlig förvaltning och försvar

67 905

22

148 610

49

216 515

71

304 280

Utbildning och forskning

77 850

15

254 390

49

332 240

64

516 535

Vård och omsorg; sociala tjänster

104 210

14

258 095

34

362 305

48

755 595

Personliga och kulturella tjänster

34 890

18

52 330

27

87 220

45

194 185

Okänd verksamhet

6 590

16

7 500

18

14 090

34

40 955

Icke förvärvsarbetande, Totalt

217 195

17

186 320

15

403 515

32

1 273 355

   i reguljär utbildning

112 460

30

66 445

17

178 905

47

381 060

   ej i reguljär utbildning

104 735

12

119 875

13

224 610

25

892 295

Totalt

936 430

16

1 493 535

25

2 429 965

41

5 876 835

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta