Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
302 566 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Näringsliv // Sysselsatta // Förvärvsarbetande; utbildnings…

Förvärvsarbetande; utbildningsnivå och bransch

Senast uppdaterad 2023-04-04
Förklaring
Uppgifter om utbildningsnivå är hämtade från SCB:s register ”Befolkningens utbildning”. Uppgifter om näringsgren är hämtade från SCB:s sysselsättningsregister (RAMS). Uppgifter om studiedeltagande för ej förvärvsarbetande har hämtats från SCB:s register över personer i utbildning.
Med näringsgren avses företagets huvudsakliga verksamhet vid det arbetsställe där respektive person arbetar. Näringsgrensindelningen bygger på svensk Näringsgrensindelning (SNI 2007).
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen.

Förvärvsarbetande november 2021 (nattbefolkning) i åldern 20-64 år fördelade efter näringsgren och utbildningsnivå, samt ej förvärvsarbetande efter studiedeltagande och utbildningsnivå.  

                 

Södermanlands län

Näringsgren

Samtliga, antal

Procentuell andel

Uppgift saknas

Förgymnasial utbildning

Gymnasial utbildning

Eftergymnasial utbildning

mindre än 9 år

9 år

högst 2 år

3 år

mindre än 3 år

minst 3 år

Förvärvsarbetande totalt

125 660

1

2

8

22

31

14

21

Jordbruk, skogsbruk och fiske

1 775

2

2

12

27

33

14

10

Tillverkning och utvinning

18 410

1

2

10

27

32

13

14

Energiförsörjning; miljöverksamhet

1 505

0

0

7

26

36

15

13

Byggverksamhet

11 005

2

1

11

30

44

8

4

Handel

13 445

1

2

11

24

42

12

8

Transport och magasinering

5 110

1

3

11

32

36

10

7

Hotell- och restaurangverksamhet

3 475

4

9

12

20

37

10

8

Information och kommunikation

2 485

1

0

3

11

24

27

33

Finans- och försäkringsverksamhet

1 580

0

0

2

10

35

21

31

Fastighetsverksamhet

2 425

1

3

11

27

28

16

14

Företagstjänster

11 915

1

4

9

18

30

17

20

Offentlig förvaltning och försvar

8 015

0

0

3

11

16

25

43

Utbildning och forskning

14 570

0

1

4

13

20

16

44

Vård och omsorg; sociala tjänster

23 655

1

2

6

23

28

13

27

Personliga och kulturella tjänster

4 920

1

3

8

21

32

16

19

Okänd verksamhet

1 370

2

7

8

24

26

16

18

Icke förvärvsarbetande, Totalt

34 865

6

11

19

22

21

12

9

   i reguljär utbildning

10 105

5

15

15

13

23

19

10

   ej i reguljär utbildning

24 760

6

9

21

26

20

10

9

Totalt

160 525

2

4

10

22

29

14

19

                 

Riket

Näringsgren

Samtliga, antal

Procentuell andel

Uppgift saknas

Förgymnasial utbildning

Gymnasial utbildning

Eftergymnasial utbildning

mindre än 9 år

9 år

högst 2 år

3 år

mindre än 3 år

minst 3 år

Förvärvsarbetande totalt

7 108 845

1

2

7

17

28

16

28

Jordbruk, skogsbruk och fiske

58 625

2

1

13

28

32

13

10

Tillverkning och utvinning

523 470

1

1

10

25

32

13

17

Energiförsörjning; miljöverksamhet

52 880

0

1

7

22

28

18

24

Byggverksamhet

348 645

3

1

10

27

43

9

7

Handel

547 290

1

1

9

18

40

15

15

Transport och magasinering

215 645

1

2

11

27

35

13

11

Hotell- och restaurangverksamhet

144 065

5

8

12

19

34

14

9

Information och kommunikation

223 965

2

0

2

6

17

24

47

Finans- och försäkringsverksamhet

98 345

1

0

2

8

25

19

45

Fastighetsverksamhet

76 270

1

1

8

22

26

19

23

Företagstjänster

586 245

2

2

6

13

23

18

33

Offentlig förvaltning och försvar

310 110

0

0

2

9

16

22

49

Utbildning och forskning

516 205

1

1

3

10

16

15

49

Vård och omsorg; sociala tjänster

758 560

1

1

5

19

25

14

34

Personliga och kulturella tjänster

198 025

1

2

7

15

29

18

27

Okänd verksamhet

39 785

2

7

11

23

23

16

18

Icke förvärvsarbetande, Totalt

1 205 360

7

6

15

18

21

17

15

   i reguljär utbildning

352 215

5

7

9

9

24

30

17

   ej i reguljär utbildning

853 140

9

6

17

22

20

12

13

Totalt

8 314 205

3

3

8

18

26

16

25

Källa: Statistiska centralbyrån


 
                 
 
     
       
           
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
 
     
       
           
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta