Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
301 801 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Regional ekonomi // BRP per invånare, kommun

BRP per invånare, kommun

Senast uppdaterad 2021-12-10
Förklaring
Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till det nationella måttet – bruttonationalprodukt (BNP). BRP är det samlade värdet av alla producerade varor och tjänster i en region under ett år. BRP visar hur stor produktionen är räknat i kronor.
Index: Vid indexberäkningen har det värde som avser riket fått värdet 100. Därefter har regionala värden beräknats i procent av detta. Ett indexvärde på 120 betyder att regionens värde ligger 20 procent högre än rikets. Ett indexvärde på 70 betyder att regionens värde ligger 30 procent lägre än rikets.
PDF
Diagram nuläge

Bruttoregionprodukten (BRP) per invånare var 491 000 kronor i genomsnitt för riket 2019. Detta värde har erhållit index 100. Av länets kommuner hade Flen index 83 och och Eskilstuna 82. Länets lägsta värde har Gnesta med med 40.

Bruttoregionprodukt per invånare 2019

Kommun/Region BRP per invånare tusental kronor Index riket=100
Eskilstuna 404 82
Flen 409 83
Gnesta 194 40
Katrineholm 331 67
Nyköping 374 76
Oxelösund 393 80
Strängnäs 366 75
Trosa 265 54
Vingåker 224 46
Södermanlands län 365 74
Riket 491 100
BRP per invånare 2008-2019. Tusental kronor

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Eskilstuna 267 219 273 289 318 292 296 335 335 372 398 404
Flen 232 206 226 249 247 161 194 211 214 461 402 409
Gnesta 156 146 151 167 175 166 174 174 176 179 184 194
Katrineholm 256 259 277 292 306 325 334 316 300 314 326 331
Nyköping 273 255 290 302 320 315 319 335 347 319 364 374
Oxelösund 661 268 403 395 305 328 350 368 397 399 398 393
Strängnäs 385 402 407 389 419 382 328 289 329 316 337 366
Trosa 207 202 217 238 242 237 244 258 280 275 271 265
Vingåker 200 202 183 189 201 196 201 210 219 211 218 224
Södermanlands län 293 263 301 310 312 295 295 308 316 338 356 365
Riket 370 359 381 395 393 398 412 435 445 460 475 491

Utveckling av BRP per invånare. Index riket=100

                         

Kommun/Region

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Eskilstuna

72

61

72

73

81

73

72

77

75

81

84

82

Flen

63

57

59

63

63

40

47

49

48

100

85

83

Gnesta

42

41

40

42

45

42

42

40

40

39

39

40

Katrineholm

69

72

73

74

78

82

81

73

67

68

69

67

Nyköping

74

71

76

77

81

79

77

77

78

69

77

76

Oxelösund

179

75

106

100

78

82

85

85

89

87

84

80

Strängnäs

104

112

107

99

107

96

80

66

74

69

71

75

Trosa

56

56

57

60

62

60

59

59

63

60

57

54

Vingåker

54

56

48

48

51

49

49

48

49

46

46

46

Södermanlands län

79

73

79

78

79

74

72

71

71

73

75

74

Riket

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

                         

Utveckling av BRP per invånare. Index år 2008=100

                         

Kommun/Region

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Eskilstuna

100

82

102

108

119

109

111

125

125

139

149

151

Flen

100

89

97

107

106

69

84

91

92

199

173

176

Gnesta

100

94

97

107

112

106

112

112

113

115

118

124

Katrineholm

100

101

108

114

120

127

130

123

117

123

127

129

Nyköping

100

93

106

111

117

115

117

123

127

117

133

137

Oxelösund

100

41

61

60

46

50

53

56

60

60

60

59

Strängnäs

100

104

106

101

109

99

85

75

85

82

88

95

Trosa

100

97

105

115

117

114

118

125

135

133

131

128

Vingåker

100

101

91

94

101

98

101

105

110

106

109

112

Södermanlands län

100

90

103

106

106

101

101

105

108

115

122

125

Riket

100

97

103

107

106

108

111

118

120

124

128

133

Källa: Statistiska centralbyrån, avdelning för nationalräkenskaper, bearbetning Pantzare Information.


 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta