Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
299 401 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Regional ekonomi // BRP per invånare, kommun

BRP per invånare, kommun

Senast uppdaterad 2020-12-21
Förklaring
Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till det nationella måttet – bruttonationalprodukt (BNP). BRP är det samlade värdet av alla producerade varor och tjänster i en region under ett år. BRP visar hur stor produktionen är räknat i kronor.
Index: Vid indexberäkningen har det värde som avser riket fått värdet 100. Därefter har regionala värden beräknats i procent av detta. Ett indexvärde på 120 betyder att regionens värde ligger 20 procent högre än rikets. Ett indexvärde på 70 betyder att regionens värde ligger 30 procent lägre än rikets.
PDF
Diagram nuläge

Bruttoregionprodukten (BRP) per invånare var 475 000 kronor i genomsnitt för riket 2018. Detta värde har erhållit index 100. Av länets kommuner hade Flen 85 och Eskilstuna och Oxelösund index 84. Länets lägsta värde har Gnesta med med 39.

Bruttoregionprodukt per invånare 2018

Kommun/Region BRP per invånare tusental kronor Index riket=100
Eskilstuna 398 84
Flen 402 85
Gnesta 184 39
Katrineholm 326 69
Nyköping 364 77
Oxelösund 398 84
Strängnäs 337 71
Trosa 271 57
Vingåker 218 46
Södermanlands län 356 75
Riket 475 100
BRP per invånare 2007-2018. Tusental kronor

Kommun/Region 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Eskilstuna 283 267 219 273 289 318 292 296 335 335 372 398
Flen 236 232 206 226 249 247 161 194 211 214 461 402
Gnesta 154 156 146 151 167 175 166 174 174 176 179 184
Katrineholm 248 256 259 277 292 306 325 334 316 300 314 326
Nyköping 265 273 255 290 302 320 315 319 335 347 319 364
Oxelösund 690 661 268 403 395 305 328 350 368 397 399 398
Strängnäs 287 385 402 407 389 419 382 328 289 329 316 337
Trosa 234 207 202 217 238 242 237 244 258 280 275 271
Vingåker 190 200 202 183 189 201 196 201 210 219 211 218
Södermanlands län 286 293 263 301 310 312 295 295 308 316 338 356
Riket 363 370 359 381 395 393 398 412 435 445 460 475

Utveckling av BRP per invånare. Index riket=100

                         

Kommun/Region

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Eskilstuna

78

72

61

72

73

81

73

72

77

75

81

84

Flen

65

63

57

59

63

63

40

47

49

48

100

85

Gnesta

42

42

41

40

42

45

42

42

40

40

39

39

Katrineholm

68

69

72

73

74

78

82

81

73

67

68

69

Nyköping

73

74

71

76

77

81

79

77

77

78

69

77

Oxelösund

190

179

75

106

100

78

82

85

85

89

87

84

Strängnäs

79

104

112

107

99

107

96

80

66

74

69

71

Trosa

64

56

56

57

60

62

60

59

59

63

60

57

Vingåker

52

54

56

48

48

51

49

49

48

49

46

46

Södermanlands län

79

79

73

79

78

79

74

72

71

71

73

75

Riket

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

                         

Utveckling av BRP per invånare. Index år 2007=100

                         

Kommun/Region

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Eskilstuna

100

94

77

96

102

112

103

105

118

118

131

141

Flen

100

98

87

96

106

105

68

82

89

91

195

170

Gnesta

100

101

95

98

108

114

108

113

113

114

116

119

Katrineholm

100

103

104

112

118

123

131

135

127

121

127

131

Nyköping

100

103

96

109

114

121

119

120

126

131

120

137

Oxelösund

100

96

39

58

57

44

48

51

53

58

58

58

Strängnäs

100

134

140

142

136

146

133

114

101

115

110

117

Trosa

100

88

86

93

102

103

101

104

110

120

118

116

Vingåker

100

105

106

96

99

106

103

106

111

115

111

115

Södermanlands län

100

102

92

105

108

109

103

103

108

110

118

124

Riket

100

102

99

105

109

108

110

113

120

123

127

131

Källa: Statistiska centralbyrån, avdelning för nationalräkenskaper, bearbetning Pantzare Information.


 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta