Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
299 401 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Regional ekonomi // BRP per sysselsatt

BRP per sysselsatt

Senast uppdaterad 2020-12-21
Förklaring
Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till det nationella måttet – bruttonationalprodukt (BNP). BRP är det samlade värdet av alla producerade varor och tjänster i en region under ett år. BRP visar hur stor produktionen är räknat i kronor.
Index: Vid indexberäkningen har det värde som avser riket fått värdet 100. Därefter har regionala värden beräknats i procent av detta. Ett indexvärde på 120 betyder att regionens värde ligger 20 procent högre än rikets. Ett indexvärde på 70 betyder att regionens värde ligger 30 procent lägre än rikets.
PDF
Diagram nuläge

2018 var riksgenomsnittet för BRP per sysselsatt 947 000 kronor. Högst låg Stockholms län 1 148 000 kronor, närmast följt av Norrbottens län med 1 007 000 kronor. Lägsta BRP per sysselsatt har Gotlands län, 666 000 kronor. BRP per sysselsatt i Södermanlands län var 864 000 kronor.

PDF
Diagram tidsserie
Bruttoregionprodukt per sysselsatt 2018. Tusental kronor

Region BRP per sysselsatt, tusental kr Index riket= 100
Stockholms län 1 148 121
Uppsala län 913 96
Södermanlands län 864 91
Östergötlands län 858 91
Jönköpings län 802 85
Kronobergs län 883 93
Kalmar län 816 86
Gotlands län 666 70
Blekinge län 847 89
Skåne län 879 93
Hallands län 821 87
Västra Götalands län 924 98
Värmlands län 850 90
Örebro län 848 90
Västmanlands län 844 89
Dalarnas län 840 89
Gävleborgs län 857 90
Västernorrlands län 880 93
Jämtlands län 798 84
Västerbottens län 849 90
Norrbottens län 1 007 106
Riket 947 100
BRP per sysselsatt 2007-2018. Tusental kronor

Region 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Stockholms län 892 901 930 959 990 984 989 1 033 1 097 1 107 1 109 1 148
Uppsala län 686 751 752 781 795 793 823 839 853 869 904 913
Södermanlands län 689 705 657 759 764 775 735 733 764 778 823 864
Östergötlands län 663 663 691 717 729 739 756 777 809 819 828 858
Jönköpings län 651 651 620 646 676 678 687 703 728 765 795 802
Kronobergs län 656 671 637 702 727 737 755 765 808 827 846 883
Kalmar län 644 682 643 710 732 707 719 730 758 767 791 816
Gotlands län 531 541 535 574 604 597 610 610 642 642 658 666
Blekinge län 668 687 666 680 683 675 674 707 790 751 754 847
Skåne län 713 699 688 739 741 743 759 782 814 829 866 879
Hallands län 647 704 672 736 720 697 720 716 734 777 790 821
Västra Götalands län 712 730 723 763 783 778 794 823 885 897 918 924
Värmlands län 653 676 661 721 725 745 740 756 780 806 841 850
Örebro län 663 660 656 704 733 754 741 749 761 808 841 848
Västmanlands län 682 683 681 738 749 736 754 756 821 831 845 844
Dalarnas län 693 695 684 725 760 740 746 753 782 820 826 840
Gävleborgs län 633 649 649 698 686 712 721 756 773 793 797 857
Västernorrlands län 670 689 721 783 789 778 773 789 818 817 843 880
Jämtlands län 615 686 688 812 723 710 717 746 729 769 792 798
Västerbottens län 659 671 676 735 722 726 723 731 767 779 795 849
Norrbottens län 729 820 722 910 928 876 857 853 851 866 963 1 007
Riket 734 749 749 796 812 809 818 843 886 902 922 947
BRP per sysselsatt. Index riket=100

Region 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Stockholms län 122 120 124 120 122 122 121 123 124 123 120 121
Uppsala län 93 100 100 98 98 98 101 100 96 96 98 96
Södermanlands län 94 94 88 95 94 96 90 87 86 86 89 91
Östergötlands län 90 89 92 90 90 91 92 92 91 91 90 91
Jönköpings län 89 87 83 81 83 84 84 83 82 85 86 85
Kronobergs län 89 90 85 88 90 91 92 91 91 92 92 93
Kalmar län 88 91 86 89 90 87 88 87 86 85 86 86
Gotlands län 72 72 71 72 74 74 75 72 72 71 71 70
Blekinge län 91 92 89 85 84 83 82 84 89 83 82 89
Skåne län 97 93 92 93 91 92 93 93 92 92 94 93
Hallands län 88 94 90 92 89 86 88 85 83 86 86 87
Västra Götalands län 97 97 97 96 96 96 97 98 100 99 100 98
Värmlands län 89 90 88 91 89 92 90 90 88 89 91 90
Örebro län 90 88 88 88 90 93 91 89 86 90 91 90
Västmanlands län 93 91 91 93 92 91 92 90 93 92 92 89
Dalarnas län 94 93 91 91 94 91 91 89 88 91 90 89
Gävleborgs län 86 87 87 88 84 88 88 90 87 88 86 90
Västernorrlands län 91 92 96 98 97 96 94 94 92 91 91 93
Jämtlands län 84 92 92 102 89 88 88 88 82 85 86 84
Västerbottens län 90 90 90 92 89 90 88 87 87 86 86 90
Norrbottens län 99 109 96 114 114 108 105 101 96 96 104 106
Riket 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta