Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
299 401 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Regional ekonomi // Lönesumma per sysselsatt

Lönesumma per sysselsatt

Senast uppdaterad 2020-12-22
Förklaring

Kontrolluppgiftsbaserad lönesummestatistik utgår från de kontrolluppgifter (KU), som lämnas av utbetalare av lön, arvode, andra ersättningar eller förmåner som utgör skattepliktig inkomst av tjänst. Begreppet lönesumma skiljer sig från lön. Lönesumma är bruttolöneuppgifter för företag, egen företagare, arbetsställen, olika geografiska områden etc. under exempelvis ett år. Lön är det arbetsgivarna betalar sina anställda per tidsenhet, t.ex. timlön eller månadslön. Lönesumman i de regionala räkenskaperna utgår från KU-baserade lönesummor hos dagbefolkningen i regionen. Därefter görs tillägg för svarta löner samt för "under"- och "över"åriga arbetstagare. Branschgruppen varuproducenter omfattar areella näringar, tillverkning, energi och byggverksamhet.

PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
Lönesumma per sysselsatt 2018. Tusental kronor

Region Lönesumma per sysselsatt, tusental kr Index riket= 100
Stockholms län 426 113
Uppsala län 364 97
Södermanlands län 350 93
Östergötlands län 363 96
Jönköpings län 345 92
Kronobergs län 354 94
Kalmar län 350 93
Gotlands län 293 78
Blekinge län 355 94
Skåne län 360 95
Hallands län 335 89
Västra Götalands län 374 99
Värmlands län 352 93
Örebro län 357 95
Västmanlands län 363 96
Dalarnas län 354 94
Gävleborgs län 359 95
Västernorrlands län 352 93
Jämtlands län 330 88
Västerbottens län 353 94
Norrbottens län 368 98
Riket 377 100
Lönesumma per sysselsatt 2007-2018. Tusental kronor

Region 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Stockholms län 311 324 326 338 349 361 363 374 387 400 412 426
Uppsala län 261 273 280 285 298 306 317 326 334 341 350 364
Södermanlands län 264 279 281 290 300 306 312 318 324 332 339 350
Östergötlands län 263 276 286 293 301 311 319 327 335 345 354 363
Jönköpings län 264 274 278 283 292 303 309 314 319 330 337 345
Kronobergs län 262 274 283 288 301 307 309 320 330 338 344 354
Kalmar län 254 266 272 280 297 301 307 315 321 328 340 350
Gotlands län 210 229 231 241 246 252 257 264 271 276 281 293
Blekinge län 259 279 280 285 297 305 304 322 328 336 345 355
Skåne län 263 278 286 293 302 311 318 323 333 342 351 360
Hallands län 239 252 258 267 276 283 290 296 306 317 324 335
Västra Götalands län 277 292 297 302 312 321 328 335 344 354 361 374
Värmlands län 265 280 289 293 300 311 311 321 328 336 345 352
Örebro län 260 274 282 287 299 309 317 323 327 338 349 357
Västmanlands län 273 287 297 302 314 322 329 336 345 352 357 363
Dalarnas län 267 280 290 294 305 311 319 323 330 342 350 354
Gävleborgs län 261 276 282 290 300 309 315 324 330 339 347 359
Västernorrlands län 263 271 282 289 297 304 309 317 324 331 341 352
Jämtlands län 242 254 268 274 273 286 292 303 302 316 323 330
Västerbottens län 259 269 279 286 289 296 308 314 321 329 337 353
Norrbottens län 268 288 297 305 315 321 328 339 345 350 359 368
Riket 276 290 296 303 313 323 329 337 346 356 365 377
Lönesumma per sysselsatt. Index riket=100

Region 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Stockholms län 113 112 110 112 112 112 110 111 112 112 113 113
Uppsala län 95 94 95 94 95 95 96 97 97 96 96 97
Södermanlands län 96 96 95 96 96 95 95 94 94 93 93 93
Östergötlands län 95 95 97 97 96 96 97 97 97 97 97 96
Jönköpings län 96 94 94 93 93 94 94 93 92 93 92 92
Kronobergs län 95 94 96 95 96 95 94 95 95 95 94 94
Kalmar län 92 92 92 92 95 93 93 93 93 92 93 93
Gotlands län 76 79 78 80 79 78 78 78 78 78 77 78
Blekinge län 94 96 95 94 95 94 92 96 95 94 95 94
Skåne län 95 96 97 97 96 96 97 96 96 96 96 95
Hallands län 87 87 87 88 88 88 88 88 88 89 89 89
Västra Götalands län 100 101 100 100 100 99 100 99 99 99 99 99
Värmlands län 96 97 98 97 96 96 95 95 95 94 95 93
Örebro län 94 94 95 95 96 96 96 96 95 95 96 95
Västmanlands län 99 99 100 100 100 100 100 100 100 99 98 96
Dalarnas län 97 97 98 97 97 96 97 96 95 96 96 94
Gävleborgs län 95 95 95 96 96 96 96 96 95 95 95 95
Västernorrlands län 95 93 95 95 95 94 94 94 94 93 93 93
Jämtlands län 88 88 91 90 87 89 89 90 87 89 88 88
Västerbottens län 94 93 94 94 92 92 94 93 93 92 92 94
Norrbottens län 97 99 100 101 101 99 100 101 100 98 98 98
Riket 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta