Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
301 801 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Samhällets service // Avstånd till livsmedelsbutik

Avstånd till livsmedelsbutik

Senast uppdaterad 2018-05-03
Förklaring

Tillväxtanalys undersöker årligen hur befolkningens tillgång till service förändras och vad det får för konsekvenser. Tabellen visar tillgänglighet till dagligvaruhandel med utgångspunkt i befolkningssiffror för året innan, andel personer per intervall. Skärgårdsbefolkningen är exkluderad ur analysen på grund av tekniska skäl, totalt ca 30 000 personer. I analysen beräknas det kortaste avståndet via farbar väg med bil från en befolkad 250 metersruta till närmaste dagligvaruhandel.

Avstånd till närmaste livsmedelsbutik 2017

         

Kommun/Region

Andel (%) per avståndsklass

0-10 min

10-20 min

20-30 min

mer än 30 min

Eskilstuna

100,0

0,0

0,0

0,0

Flen

100,0

0,0

0,0

0,0

Gnesta

100,0

0,0

0,0

0,0

Katrineholm

100,0

0,0

0,0

0,0

Nyköping

100,0

0,0

0,0

0,0

Oxelösund

100,0

0,0

0,0

0,0

Strängnäs

100,0

0,0

0,0

0,0

Trosa

100,0

0,0

0,0

0,0

Vingåker

100,0

0,0

0,0

0,0

Södermanlands län

100,0

0,0

0,0

0,0

Riket

98,5

1,5

0,1

0,0

Källa: Tillväxtverket

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta