Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
302 566 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län

Affärsverksamhet

Senast uppdaterad 2022-08-30
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Här redovisas den affärsmässiga verksamhet som bedrivs i förvaltningsform. Den mest omfattande verksamheten är energi, vatten och avfallshantering. Kollektivtrafik, bostads- och hamnverksamhet är exempel på andra verksamheter som också redovisas här.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för affärsverksamhet 2021

Kommun/Region Kronor per invånare
Eskilstuna 1 391
Flen 1 024
Gnesta 4 248
Katrineholm 1 065
Nyköping 5 350
Oxelösund -
Strängnäs 1 207
Trosa 4 951
Vingåker 2 475
Södermanlands län 2 714
Riket 3 170
Kommunala kostnader för affärsverksamhet 2011-2021 Kronor per invånare.

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Eskilstuna 822 811 1 299 1 389 1 626 1 747 1 595 1 667 1 859 1 771 1 391
Flen 882 923 884 836 723 677 890 1 058 864 905 1 024
Gnesta 3 636 4 012 3 856 4 599 4 228 3 247 3 711 5 721 5 784 3 480 4 248
Katrineholm 739 882 988 969 963 1 464 1 040 1 189 963 1 097 1 065
Nyköping 3 798 4 249 4 740 4 858 4 789 5 441 4 960 4 892 4 810 5 441 5 350
Oxelösund 547 710 765 781 680 780 841 923 923 823 -
Strängnäs 874 1 002 999 965 1 017 1 127 1 169 1 122 1 080 1 042 1 207
Trosa 3 154 3 973 3 873 3 530 3 778 3 761 3 913 5 274 4 864 4 714 4 951
Vingåker 1 655 2 094 1 449 1 757 1 845 1 514 1 630 1 634 1 192 1 092 2 475
Södermanlands län 1 790 2 073 2 095 2 187 2 183 2 195 2 194 2 609 2 482 2 263 2 714
Riket 3 167 2 916 2 979 2 962 2 970 3 022 2 985 3 008 3 064 3 100 3 170
Kommunala kostnader för affärsverksamhet 2011-2021. Index år 2011=100.

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Eskilstuna 100 99 158 169 198 213 194 203 226 215 169
Flen 100 105 100 95 82 77 101 120 98 103 116
Gnesta 100 110 106 126 116 89 102 157 159 96 117
Katrineholm 100 119 134 131 130 198 141 161 130 148 144
Nyköping 100 112 125 128 126 143 131 129 127 143 141
Oxelösund 100 130 140 143 124 143 154 169 169 151 #VALUE!
Strängnäs 100 115 114 110 116 129 134 128 124 119 138
Trosa 100 126 123 112 120 119 124 167 154 149 157
Vingåker 100 127 88 106 111 91 98 99 72 66 150
Södermanlands län 100 116 117 122 122 123 123 146 139 126 152
Riket 100 92 94 94 94 95 94 95 97 98 100

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta