Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
302 566 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län

Infrastruktur, skydd mm.

Senast uppdaterad 2023-08-31
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

I kostnaderna för infrastruktur och skydd ingår kostnader för fysisk och teknisk planering, bostadsförbättring, näringslivsfrämjande åtgärder, turistverksamhet, gator och vägar, parkering, parker, räddningstjänst, miljö- och hälsoskydd samt totalförsvar och samhällsskydd.
PDF
Diagram nuläge

I kostnaderna ingår fysisk och teknisk planering, bostadsförbättring, näringslivsfrämjande åtgärder, turistverksamhet, gator, vägar, parkeringar, parker, räddningstjänst, miljö- och hälsoskydd, försvar och samhällsfrågor.

Kommunala kostnader för infrastruktur, skydd, m.m. 2022

Kommun/Region Kronor per invånare
Eskilstuna 5 263
Flen 5 423
Gnesta 4 512
Katrineholm 6 572
Nyköping 4 966
Oxelösund 5 315
Strängnäs 5 484
Trosa 6 481
Vingåker 6 672
Södermanlands län 5 632
Riket 5 884
Kommunala kostnader för infrastruktur, skydd, m.m. 2012-2022. Kronor per invånare.

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Eskilstuna 3 793 3 511 3 826 3 640 4 235 4 483 5 396 4 627 4 915 4 900 5 263
Flen 3 980 4 082 4 005 4 418 4 740 4 602 4 764 5 082 4 611 5 398 5 423
Gnesta 2 959 2 814 2 750 2 878 3 283 4 759 5 697 5 335 3 622 4 234 4 512
Katrineholm 4 448 4 610 4 701 5 026 5 237 5 771 5 214 5 139 5 457 5 753 6 572
Nyköping 3 221 3 364 3 475 3 492 4 256 4 002 3 935 4 759 4 667 4 568 4 966
Oxelösund 3 387 3 341 3 635 3 374 4 111 4 236 4 169 4 172 4 265 4 639 5 315
Strängnäs 3 375 3 931 3 693 3 920 4 222 4 215 4 492 4 761 4 374 4 830 5 484
Trosa 4 199 4 068 4 076 4 633 5 363 5 314 5 093 5 406 5 061 5 464 6 481
Vingåker 3 271 3 241 3 535 3 617 4 035 4 003 4 423 5 063 5 352 6 321 6 672
Södermanlands län 3 626 3 662 3 744 3 889 4 387 4 598 4 798 4 927 4 703 5 123 5 632
Riket 4 287 4 272 4 376 4 375 4 530 4 678 4 870 5 013 5 186 5 447 5 884
Kommunala kostnader för infrastruktur, skydd, m.m. 2012-2022. Index år 2012=100.

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Eskilstuna 100 93 101 96 112 118 142 122 130 129 139
Flen 100 103 101 111 119 116 120 128 116 136 136
Gnesta 100 95 93 97 111 161 193 180 122 143 152
Katrineholm 100 104 106 113 118 130 117 116 123 129 148
Nyköping 100 104 108 108 132 124 122 148 145 142 154
Oxelösund 100 99 107 100 121 125 123 123 126 137 157
Strängnäs 100 116 109 116 125 125 133 141 130 143 162
Trosa 100 97 97 110 128 127 121 129 121 130 154
Vingåker 100 99 108 111 123 122 135 155 164 193 204
Södermanlands län 100 101 103 107 121 127 132 136 130 141 155
Riket 100 100 102 102 106 109 114 117 121 127 137

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta