Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
302 566 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Samhällets service // Kommunala kostnader // Särskilt riktade insatser

Särskilt riktade insatser

Senast uppdaterad 2023-08-31
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Kostnader för särskilt riktade insatser innefattar kostnader för det kommunala flyktingmottagandet och kostnader för sysselsättningsfrämjande åtgärder.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för särskilt riktade insatser 2022

Kommun/Region Kronor per invånare
Eskilstuna 1 940
Flen 1 678
Gnesta 1 044
Katrineholm 1 291
Nyköping 645
Oxelösund 1 065
Strängnäs 1 044
Trosa 1 068
Vingåker 1 398
Södermanlands län 1 241
Riket 1 541
Kommunala kostnader för särskilt riktade insatser 2012-2022. Kronor per invånare.

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Eskilstuna 2 047 2 308 2 431 2 384 3 725 3 891 3 267 2 417 1 743 1 803 1 940
Flen 2 042 1 892 1 599 2 513 2 994 3 174 2 579 1 604 2 459 1 841 1 678
Gnesta 334 561 209 1 760 2 124 2 382 2 324 1 468 1 208 1 337 1 044
Katrineholm 1 622 1 676 1 919 2 566 3 506 3 300 1 885 1 645 1 172 1 337 1 291
Nyköping 844 883 947 1 284 2 726 2 732 2 142 1 709 1 267 836 645
Oxelösund 357 487 932 2 273 4 477 3 622 2 475 1 864 1 367 1 224 1 065
Strängnäs 1 192 1 904 1 879 2 309 3 393 2 929 2 150 1 507 1 373 1 213 1 044
Trosa 704 979 1 443 2 613 5 458 3 502 1 841 1 321 1 109 1 191 1 068
Vingåker 2 306 2 706 3 620 3 875 5 576 5 128 3 486 2 727 2 173 2 078 1 398
Södermanlands län 1 272 1 488 1 664 2 397 3 776 3 407 2 461 1 807 1 541 1 429 1 241
Riket 1 762 1 949 2 290 3 152 5 496 4 565 3 302 2 446 1 879 1 766 1 541
Kommunala kostnader för särskilt riktade insatser 2012-2022. Index år 2012=100.

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Eskilstuna 100 113 119 116 182 190 160 118 85 88 95
Flen 100 93 78 123 147 155 126 79 120 90 82
Gnesta 100 168 63 527 636 713 696 439 362 400 313
Katrineholm 100 103 118 158 216 203 116 101 72 82 80
Nyköping 100 105 112 152 323 324 254 202 150 99 76
Oxelösund 100 136 261 637 1 254 1 015 693 522 383 343 298
Strängnäs 100 160 158 194 285 246 180 126 115 102 88
Trosa 100 139 205 371 775 497 262 188 158 169 152
Vingåker 100 117 157 168 242 222 151 118 94 90 61
Södermanlands län 100 117 131 188 297 268 193 142 121 112 98
Riket 100 111 130 179 312 259 187 139 107 100 87

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta