Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
301 801 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län

Varsel

Senast uppdaterad 2023-01-17
Förklaring

Arbetsgivare som tänker genomföra driftsinskränkning som berör minst fem arbetstagare i ett län ska skriftligen varsla Arbetsförmedlingen. Om driftsinskränkningen kan medföra uppsägning av arbetstagare ska varslet lämnas

• minst två månader i förväg, när högst 25 arbetstagare berörs
• minst fyra månader i förväg, när 26-100 arbetstagare berörs
• minst sex månader i förväg, när fl er än 100 arbetstagare berörs.

Kan driftsinskränkningen medföra permittering, ska varslet lämnas minst en månad i förväg och sex veckor i förväg om det avser visstidsanställda.

PDF
Diagram nuläge

Antal personer berörda av varsel om uppsägning

                         

Region

2022

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Stockholms län

420

518

1294

570

1088

932

872

1908

872

2 717

2903

1 045

Uppsala län

31

18

19

87

71

43

18

91

31

43

191

144

Södermanlands län

221

24

10

0

47

5

0

7

0

8

25

102

Östergötlands län

23

158

78

49

69

147

11

49

67

154

129

44

Jönköpings län

59

61

108

117

48

0

0

45

25

237

219

117

Kronobergs län

5

65

44

11

35

0

0

95

56

126

95

39

Kalmar län

0

0

0

6

67

9

0

139

37

29

202

15

Gotlands län

0

0

0

9

0

6

0

0

0

0

5

0

Blekinge län

0

0

0

27

0

0

7

0

0

38

34

6

Skåne län

252

183

242

367

154

288

17

159

187

377

318

380

Hallands län

0

22

54

0

44

0

12

0

10

77

133

0

Västra Götalands län

246

66

265

78

257

887

76

272

267

333

915

335

Värmlands län

12

13

11

12

16

18

48

40

0

5

28

8

Örebro län

18

12

192

144

16

38

23

0

26

88

149

19

Västmanlands län

20

15

30

311

130

6

22

59

290

195

50

35

Dalarnas län

63

11

34

0

12

10

0

13

0

81

70

32

Gävleborgs län

5

6

0

42

0

36

0

54

0

112

49

7

Västernorrlands län

6

37

0

0

18

8

20

35

5

86

15

52

Jämtlands län

7

0

0

0

0

0

0

23

0

34

16

15

Västerbottens län

14

0

10

0

0

12

7

0

12

79

71

50

Norrbottens län

23

48

0

0

0

111

43

6

8

120

61

48

Riket

1425

1257

2391

1830

2072

2556

1176

2995

1893

4939

5678

2493

Källa: Arbetsförmedlingen

                         

Region

2021

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Stockholms län

1799

1080

1221

1161

1022

1227

714

717

753

1 816

798

384

Uppsala län

50

65

61

36

24

17

7

65

31

7

28

25

Södermanlands län

23

62

69

44

29

18

0

70

23

14

10

13

Östergötlands län

30

201

188

50

74

7

20

111

78

8

51

32

Jönköpings län

173

79

141

92

94

101

48

36

140

55