Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 976 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Miljö // Försäljning av handelsgödsel; …

Försäljning av handelsgödsel; Fosfor

Senast uppdaterad 2022-04-28
Förklaring
Statistiken belyser den regionala försäljningen till jord- och trädgårdsbruket av kväve, fosfor och kalium i handelsgödselmedel. Försäljningen av mineralgödselmedel till jord- och trädgårdsbruk är en totalundersökning. Samtliga företag som betalar särskild miljöavgift grundad på gödselmedlens kväveinnehåll ingår i undersökningen.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Försäljning av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 2020/2021, kg fosfor (P) per hektar utnyttjad åker

Region Kg fosfor (P) per hektar
Stockholms län 5
Uppsala län 9
Södermanlands län 7
Östergötlands län 7
Jönköpings län 2
Kronobergs län 2
Kalmar län 3
Gotlands län 6
Blekinge län 3
Skåne län 11
Hallands län 5
Västra Götalands län 10
Värmlands län 5
Örebro län 12
Västmanlands län 9
Dalarnas län 6
Gävleborgs län 4
Västernorrlands län 2
Jämtlands län 1
Västerbottens län 3
Norrbottens län 3
Riket 8
Försäljning av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 2001/2002-2020/2021, kg fosfor (P) per hektar utnyttjad åker

År Värmlands län Riket
2001/2002 6 7
2002/2003 6 7
2003/2004 6 7
2004/2005 4 7
2005/2006 5 6
2006/2007 5 6
2007/2008 5 6
2008/2009 2 3
2009/2010 3 4
2010/2011 3 4
2011/2012 2 4
2012/2013 3 5
2013/2014 4 5
2014/2015 4 5
2015/2016 2 5
2016/2017 2 6
2017/2018 2 6
2018/2019 2 5
2019/2020 4 7
2020/2021 5 8
Utveckling av försäljningen av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 2001/2002-2020/2021, kg fosfor (P) per hektar utnyttjad åker. Index år 2001/2002=100

År Värmlands län Riket
2001/2002 100 100
2002/2003 100 106
2003/2004 100 106
2004/2005 67 106
2005/2006 83 89
2006/2007 83 91
2007/2008 83 91
2008/2009 33 45
2009/2010 50 61
2010/2011 50 61
2011/2012 33 61
2012/2013 50 76
2013/2014 67 76
2014/2015 67 76
2015/2016 33 76
2016/2017 33 91
2017/2018 33 91
2018/2019 33 76
2019/2020 67 106
2020/2021 83 121
Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta