Värmlands län
Fakta & Perspektiv
282 414 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Regional ekonomi // Lönesumma per sysselsatt efter…

Lönesumma per sysselsatt efter bransch

Senast uppdaterad 2020-12-22
Förklaring

Kontrolluppgiftsbaserad lönesummestatistik utgår från de kontrolluppgifter (KU), som lämnas av utbetalare av lön, arvode, andra ersättningar eller förmåner som utgör skattepliktig inkomst av tjänst. Begreppet lönesumma skiljer sig från lön. Lönesumma är bruttolöneuppgifter för företag, egen företagare, arbetsställen, olika geografiska områden etc. under exempelvis ett år. Lön är det arbetsgivarna betalar sina anställda per tidsenhet, t.ex. timlön eller månadslön. Lönesumman i de regionala räkenskaperna utgår från KU-baserade lönesummor hos dagbefolkningen i regionen. Därefter görs tillägg för svarta löner samt för "under"- och "över"åriga arbetstagare. Branschgruppen varuproducenter omfattar areella näringar, tillverkning, energi och byggverksamhet.

PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram analys
Lönesumma per sysselsatt efter branschgrupp 2018. Tusental kronor, löpande priser

Region Varuproducenter Tjänsteproducenter Offentlig sektor Totalt
Värmlands län 387 352 328 352
Riket 395 388 347 377

Lönesumma per sysselsatt 2001-2018. Tusental kronor, löpande priser

         

Värmlands län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

255

213

192

217

2002

255

218

196

220

2003

262

226

206

228

2004

272

226

215

235

2005

283

243

222

246

2006

291

248

225

251

2007

309

261

235

265

2008

309

283

253

280

2009

315

290

270

289

2010

316

294

275

293

2011

319

307

278

300

2012

333

313

292

311

2013

332

311

296

311

2014

342

325

301

321

2015

354

334

304

328

2016

368

339

312

336

2017

377

345

323

345

2018

387

352

328

352

         

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

241

228

200

222

2002

249

234

208

229

2003

259

239

216

237

2004

271

246

222

244

2005

281

255

229

253

2006

292

265

237

262

2007

303

283

247

276

2008

316

295

262

290

2009

317

301

273

296

2010

324

309

280

303

2011

332

321

288

313

2012

340

332

297

323

2013

345

337

304

329

2014

354

345

311

337

2015

363

357

317

346

2016

379

367

325

356

2017

384

376

335

365

2018

395

388

347

377

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

Utveckling av lönesumma per sysselsatt 2001-2018. Index år 2001=100

         

Värmlands län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

100

100

100

100

2002

100

102

102

101

2003

103

106

107

105

2004

107

106

112

108

2005

111

114

116

113

2006

114

116

117

116

2007

121

122

123

122

2008

121

133

132

129

2009

123

136

141

133

2010

124

138

143

135

2011

125

144

145

138

2012

131

147

152

143

2013

130

146

154

144

2014

134

152

157

148

2015

139

157

158

151

2016

145

159

163

155

2017

148

162

168

159

2018

152

165

171

162

         

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

100

100

100

100

2002

104

102

104

103

2003

108

105

108

106

2004

113

108

111

110

2005

117

112

115

114

2006

121

116

119

118

2007

126

124

124

124

2008

131

129

131

130

2009

132

132

137

133

2010

135

135

140

137

2011

138

141

144

141

2012

141

145

149

145

2013

144

148

152

148

2014

147

151

156

152

2015

151

157

159

156

2016

158

161

163

160

2017

160

165

168

164

2018

164

170

174

170

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta