Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 196 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län

Affärsverksamhet

Senast uppdaterad 2022-08-30
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Här redovisas den affärsmässiga verksamhet som bedrivs i förvaltningsform. Den mest omfattande verksamheten är energi, vatten och avfallshantering. Kollektivtrafik, bostads- och hamnverksamhet är exempel på andra verksamheter som också redovisas här.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för affärsverksamhet 2021

Kommun/Region Kronor per invånare
Arvika 632
Eda 5 183
Filipstad 5 796
Forshaga 3 973
Grums 4 417
Hagfors 5 766
Hammarö 4 259
Karlstad 3 638
Kil 2 523
Kristinehamn 4 845
Munkfors 6 317
Storfors 2 627
Sunne 5 081
Säffle 6 224
Torsby 6 697
Årjäng 4 420
Värmlands län 4 525
Riket 3 170
Kommunala kostnader för affärsverksamhet 2011-2021. Kronor per invånare.

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Arvika 1 144 1 226 1 234 1 202 1 268 1 270 1 316 1 285 557 599 632
Eda 4 774 4 663 4 920 4 886 5 324 5 319 5 140 5 241 4 682 4 866 5 183
Filipstad 5 230 5 738 5 704 5 728 5 863 5 852 5 960 5 944 5 616 5 835 5 796
Forshaga 3 183 3 573 3 529 3 707 3 642 3 955 4 076 4 272 3 938 3 876 3 973
Grums 3 964 4 283 4 679 6 518 4 455 4 713 4 926 4 522 3 601 4 219 4 417
Hagfors 5 929 5 890 5 836 6 299 5 981 5 717 6 540 6 840 5 618 6 292 5 766
Hammarö 5 028 4 756 5 347 5 037 5 282 4 715 4 599 4 295 4 032 5 693 4 259
Karlstad 5 391 6 110 6 212 6 207 6 665 6 904 6 994 5 433 2 768 2 978 3 638
Kil 3 692 3 533 3 050 3 462 3 228 3 249 3 376 3 455 2 602 2 753 2 523
Kristinehamn 4 712 4 683 4 476 4 863 4 831 5 244 4 801 5 329 4 549 4 536 4 845
Munkfors 6 883 7 381 6 712 6 846 7 040 7 289 6 575 6 784 6 290 7 370 6 317
Storfors 3 675 3 437 3 566 3 513 3 516 2 945 3 349 3 245 2 494 2 497 2 627
Sunne 3 395 3 451 3 604 3 913 4 481 4 664 4 840 5 226 4 452 4 778 5 081
Säffle 6 202 6 490 6 314 6 313 6 325 6 401 6 990 7 127 6 996 6 501 6 224
Torsby 6 607 6 698 7 753 7 857 7 445 7 559 8 417 8 298 7 367 7 367 6 697
Årjäng 5 013 5 135 4 610 4 773 4 775 5 179 5 245 5 089 4 222 4 474 4 420
Värmlands län 4 676 4 815 4 847 5 070 5 008 5 061 5 196 5 149 4 362 4 664 4 525
Riket 3 167 2 916 2 979 2 962 2 970 3 022 2 985 3 008 3 064 3 100 3 170
Kommunala kostnader för affärsverksamhet 2011-2021. Index år 2011=100.

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Arvika 100 107 108 105 111 111 115 112 49 52 55
Eda 100 98 103 102 112 111 108 110 98 102 109
Filipstad 100 110 109 110 112 112 114 114 107 112 111
Forshaga 100 112 111 116 114 124 128 134 124 122 125
Grums 100 108 118 164 112 119 124 114 91 106 111
Hagfors 100 99 98 106 101 96 110 115 95 106 97
Hammarö 100 95 106 100 105 94 91 85 80 113 85
Karlstad 100 113 115 115 124 128 130 101 51 55 67
Kil 100 96 83 94 87 88 91 94 70 75 68
Kristinehamn 100 99 95 103 103 111 102 113 97 96 103
Munkfors 100 107 98 99 102 106 96 99 91 107 92
Storfors 100 94 97 96 96 80 91 88 68 68 71
Sunne 100 102 106 115 132 137 143 154 131 141 150
Säffle 100 105 102 102 102 103 113 115 113 105 100
Torsby 100 101 117 119 113 114 127 126 111 112 101
Årjäng 100 102 92 95 95 103 105 102 84 89 88
Värmlands län 100 103 104 108 107 108 111 110 93 100 97
Riket 100 92 94 94 94 95 94 95 97 98 100

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta