Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 196 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län

Gymnasieskolan

Senast uppdaterad 2022-08-30
Förklaring
I tabellen redovisas kostnaderna för gymnasieskolan samt stödåtgärder. Här ingår all skolverksamhet som kommunen har betalningsansvar för, egna skolor, fristående och landstingskommunala skolor och kostnaden för egna elever som utbildar sig i andra kommuner.
Avdrag har gjorts för de elever som kommer från andra kommuner.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för gymnasieskolan 2021. Kronor per elev

Kommun/Region Kronor per elev
Arvika 154 316
Eda 140 617
Filipstad 169 547
Forshaga 129 002
Grums 115 126
Hagfors 149 599
Hammarö 119 106
Karlstad 125 618
Kil 131 744
Kristinehamn 142 709
Munkfors 137 345
Storfors 127 903
Sunne 169 464
Säffle 149 872
Torsby 198 413
Årjäng 153 181
Värmlands län 144 598
Riket 141 447
Kommunala kostnader för gymnasieskolan 2011-2021. Kronor per elev

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Arvika 105 149 114 987 119 675 126 732 133 533 140 269 138 084 141 272 144 239 145 890 154 316
Eda 112 595 112 444 123 247 126 489 127 796 156 246 145 484 147 876 132 820 138 525 140 617
Filipstad 105 263 112 810 117 953 122 040 129 701 137 520 150 596 150 795 157 055 157 926 169 547
Forshaga 96 731 96 675 95 672 108 150 111 393 113 640 105 371 106 601 111 820 118 989 129 002
Grums 121 903 120 901 103 245 106 747 115 281 120 186 115 969 119 371 123 966 121 254 115 126
Hagfors 97 479 105 162 106 360 101 682 109 396 113 224 115 209 133 048 134 061 137 156 149 599
Hammarö 93 769 98 043 104 731 107 486 103 614 121 793 113 671 126 436 106 924 108 669 119 106
Karlstad 102 075 104 635 104 175 98 483 99 194 102 771 109 630 108 795 113 424 119 860 125 618
Kil 96 059 94 673 98 288 103 233 105 423 112 039 114 549 116 935 120 554 121 233 131 744
Kristinehamn 103 833 115 171 124 022 117 007 113 806 121 518 125 046 127 672 132 763 141 051 142 709
Munkfors 91 040 100 095 95 517 103 358 98 509 98 360 116 324 119 284 127 634 130 010 137 345
Storfors 99 746 102 657 102 225 110 389 113 285 114 840 118 356 122 582 122 949 130 136 127 903
Sunne 124 179 128 801 135 628 150 097 141 652 147 860 141 631 148 739 144 388 157 216 169 464
Säffle 109 169 111 918 124 981 144 202 119 818 126 409 135 489 144 066 154 150 143 777 149 872
Torsby 149 960 149 510 144 574 145 907 156 419 169 787 168 761 168 679 170 178 177 316 198 413
Årjäng 111 105 114 883 130 700 131 573 129 952 124 369 128 627 135 631 139 679 144 434 153 181
Värmlands län 107 503 111 460 114 437 118 974 119 298 126 302 127 675 132 362 133 538 137 090 144 598
Riket 107 229 110 432 115 691 119 960 122 856 128 339 129 353 132 688 135 959 137 804 141 447
Kommunala kostnader för gymnasieskolan 2011-2021. Index år 2011=100.

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Arvika 100 109 114 121 127 133 131 134 137 139 147
Eda 100 100 109 112 114 139 129 131 118 123 125
Filipstad 100 107 112 116 123 131 143 143 149 150 161
Forshaga 100 100 99 112 115 117 109 110 116 123 133
Grums 100 99 85 88 95 99 95 98 102 99 94
Hagfors 100 108 109 104 112 116 118 136 138 141 153
Hammarö 100 105 112 115 110 130 121 135 114 116 127
Karlstad 100 103 102 96 97 101 107 107 111 117 123
Kil 100 99 102 107 110 117 119 122 126 126 137
Kristinehamn 100 111 119 113 110 117 120 123 128 136 137
Munkfors 100 110 105 114 108 108 128 131 140 143 151
Storfors 100 103 102 111 114 115 119 123 123 130 128
Sunne 100 104 109 121 114 119 114 120 116 127 136
Säffle 100 103 114 132 110 116 124 132 141 132 137
Torsby 100 100 96 97 104 113 113 112 113 118 132
Årjäng 100 103 118 118 117 112 116 122 126 130 138
Värmlands län 100 104 106 111 111 117 119 123 124 128 135
Riket 100 103 108 112 115 120 121 124 127 129 132

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta