Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 196 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Samhällets service // Kommunala kostnader // Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorg

Senast uppdaterad 2022-08-30
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Kostnader individ- och familjeomsorg innefattar kostnader för ekonomiskt bistånd, institutions- och familjehemsvård, familjerätt, öppenvård och behandling.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för individ- och familjeomsorg 2021

Kommun/Region Kronor per invånare
Arvika 4 941
Eda 5 647
Filipstad 9 275
Forshaga 5 741
Grums 9 133
Hagfors 5 020
Hammarö 3 106
Karlstad 5 593
Kil 4 694
Kristinehamn 8 147
Munkfors 4 712
Storfors 7 368
Sunne 4 032
Säffle 5 427
Torsby 6 064
Årjäng 4 732
Värmlands län 5 852
Riket 4 824
Kommunala kostnader för individ- och familjeomsorg 2011-2021. Kronor per invånare

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Arvika 3 560 3 833 3 634 4 028 4 076 4 212 4 278 4 530 4 999 4 877 4 941
Eda 2 162 3 199 4 133 4 280 4 655 4 342 5 393 4 701 5 052 5 927 5 647
Filipstad 4 661 4 132 4 699 5 025 6 206 6 921 8 207 8 886 10 198 9 910 9 275
Forshaga 2 743 3 168 3 901 3 685 3 939 3 920 4 192 5 286 5 130 5 340 5 741
Grums 3 640 4 315 4 358 4 803 4 859 5 116 5 368 5 706 6 905 8 041 9 133
Hagfors 3 947 3 533 3 695 3 673 3 781 3 966 4 195 4 580 4 945 4 924 5 020
Hammarö 3 312 2 925 2 762 2 671 2 832 2 930 2 718 2 513 2 505 2 749 3 106
Karlstad 4 331 4 331 4 579 4 723 5 104 4 966 5 197 5 343 5 402 5 407 5 593
Kil 2 394 2 617 3 040 2 921 3 193 3 702 3 961 3 936 4 800 5 193 4 694
Kristinehamn 3 392 3 702 3 900 3 896 4 413 4 410 4 853 5 451 6 981 8 113 8 147
Munkfors - 3 044 4 113 5 640 5 112 3 335 3 543 3 574 4 551 4 694 4 712
Storfors 5 108 4 367 4 816 5 106 5 127 5 587 5 915 6 953 8 674 9 059 7 368
Sunne 1 994 2 011 2 299 2 212 2 460 3 180 2 988 3 400 3 354 3 562 4 032
Säffle 1 679 1 820 2 326 2 463 2 853 3 512 3 589 3 736 3 764 4 447 5 427
Torsby 2 609 2 978 3 257 3 989 3 884 4 396 5 391 5 186 5 454 5 285 6 064
Årjäng 1 947 2 216 2 157 2 268 2 888 2 703 2 507 3 538 3 559 3 825 4 732
Värmlands län 3 165 3 262 3 604 3 836 4 087 4 200 4 518 4 832 5 392 5 710 5 852
Riket 3 131 3 286 3 414 3 527 3 697 3 829 4 049 4 289 4 533 4 682 4 824
Kommunala kostnader för individ- och familjeomsorg 2011-2021. Index år 2011=100

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Arvika 100 108 102 113 114 118 120 127 140 137 139
Eda 100 148 191 198 215 201 249 217 234 274 261
Filipstad 100 89 101 108 133 148 176 191 219 213 199
Forshaga 100 115 142 134 144 143 153 193 187 195 209
Grums 100 119 120 132 133 141 147 157 190 221 251
Hagfors 100 90 94 93 96 100 106 116 125 125 127
Hammarö 100 88 83 81 86 88 82 76 76 83 94
Karlstad 100 100 106 109 118 115 120 123 125 125 129
Kil 100 109 127 122 133 155 165 164 200 217 196
Kristinehamn 100 109 115 115 130 130 143 161 206 239 240
Munkfors - 100 135 185 168 110 116 117 150 154 155
Storfors 100 85 94 100 100 109 116 136 170 177 144
Sunne 100 101 115 111 123 159 150 171 168 179 202
Säffle 100 108 139 147 170 209 214 223 224 265 323
Torsby 100 114 125 153 149 168 207 199 209 203 232
Årjäng 100 114 111 116 148 139 129 182 183 196 243
Värmlands län 100 103 114 121 129 133 143 153 170 180 185
Riket 100 105 109 113 118 122 129 137 145 150 154

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta