Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 196 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Samhällets service // Kommunala kostnader // Infrastruktur, skydd mm.

Infrastruktur, skydd mm.

Senast uppdaterad 2022-08-30
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

I kostnaderna för infrastruktur och skydd ingår kostnader för fysisk och teknisk planering, bostadsförbättring, näringslivsfrämjande åtgärder, turistverksamhet, gator och vägar, parkering, parker, räddningstjänst, miljö- och hälsoskydd samt totalförsvar och samhällsskydd.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för infrastruktur, skydd, m.m. 2021

Kommun/Region Kronor per invånare
Arvika 5 985
Eda 4 936
Filipstad 4 889
Forshaga 4 252
Grums 4 324
Hagfors 3 941
Hammarö 6 191
Karlstad 5 899
Kil 4 641
Kristinehamn 5 097
Munkfors 6 023
Storfors 3 237
Sunne 4 306
Säffle 6 047
Torsby 6 438
Årjäng 5 041
Värmlands län 5 078
Riket 5 455
Kommunala kostnader för infrastruktur, skydd, m.m. 2011-2021. Kronor per invånare.

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Arvika 4 119 4 278 4 607 4 652 4 559 4 523 5 102 5 075 5 659 5 318 5 985
Eda 5 087 4 780 4 861 5 087 4 910 4 778 4 937 5 221 4 696 4 613 4 936
Filipstad 4 313 4 610 4 652 5 025 5 104 5 035 4 519 4 646 4 973 5 015 4 889
Forshaga 3 637 3 798 3 790 3 691 3 991 3 964 4 174 4 320 4 292 4 240 4 252
Grums 3 363 3 357 3 452 3 841 4 259 4 182 4 267 4 163 3 853 3 988 4 324
Hagfors 3 515 3 757 3 531 3 713 3 920 4 761 3 814 4 345 4 035 3 603 3 941
Hammarö 2 541 3 206 3 203 3 249 4 045 4 118 3 820 4 195 4 547 4 263 6 191
Karlstad 5 346 5 274 5 250 5 061 5 393 6 364 6 257 5 737 5 706 5 821 5 899
Kil 3 933 3 875 3 400 4 224 3 793 4 261 4 350 4 777 4 709 4 609 4 641
Kristinehamn 5 038 5 145 4 793 4 653 4 870 4 923 4 401 5 248 5 053 4 784 5 097
Munkfors 4 760 4 630 4 970 4 842 5 153 5 270 5 058 5 430 5 814 6 094 6 023
Storfors 4 471 3 760 3 930 4 002 4 424 4 704 4 072 4 363 2 998 3 071 3 237
Sunne 3 956 3 757 3 863 4 094 3 955 4 190 4 135 4 607 4 585 4 454 4 306
Säffle 5 937 5 551 6 270 6 000 5 742 6 019 5 534 5 545 5 892 7 077 6 047
Torsby 5 437 5 173 6 436 5 171 5 113 5 557 6 237 6 480 8 514 7 623 6 438
Årjäng 5 349 5 328 3 992 4 317 4 550 3 992 4 271 4 703 4 598 4 942 5 041
Värmlands län 4 425 4 392 4 438 4 476 4 611 4 790 4 684 4 928 4 995 4 970 5 078
Riket 4 150 4 287 4 272 4 376 4 375 4 530 4 678 4 870 5 013 5 186 5 455
Kommunala kostnader för infrastruktur, skydd, m.m. 2011-2021. Index år 2011=100.

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Arvika 100 104 112 113 111 110 124 123 137 129 145
Eda 100 94 96 100 97 94 97 103 92 91 97
Filipstad 100 107 108 117 118 117 105 108 115 116 113
Forshaga 100 104 104 101 110 109 115 119 118 117 117
Grums 100 100 103 114 127 124 127 124 115 119 129
Hagfors 100 107 100 106 112 135 108 124 115 103 112
Hammarö 100 126 126 128 159 162 150 165 179 168 244
Karlstad 100 99 98 95 101 119 117 107 107 109 110
Kil 100 99 86 107 96 108 111 121 120 117 118
Kristinehamn 100 102 95 92 97 98 87 104 100 95 101
Munkfors 100 97 104 102 108 111 106 114 122 128 127
Storfors 100 84 88 90 99 105 91 98 67 69 72
Sunne 100 95 98 103 100 106 105 116 116 113 109
Säffle 100 93 106 101 97 101 93 93 99 119 102
Torsby 100 95 118 95 94 102 115 119 157 140 118
Årjäng 100 100 75 81 85 75 80 88 86 92 94
Värmlands län 100 99 100 101 104 108 106 111 113 112 115
Riket 100 103 103 105 105 109 113 117 121 125 131

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta