Värmlands län
Fakta & Perspektiv
282 414 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Samhällets service // Kommunala kostnader // Äldre och funktionsnedsatta

Äldre och funktionsnedsatta

Senast uppdaterad 2020-09-01
Förklaring

Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Kostnaderna för vård och omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning innefattar boende i särskilda boendeformer, sjukhem, hemtjänst och färdtjänst.

PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för äldre och funktionsnedsatta 2019

Kommun/Region Kronor per invånare
Arvika 25 200
Eda 23 191
Filipstad 30 859
Forshaga 24 222
Grums 25 139
Hagfors 31 724
Hammarö 19 469
Karlstad 18 335
Kil 23 442
Kristinehamn 25 525
Munkfors 36 394
Storfors 27 574
Sunne .
Säffle 25 011
Torsby 30 106
Årjäng 24 187
Värmlands län 26 025
Riket 23 560
Kommunala kostnader för äldre och funktionsnedsatta 2009-2019. Kronor per invånare

Kommun/Region 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Arvika 17 355 18 077 19 425 19 862 20 719 21 473 22 475 22 881 23 765 24 723 25 200
Eda 17 149 17 958 18 462 18 504 19 102 19 728 20 498 21 431 21 695 22 959 23 191
Filipstad 24 560 25 154 26 136 26 872 27 412 27 643 28 668 28 838 29 498 29 436 30 859
Forshaga 18 481 19 374 18 990 19 573 20 464 20 512 21 733 22 912 23 347 24 030 24 222
Grums 18 305 18 971 19 483 20 456 20 925 21 135 22 440 23 073 23 478 24 050 25 139
Hagfors 23 425 23 850 24 201 25 631 26 175 27 200 27 760 28 529 29 265 30 706 31 724
Hammarö 17 315 16 832 16 797 17 087 17 401 17 593 17 946 18 193 18 678 19 578 19 469
Karlstad 15 349 15 435 16 367 16 618 16 985 16 321 16 620 17 016 17 424 18 304 18 335
Kil 15 308 15 436 16 264 16 600 17 068 17 611 18 206 19 819 20 924 22 805 23 442
Kristinehamn 18 208 18 147 18 313 19 116 19 738 19 949 20 813 21 581 22 355 24 810 25 525
Munkfors 25 152 25 466 27 907 31 021 31 649 30 589 31 060 32 933 32 660 33 780 36 394
Storfors 17 442 18 373 20 820 23 383 22 185 22 458 23 632 24 507 23 167 24 303 27 574
Sunne 20 011 21 060 21 777 22 356 22 461 23 264 23 987 24 611 25 974 27 068 .
Säffle 19 859 20 246 20 406 20 789 21 208 20 715 21 783 22 351 22 392 23 490 25 011
Torsby 22 820 22 324 23 336 23 681 24 785 25 490 27 247 28 064 28 670 29 548 30 106
Årjäng 20 832 20 474 20 743 20 828 20 597 22 005 21 758 21 959 22 618 23 833 24 187
Värmlands län 19 473 19 824 20 589 21 399 21 805 22 105 22 914 23 669 24 119 25 214 26 025
Riket 17 838 18 171 18 734 19 377 19 925 20 438 21 112 21 651 22 314 23 074 23 560
Kommunala kostnader för äldre och funktionsnedsatta 2009-2019. Index år 2009=100

Kommun/Region 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Arvika 100 104 112 114 119 124 130 132 137 142 145
Eda 100 105 108 108 111 115 120 125 127 134 135
Filipstad 100 102 106 109 112 113 117 117 120 120 126
Forshaga 100 105 103 106 111 111 118 124 126 130 131
Grums 100 104 106 112 114 115 123 126 128 131 137
Hagfors 100 102 103 109 112 116 119 122 125 131 135
Hammarö 100 100 100 102 103 105 107 108 111 116 116
Karlstad 100 101 107 108 111 106 108 111 114 119 119
Kil 100 101 106 108 111 115 119 129 137 149 153
Kristinehamn 100 100 101 105 108 110 114 119 123 136 140
Munkfors 100 101 111 123 126 122 123 131 130 134 145
Storfors 100 105 119 134 127 129 135 141 133 139 158
Sunne 100 105 109 112 112 116 120 123 130 135 .
Säffle 100 102 103 105 107 104 110 113 113 118 126
Torsby 100 98 102 104 109 112 119 123 126 129 132
Årjäng 100 98 100 100 99 106 104 105 109 114 116
Värmlands län 100 102 106 110 112 114 118 122 124 129 134
Riket 100 100 103 107 110 115 116 119 123 127 130

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta