Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 744 859 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Arbete // Antal förvärvsarbetande

Antal förvärvsarbetande

Senast uppdaterad 2022-11-24
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram analys

Antal förvärvsarbetande i nattbefolkningen 1996-2021

             

Västra Götalands län

År

Kvinnor 25-64 år

Män 25-64 år

Ungdomar

därav kvinnor 16-24 år

män 16-24 år

Samtliga 16-64 år

1996

273 495

296 175

58 542

27 764

30 778

628 212

1997

271 149

297 052

57 314

26 521

30 793

625 515

1998

277 252

303 797

63 803

30 064

33 739

644 852

1999

283 039

309 813

62 478

29 185

33 293

655 330

2000

288 055

317 081

69 738

32 727

37 011

674 874

2001

294 143

320 404

69 636

33 853

35 783

684 183

2002

297 126

325 102

71 986

35 556

36 430

694 214

2003

297 097

324 524

69 131

33 771

35 360

690 752

2004

301 059

328 772

70 455

33 919

36 536

700 286

2005

303 178

330 678

70 296

33 688

36 608

704 152

2006

308 335

335 104

76 753

37 072

39 681

720 192

2007

312 739

340 872

81 553

39 406

42 147

735 164

2008

313 925

340 744

81 504

39 253

42 251

736 173

2009

305 984

328 853

70 565

35 403

35 162

705 402

2010

311 027

332 901

79 242

38 931

40 311

723 170

2011

315 138

338 592

81 424

38 751

42 673

735 154

2012

317 935

340 157

83 788

41 299

42 489

741 880

2013

318 945

340 837

84 061

41 951

42 110

743 843

2014

322 841

343 307

82 712

40 852

41 860

748 860

2015

328 515

349 918

84 960

41 956

43 004

763 393

2016

336 335

359 101

89 418

44 554

44 864

784 854

2017

341 367

366 823

90 283

44 097

46 186

798 473

2018

346 884

374 405

86 490

41 742

44 748

807 779

2019

351 637

376 413

87 601

43 278

44 323

815 651