Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 734 443 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Arbete // Antal förvärvsarbetande

Antal förvärvsarbetande

Senast uppdaterad 2020-11-26
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram analys

Antal förvärvsarbetande i nattbefolkningen 1994-2019

             

Västra Götalands län

År

Kvinnor 25-64 år

Män 25-64 år

Ungdomar

därav kvinnor 16-24 år

män 16-24 år

Samtliga 16-64 år

1994

270 468

287 480

61 140

29 729

31 411

619 088

1995

271 245

294 021

62 822

29 798

33 024

628 088

1996

273 495

296 175

58 542

27 764

30 778

628 212

1997

271 149

297 052

57 314

26 521

30 793

625 515

1998

277 252

303 797

63 803

30 064

33 739

644 852

1999

283 039

309 813

62 478

29 185

33 293

655 330

2000

288 055

317 081

69 738

32 727

37 011

674 874

2001

294 143

320 404

69 636

33 853

35 783

684 183

2002

297 126

325 102

71 986

35 556

36 430

694 214

2003

297 097

324 524

69 131

33 771

35 360

690 752

2004

301 059

328 772

70 455

33 919

36 536

700 286

2005

303 178

330 678

70 296

33 688

36 608

704 152

2006

308 335

335 104

76 753

37 072

39 681

720 192

2007

312 739

340 872

81 553

39 406

42 147

735 164

2008

313 925

340 744

81 504

39 253

42 251

736 173

2009

305 984

328 853

70 565

35 403

35 162

705 402

2010

311 027

332 901

79 242

38 931

40 311

723 170

2011

315 138

338 592

81 424

38 751

42 673

735 154

2012

317 935

340 157

83 788

41 299

42 489

741 880

2013

318 945

340 837

84 061

41 951

42 110

743 843

2014

322 841

343 307

82 712

40 852

41 860

748 860

2015

328 515

349 918

84 960

41 956

43 004

763 393

2016

336 335

359 101

89 418

44 554

44 864

784 854

2017

341 367

366 823

90 283

44 097

46 186

798 473

2018

346 884

374 405

86 490

41 742

44 748

807 779

2019

351 637

376 413

87 601

43 278

44 323

815 651

             

Riket

År

Kvinnor 25-64 år

Män 25-64 år

Ungdomar

därav kvinnor 16-24 år

män 16-24 år

Samtliga 16-64 år

1994

1 638 797

1 732 422

358 124

177 633

180 491

3 729 343

1995

1 641 329

1 769 079

363 726

174 827

188 899

3 774 134

1996

1 647 575

1 776 557

337 100

162 121

174 979

3 761 232

1997

1 634 543

1 783 573

326 163

154 675

171 488

3 744 279

1998

1 668 561

1 821 166

359 494

173 461

186 033

3 849 221

1999

1 698 620

1 854 670

353 571

168 234

185 337

3 906 861

2000

1 727 771

1 892 503

390 275

184 976

205 299

4 010 549

2001

1 761 599

1 907 039

382 093

187 687

194 406

4 050 731

2002

1 770 819

1 922 551

391 095

193 885

197 210

4 084 465

2003

1 766 504

1 910 214

372 198

182 224

189 974

4 048 916

2004

1 788 649

1 934 453

375 344

180 823

194 521

4 098 446

2005

1 796 984

1 937 516

373 474

178 588

194 886

4 107 974

2006

1 825 503

1 969 264

411 863

198 801

213 062

4 206 630

2007

1 849 430

2 006 012

443 566

214 473

229 093

4 299 008

2008

1 854 090

2 005 095

447 146

213 835

233 311

4 306 331

2009

1 812 464

1 946 545

400 519

198 948

201 571

4 159 528

2010

1 844 610

1 971 268

449 899

220 387

229 512

4 265 777

2011

1 865 678

2 002 401

458 682

216 810

241 872

4 326 761

2012

1 880 739

2 011 071

475 538

233 729

241 809

4 367 348