Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 734 443 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Energi // Värmeverk, andelar efter produ…

Värmeverk, andelar efter produktionssätt

Senast uppdaterad 2020-11-11
Förklaring

Den årliga el- och fjärrvärmeundersökningen beskriver produktion och förbrukning av el, fjärrvärme och gas. Värmeverkens produktion redovisas uppdelad på produktionssätt:

  • kraftvärme -värme i kombination med produktion av el
  • annan bränslebaserad produktion
  • elpanna
  • rökgaskondens
  • värmepump

För värmeverken insamlas uppgifter om produktion och omsättning av värme samt el- och bränsleförbrukning. Produktion av värme för industriella processer i industrins kraftvärmeanläggningar ingår inte i el- och fjärrvärmestatistiken.

PDF
Diagram nuläge
Fjärrvärme 2019. Producerad värme efter produktionssätt, GWh

Län Kraftvärme Bränsle- baserad prod av enbart värme Elpanna Rökgaskondens Värmepump Totalt
Stockholms län 4 873 2 959 30 1 534 2 395 11 791
Uppsala län 533 1 417 87 29 420 2 486
Södermanlands län 902 439 0 230 0 1 572
Östergötlands län 2 237 614 0 168 0 3 018
Jönköpings län 1 139 462 0 272 16 1 888
Kronobergs län 717 363 0 90 0 1 170
Kalmar län 714 430 0 167 0 1 312
Gotlands län 0 144 0 39 28 212
Blekinge län 197 190 0 78 0 465
Skåne län 2 730 1 716 0 482 692 5 621
Hallands län 265 558 0 102 2 927
Västra Götalands län 3 940 1 738 5 781 605 7 068
Värmlands län 372 731 0 238 0 1 341
Örebro län 1 161 316 3 252 51 1 783
Västmanlands län 1 266 597 1 269 23 2 156
Dalarnas län 505 768 4 148 3 1 427
Gävleborgs län 1 185 561 0 338 0 2 084
Västernorrlands län 804 430 45 191 0 1 470
Jämtlands län 392 240 1 154 0 788
Västerbottens län 1 120 570 6 260 60 2 016
Norrbottens län 1 445 622 16 95 0 2 178
Riket 26 497 15 867 199 5 917 4 294 52 774

Fjärrvärme 2000-2019. Producerad värme efter produktionssätt, GWh

             

Västra Götalands län

År

Kraftvärme

Bränsle- baserad prod av enbart värme

Elpanna

Rökgas- kondens

Värme- pump

Totalt

2000

1 633

1 667

415

119

612

4 446

2001

1 690

2 742

129

490

943

5 993

2002

2 085

2 546

123

516

1 462

6 731

2003

2 209

2 250

24

539

744

5 767

2004

2 038

2 347

22

329

886

5 622

2005

2 016

2 565

75

425

663

5 745

2006

2 489

2 528

5

496

651

6 169

2007

2 802

1 844

1

403

469

5 518

2008

2 697

2 055

1

444

588

5 786

2009

3 801

1 935

6

448

446

6 636

2010

4 506

2 350

5

565

492

7 918

2011

4 075

2 050

7

650

500

7 282

2012

3 821

2 189

30

715

801

7 556

2013

3 843

2 183

39

653

745

7 462

2014

3 459

1 916

12

643

810

6 839

2015

3 558

1 838

3

753

833

6 986

2016

4 073

1 950

1

746

616

7 385

2017

3 683

1 942

1

756

783

7 165

2018

3 826

1 974

2

724

707

7 232

2019

3 940

1 738

5

781

605

7 068

             

Riket

År

Kraftvärme

Bränsle- baserad prod av enbart värme

Elpanna

Rökgas- kondens

Värme- pump

Totalt

2000

12 811

17 086

1 661

2 037

7 575

41 170

2001

13 778

20 401

1 666

2 245

7 596

45 685

2002

15 093

19 886

1 292

2 563

7 690

46 524

2003

16 953

19 319

478

2 747

6 624

46 121

2004

17 948

18 480

357

2 697

6 676

46 158

2005

18 222

18 828

485

2 892

6 194

46 621

2006

20 360

19 263

314

3 055

5 839

48 830

2007

20 204

18 876

317

3 288

5 789

48 473

2008

20 791

18 195

187

3 398

5 698

48 269

2009

24 382

20 584

221

3 859

5 238

54 283

2010

27 314

24 728

140

4 629

5 456

62 266

2011

25 566

17 694

98

4 367

5 057

52 781

2012

25 057

19 510

225

5 236

5 793

55 821

2013

24 103

19 290

231

5 166

4 461

53 251

2014

22 148

18 429

250

5 146

5 029

51 003

2015

23 408

17 974

196

5 559

4 925

52 062

2016

25 570

18 605

239

5 683

4 491

54 588

2017

25 930

16 915

218

6 110

4 346

53 519

2018

25 427

17 947

192

5 752

4 355

53 673

2019

26 497

15 867

199

5 917

4 294

52 774

Källa: Statistiska centralbyrån

Fjärrvärme 2000-2018. Producerad värme efter produktionssätt. Index år 2000=100

             

Västra Götalands län

År

Kraftvärme

Bränsle- baserad prod av enbart värme

Elpanna

Rökgas- kondens

Värme- pump

Totalt

2000

100

100

100

100

100

100

2001

103

164

31

412

154

135

2002

128

153

30

434

239

151

2003

135

135

6

454

122

130

2004

125

141

5

277

145

126

2005

123

154

18

357

108

129

2006

152

152

1

417

106

139

2007

172

111

0

339

77

124

2008

165

123

0

373

96

130

2009

233

116

2

376

73

149

2010

276

141

1

475

80

178

2011

249

123

2

547

82

164

2012

234

131

7

601

131

170

2013

235

131

9

549

122

168

2014

212

115

3

541

132

154

2015

218

110

1

633

136

157

2016

249

117

0

627

101

166

2017

225

116

0

636

128

161

2018

234

118

0

608

116

163

2019

241

104

1

657

99

159

             

Riket

År

Kraftvärme

Bränsle- baserad prod av enbart värme

Elpanna

Rökgas- kondens

Värme- pump

Totalt

2000

100

100

100

100

100

100

2001

108

119

100

110

100

111

2002

118

116

78

126

102

113

2003

132

113

29

135

87

112

2004

140

108

21

132

88

112

2005

142

110

29

142

82

113

2006

159

113

19

150

77

119

2007

158

110

19

161

76

118

2008

162

106

11

167

75

117

2009

190

120

13

189

69

132

2010

213

145

8

227

72

151

2011

200

104

6

214

67

128

2012

196

114

14

257

76

136

2013

188

113

14

254

59

129

2014

173

108

15

253

66

124

2015

183

105

12

273

65

126

2016

200

109

14

279

59

133

2017

202

99

13

300

57

130

2018

198

105

12

282

57

130

2019

207

93

12

290

57

128

Källa: Statistiska centralbyrån

             

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta