Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 734 443 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // IN ENGLISH // Environment // Sales of fertilizers, Phosphor…

Sales of fertilizers, Phosphorus (P)

Last update 2021-04-29
Explanation
The statistics are intended to illustrate regional sales to agriculture and horticulture of nitrogen, phosphorus and potassium in commercial fertilizer and continuously to monitor developments.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
Sales of fertilizers for agricultural and horticultural purposes in 2019/2020. Phosphorus (P) in kg per hectare of utilized arable land

Region Phosphorus (P) in kg per hectare of utilized arable land
Stockholm County 6
Uppsala County 7
Södermanland County 7
Östergötland County 8
Jönköping County 3
Kronoberg County 3
Kalmar County 3
Gotland County 6
Blekinge County 5
Skåne County 10
Halland County 6
Västra Götaland County 9
Värmland County 4
Örebro County 9
Västmanland County 6
Dalarna County 6
Gävleborg County 2
Västernorrland County 1
Jämtland County 1
Västerbotten County 2
Norrbotten County 2
Sweden 7
Sales of fertilizers for agricultural and horticultural purposes in 2000/2001-2019/2020. Phosphorus (P) in kg per hectare of utilized arable land

Year Västra Götaland County Sweden
2000/2001 8 7
2001/2002 7 7
2002/2003 8 7
2003/2004 8 7
2004/2005 7 7
2005/2006 6 6
2006/2007 7 6
2007/2008 7 6
2008/2009 4 3
2009/2010 5 4
2010/2011 5 4
2011/2012 6 4
2012/2013 6 5
2013/2014 6 5
2014/2015 6 5
2015/2016 7 5
2016/2017 8 6
2017/2018 8 6
2018/2019 7 5
2019/2020 9 7
Sales of fertilizers for agricultural and horticultural purposes in 2000/2001-2019/2020. Phosphorus (P) in kg per hectare of utilized arable land. Index year 2000/2001=100

Year Västra Götaland County Sweden
2000/2001 100 100
2001/2002 88 94
2002/2003 100 100
2003/2004 100 100
2004/2005 88 100
2005/2006 75 84
2006/2007 88 86
2007/2008 88 86
2008/2009 50 43
2009/2010 63 57
2010/2011 63 57
2011/2012 75 57
2012/2013 75 71
2013/2014 75 71
2014/2015 75 71
2015/2016 88 71
2016/2017 100 86
2017/2018 100 86
2018/2019 88 71
2019/2020 113 100

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta