Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 734 443 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Jämställdhet // Befolkningsstruktur kvinnor oc…

Befolkningsstruktur kvinnor och män

Senast uppdaterad 2011-09-08
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge

Folkmängd 2020-12-31 i Västra Götalands län jämfört med riket

             

Ålder

Västra Götalands län

Riket

Antal

Procent

Procent

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

0-4

48 405

51 517

2,8

3,0

2,8

2,9

5-9

49 886

52 825

2,9

3,0

2,9

3,1

10-14

49 898

53 284

2,9

3,1

2,9

3,1

15-19

45 715

48 679

2,6

2,8

2,7

2,9

20-24

45 980

52 387

2,7

3,0

2,6

3,0

25-29

61 293

64 829

3,5

3,7

3,4

3,6

30-34

62 282

66 208

3,6

3,8

3,5

3,7

35-39

54 174

57 836

3,1

3,3

3,1

3,3

40-44

51 740

53 957

3,0

3,1

3,0

3,1

45-49

53 941

55 933

3,1

3,2

3,2

3,3

50-54

54 985

56 362

3,2

3,2

3,2

3,3

55-59

52 926

54 466

3,1

3,1

3,1

3,1

60-64

47 333

47 815

2,7

2,8

2,7

2,8

65-69

45 022

43 635

2,6

2,5

2,6

2,6

70-74

45 486

43 665

2,6

2,5

2,7

2,6

75-79

37 775

35 025

2,2

2,0

2,3

2,1

80-84

25 119

20 316

1,4

1,2

1,5

1,2

85-89

16 645

10 661

1,0

0,6

1,0

0,6

90-94

8 521

4 148

0,5

0,2

0,5

0,2

95-99

2 549

844

0,1

0,0

0,1

0,0

100-

311

65

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt

859 986

874 457

49,6

50,4

49,7

50,3

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta