Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 734 443 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Jämställdhet // Föräldrapenning ersatta dagar

Föräldrapenning ersatta dagar

Senast uppdaterad 2011-09-08
Förklaring
Föräldrapenning kan föräldrar få med anledning av ett barns födelse eller adoption under sammanlagt 480 dagar per barn. Om föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet har var och en rätt till hälften av dagarna. För 390 av dagarna är ersättningen relaterad till förälderns inkomst, dock lägst 180 kronor per dag. För de resterande 90 dagarna får man lägstanivån som är 180 kronor om dagen för alla. Ersättningen för de inkomstrelaterade dagarna är cirka 80 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten, högsta ersättningstak är 10 gånger prisbasbeloppet, max 901 kronor per dag (2010). En förälder kan avstå från rätten till föräldrapenning till förmån för den andra föräldern med undantag av 60 dagar som är reserverade för vardera föräldern. Ersättningen kan tas ut som hel, tre fjärdedels, halv, en fjärdedels eller en åttondels dag. Föräldrapenning kan som regel tas ut tills barnet har fyllt åtta år eller avslutat första skolåret.
Föräldrapenning vid barns födelse. Ersatta nettodagar 2020 fördelade på män och kvinnor. Procent

Kommun/Region Män Kvinnor
Ale 30,6 69,4
Alingsås 31,5 68,5
Bengtsfors 29,6 70,4
Bollebygd 31,9 68,1
Borås 28,4 71,6
Dals-Ed 24,1 75,9
Essunga 30,9 69,1
Falköping 28,2 71,8
Färgelanda 28,8 71,2
Grästorp 25,8 74,2
Gullspång 27,5 72,5
Göteborg 30,4 69,6
Götene 31,8 68,2
Herrljunga 31,3 68,7
Hjo 30,8 69,2
Härryda 33,3 66,7
Karlsborg 29,2 70,8
Kungälv 30,5 69,5
Lerum 33,0 67,0
Lidköping 30,5 69,5
Lilla Edet 30,2 69,8
Lysekil 30,4 69,6
Mariestad 31,6 68,4
Mark 29,7 70,3
Mellerud 27,7 72,3
Munkedal 32,1 67,9
Mölndal 31,8 68,2
Orust 27,8 72,2
Partille 33,1 66,9
Skara 30,8 69,2
Skövde 29,6 70,4
Sotenäs 29,0 71,0
Stenungsund 30,7 69,3
Strömstad 26,3 73,7
Svenljunga 27,7 72,3
Tanum 28,9 71,1
Tibro 29,9 70,1
Tidaholm 30,7 69,3
Tjörn 30,0 70,0
Tranemo 27,1 72,9
Trollhättan 30,0 70,0
Töreboda 28,7 71,3
Uddevalla 29,3 70,7
Ulricehamn 28,4 71,6
Vara 28,8 71,2
Vårgårda 31,6 68,4
Vänersborg 28,9 71,1
Åmål 27,2 72,8
Öckerö 31,9 68,1
Västra Götalands län 30,2 69,8
Riket 30,0 70,0
Föräldrapenning. Männens uttag av nettodagar 2010-2020. Procent

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ale 23,1 24,2 25,3 26,8 25,8 29,3 27,9 31,0 30,3 30,9 30,6
Alingsås 25,0 26,7 25,4 27,1 25,8 27,6 29,0 29,7 31,1 32,3 31,5
Bengtsfors 20,7 19,8 15,6 16,7 23,9 22,7 23,2 26,1 31,6 28,7 29,6
Bollebygd 24,6 27,6 28,1 25,6 26,8 28,2 28,6 32,9 29,4 30,4 31,9
Borås 21,2 20,7 22,0 23,0 22,0 23,5 24,8 26,1 27,3 28,9 28,4
Dals-Ed 16,6 14,4 18,0 18,5 23,6 26,0 18,8 20,4 25,7 27,7 24,1
Essunga 19,0 16,9 21,5 23,9 24,0 22,8 25,9 24,2 26,6 26,6 30,9
Falköping 22,2 23,7 23,0 23,1 23,7 24,2 25,5 25,9 28,9 28,2 28,2
Färgelanda 16,7 19,0 13,6 21,0 23,0 21,6 21,2 24,5 23,8 26,5 28,8
Grästorp 22,0 20,5 26,0 26,3 27,4 25,2 25,2 24,5 30,0 28,5 25,8
Gullspång 27,1 22,6 17,5 22,4 19,3 24,0 20,7 25,8 27,6 25,4 27,5
Göteborg 23,0 23,7 24,4 25,3 25,5 26,5 26,8 28,4 29,6 30,8 30,4
Götene 22,0 21,7 22,9 24,9 24,6 25,3 26,7 30,6 31,6 30,4 31,8
Herrljunga 22,8 25,0 26,3 24,7 26,7 24,5 25,4 26,6 26,6 28,5 31,3
Hjo 23,7 22,9 24,4 26,1 25,6 28,5 33,3 28,7 28,7 32,5 30,8
Härryda 26,6 28,4 28,6 28,4 29,6 31,6 29,8 32,2 34,2 33,8 33,3
Karlsborg 22,9 23,7 23,8 23,2 24,3 24,8 23,5 26,1 28,8 29,7 29,2
Kungälv 23,3 24,5 24,6 25,8 26,8 28,0 30,7 31,2 30,9 32,0 30,5
Lerum 26,7 26,1 26,3 28,7 27,5 29,9 30,8 30,3 31,2 33,1 33,0
Lidköping 23,5 24,5 23,7 26,3 25,5 25,0 26,1 27,9 27,8 30,4 30,5
Lilla Edet 21,8 26,0 21,2 25,5 22,7 21,7 24,8 26,7 28,0 29,7 30,2
Lysekil 23,5 22,8 22,1 22,3 24,6 26,3 26,1 26,7 28,0 30,0 30,4
Mariestad 21,7 22,9 22,5 24,2 24,4 25,4 27,4 27,9 31,0 29,6 31,6
Mark 21,6 23,3 24,3 23,2 24,8 25,1 26,4 25,6 29,5 28,8 29,7
Mellerud 20,3 16,0 20,1 19,6 22,8 23,7 28,9 24,5 30,4 29,0 27,7
Munkedal 22,4 22,8 21,8 20,6 21,5 21,2 24,9 27,5 28,0 28,5 32,1
Mölndal 26,7 28,1 27,9 28,1 28,9 30,2 30,4 31,4 31,7 32,1 31,8
Orust 23,6 25,8 22,7 24,1 23,2 24,8 23,3 27,7 31,4 28,1 27,8
Partille 24,8 26,1 27,4 28,5 28,2 28,8 30,7 31,7 31,4 33,4 33,1
Skara 21,7 23,4 22,1 22,2 22,5 22,8 24,5 25,7 29,2 29,7 30,8
Skövde 22,2 22,5 23,4 24,1 25,0 25,1 28,4 27,4 29,7 31,2 29,6
Sotenäs 17,7 18,2 20,1 19,7 21,4 25,7 24,1 21,4 27,0 29,0 29,0
Stenungsund 24,7 25,9 26,2 27,1 27,6 27,6 29,4 29,5 30,7 30,9 30,7
Strömstad 17,2 15,9 17,1 15,6 19,2 16,8 20,5 20,9 23,2 23,9 26,3
Svenljunga 18,3 23,5 23,4 21,3 23,3 23,0 28,1 26,3 25,0 24,3 27,7
Tanum 18,8 19,2 21,7 21,9 21,0 23,1 23,0 25,4 28,9 29,0 28,9
Tibro 20,6 23,0 25,5 26,0 23,6 26,5 26,7 27,2 27,8 31,5 29,9
Tidaholm 20,9 23,0 21,7 24,2 25,0 26,4 27,6 28,0 30,1 29,3 30,7
Tjörn 28,1 25,8 25,7 27,0 27,1 27,8 29,6 28,3 30,2 30,9 30,0
Tranemo 24,9 21,4 22,6 23,6 23,2 25,4 29,8 29,4 27,8 28,7 27,1
Trollhättan 21,7 21,7 21,6 22,2 23,2 25,5 24,6 25,8 27,7 29,0 30,0
Töreboda 22,7 23,8 23,8 23,3 21,6 27,0 24,9 26,0 28,8 29,4 28,7
Uddevalla 20,5 20,7 21,2 20,8 22,2 23,8 23,8 25,0 27,2 28,8 29,3
Ulricehamn 21,8 22,7 21,5 24,1 24,3 25,5 25,1 27,3 28,7 27,3 28,4
Vara 20,5 25,3 22,6 22,6 23,4 24,7 26,1 27,3 28,2 30,2 28,8
Vårgårda 22,4 21,6 23,1 25,2 24,1 26,1 24,3 28,5 26,2 31,6 31,6
Vänersborg 22,4 21,6 24,3 22,9 22,9 22,6 24,5 25,6 26,0 27,9 28,9
Åmål 20,3 20,6 18,9 22,3 23,2 22,6 27,1 26,0 27,1 27,9 27,2
Öckerö 28,4 28,0 29,8 28,6 28,4 30,7 31,4 28,8 31,2 33,2 31,9
Västra Götalands län 23,0 23,6 24,0 24,8 25,1 26,1 26,8 28,0 29,3 30,4 30,2
Riket 23,1 23,7 24,4 24,8 25,0 26,2 27,0 27,9 29,3 30,0 30,0
Föräldrapenning. Utveckling av männens uttag av nettodagar 2010-2020. Index år 2010=100

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ale 100 105 110 116 112 127 121 134 131 134 133
Alingsås 100 107 102 108 103 110 116 119 125 129 126
Bengtsfors 100 96 75 81 115 109 112 126 152 138 143
Bollebygd 100 112 114 104 109 114 116 133 119 124 129
Borås 100 98 104 109 104 111 117 123 129 136 134
Dals-Ed 100 87 109 111 143 157 114 123 155 167 145
Essunga 100 89 113 125 126 120 136 127 140 140 163
Falköping 100 107 104 104 107 109 115 117 130 127 127
Färgelanda 100 114 81 125 137 129 127 146 142 158 172
Grästorp 100 93 118 120 125 115 115 111 136 130 118
Gullspång 100 83 65 83 71 88 76 95 102 93 101
Göteborg 100 103 106 110 111 115 116 123 129 134 132
Götene 100 98 104 113 112 115 121 139 143 138 145
Herrljunga 100 110 115 108 117 108 111 117 117 125 137
Hjo 100 97 103 110 108 120 141 121 121 137 130
Härryda 100 107 108 107 112 119 112 121 129 127 126
Karlsborg 100 104 104 101 106 108 103 114 126 130 128
Kungälv 100 105 106 111 115 120 132 134 133 137 131
Lerum 100 98 99 107 103 112 115 113 117 124 123
Lidköping 100 105 101 112 108 106 111 119 118 129 130
Lilla Edet 100 119 97 117 104 99 114 122 128 136 138
Lysekil 100 97 94 95 105 112 111 114 119 128 129
Mariestad 100 106 104 111 113 117 126 129 143 136 146
Mark 100 108 112 108 115 116 122 119 137 133 138
Mellerud 100 79 99 97 112 117 142 121 149 143 136
Munkedal 100 102 97 92 96 95 111 123 125 127 143
Mölndal 100 105 105 105 109 113 114 118 119 120 119
Orust 100 110 96 102 99 105 99 118 133 119 118
Partille 100 106 111 115 114 116 124 128 127 135 134
Skara 100 108 102 102 104 105 113 118 135 137 142
Skövde 100 102 105 109 113 113 128 123 134 141 133
Sotenäs 100 103 114 111 121 146 136 121 153 164 164
Stenungsund 100 105 106 110 111 112 119 119 124 125 124
Strömstad 100 92 99 90 111 98 119 121 135 138 153
Svenljunga 100 128 128 116 127 125 153 143 136 133 151
Tanum 100 102 115 116 111 122 122 135 153 154 154
Tibro 100 111 124 126 114 129 129 132 135 153 145
Tidaholm 100 110 104 116 120 126 132 134 144 140 147
Tjörn 100 92 91 96 96 99 106 101 108 110 107
Tranemo 100 86 91 95 93 102 119 118 112 115 108
Trollhättan 100 100 99 102 107 117 113 119 127 133 138
Töreboda 100 105 105 103 95 119 110 115 127 130 127
Uddevalla 100 101 104 102 108 116 116 122 133 141 143
Ulricehamn 100 104 98 110 111 117 115 125 131 125 130
Vara 100 124 111 110 114 121 127 134 138 148 141
Vårgårda 100 96 103 112 107 116 109 127 117 141 141
Vänersborg 100 97 109 102 102 101 109 114 116 125 129
Åmål 100 101 93 110 114 112 133 128 133 138 134
Öckerö 100 99 105 101 100 108 111 101 110 117 113
Västra Götalands län 100 103 105 108 109 114 117 122 128 132 132
Riket 100 103 106 107 108 113 117 121 127 130 130

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta