Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 744 859 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Kultur och fritid // Antal fritidshus per kommun

Antal fritidshus per kommun

Senast uppdaterad 2022-03-24
Förklaring

Antal fritidshus är beräknade utifrån Fastighetstaxeringsregistret (FTR). Fritidshus definieras fr.o.m. 2015 som värderingsenheter/taxeringsenheter som saknar folkbokförd befolkning och är taxerade som Lantbruksenhet, bebyggd (typkod 120), Småhusenhet, bebyggd (typkod 220), Småhusenhet, småhus på ofri grund (typkod 225) eller Småhusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr (typkod 213). Bara fritidshus som ägs av fysiska personer (inklusive utländska personer utan svenskt personnummer) eller dödsbon ingår. För lantbruksenheter krävs också att lantbruket ej är aktivt samt att det finns en bostadsbyggnad på taxeringsenheten, vilket gäller både före och efter 2015.

Antal fritidshus 2021

Kommun/Region Fritidshus
Ale 382
Alingsås 1 151
Bengtsfors 1 907
Bollebygd 382
Borås 1 887
Dals-Ed 1 019
Essunga 234
Falköping 897
Färgelanda 733
Grästorp 228
Gullspång 991
Göteborg 4 924
Götene 876
Herrljunga 507
Hjo 533
Härryda 668
Karlsborg 1 178
Kungälv 2 368
Lerum 683
Lidköping 1 925
Lilla Edet 756
Lysekil 4 457
Mariestad 1 379
Mark 1 669
Mellerud 1 982
Munkedal 1 339
Mölndal 392
Orust 6 113
Partille 107
Skara 420
Skövde 973
Sotenäs 4 224
Stenungsund 998
Strömstad 3 954
Svenljunga 1 152
Tanum 6 719
Tibro 682
Tidaholm 532
Tjörn 4 312
Tranemo 682
Trollhättan 612
Töreboda 878
Uddevalla 3 684
Ulricehamn 1 480
Vara 692
Vårgårda 471
Vänersborg 1 598
Åmål 1 235
Öckerö 748
Västra Götalands län 77 713
Riket 610 372
Antal fritidshus 2011-2021

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Ale 423 407 397 408 390 399 386 406 393 400 382
Alingsås 1 133 1 098 1 109 1 126 1 140 1 123 1 120 1 217 1 212 1 203 1 151
Bengtsfors 1 650 1 679 1 697 1 704 1 712 1 743 1 756 1 827 1 862 1 913 1 907
Bollebygd 399 383 390 385 366 364 354 385 397 391 382
Borås 1 842 1 842 1 807 1 796 1 724 1 837 1 841 1 908 1 871 1 907 1 887
Dals-Ed 951 952 960 943 955 957 965 997 1 021 1 015 1 019
Essunga 238 244 240 228 235 220 213 263 257 256 234
Falköping 2 002 867 864 894 873 831 836 902 921 917 897
Färgelanda 713 727 725 733 722 727 726 747 738 721 733
Grästorp 216 226 232 228 230 226 229 247 250 255 228
Gullspång 937 942 947 948 939 944 936 973 976 995 991
Göteborg 2 563 2 692 2 877 2 946 4 327 4 429 4 429 4 837 4 824 4 816 4 924
Götene 874 892 900 910 870 864 829 891 891 879 876
Herrljunga 476 507 505 496 499 513 502 511 513 507 507
Hjo 490 508 510 492 499 512 511 535 545 519 533
Härryda 840 801 789 777 753 732 725 713 704 686 668
Karlsborg 1 117 1 131 1 152 1 133 1 136 1 147 1 148 1 172 1 177 1 169 1 178
Kungälv 2 426 2 386 2 403 2 372 2 354 2 378 2 337 2 363 2 387 2 381 2 368
Lerum 765 728 717 723 729 738 694 715 718 726 683
Lidköping 1 831 1 862 1 873 1 868 1 854 1 806 1 820 1 913 1 948 1 923 1 925
Lilla Edet 824 818 825 802 801 792 781 772 783 769 756
Lysekil 4 010 4 072 4 103 4 139 4 130 4 158 4 165 4 314 4 364 4 384 4 457
Mariestad 1 260 1 314 1 322 1 329 1 335 1 329 1 352 1 380 1 376 1 369 1 379
Mark 1 639 1 646 1 631 1 647 1 664 1 679 1 641 1 670 1 671 1 674 1 669
Mellerud 1 780 1 912 1 939 1 959 1 955 1 940 1 926 1 963 1 973 1 981 1 982
Munkedal 1 264 1 241 1 259 1 255 1 257 1 272 1 267 1 309 1 324 1 334 1 339
Mölndal 373 400 415 422 342 322 324 433 447 392 392
Orust 5 601 5 666 5 733 5 766 5 826 5 793 5 847 6 036 6 084 6 079 6 113
Partille 133 113 103 118 98 80 107 112 113 120 107
Skara 444 444 439 430 430 416 424 434 449 432 420
Skövde 1 032 1 009 981 958 948 983 978 987 991 968 973
Sotenäs 3 818 3 872 3 929 3 970 4 024 4 021 4 047 4 137 4 216 4 236 4 224
Stenungsund 1 114 1 126 1 091 1 090 1 093 1 064 1 029 1 036 1 050 1 034 998
Strömstad 3 539 3 574 3 611 3 651 3 708 3 739 3 776 3 825 3 872 3 914 3 954
Svenljunga 1 049 1 069 1 063 1 050 1 069 1 103 1 101 1 131 1 142 1 137 1 152
Tanum 5 821 5 926 6 034 6 105 6 144 6 193 6 259 6 491 6 572 6 635 6 719
Tibro 653 662 685 656 661 652 650 667 668 678 682
Tidaholm 566 571 573 568 548 534 527 525 551 528 532
Tjörn 4 033 4 059 4 073 4 122 4 170 4 185 4 169 4 235 4 274 4 291 4 312
Tranemo 668 672 670 679 664 656 641 691 705 687 682
Trollhättan 644 640 637 648 644 649 639 656 618 619 612
Töreboda 838 847 851 869 882 869 862 881 875 879 878
Uddevalla 3 549 3 604 3 597 3 610 3 672 3 671 3 629 3 659 3 663 3 656 3 684
Ulricehamn 1 481 1 463 1 451 1 476 1 439 1 436 1 404 1 510 1 486 1 478 1 480
Vara 629 650 662 667 678 653 633 684 709 718 692
Vårgårda 459 456 454 438 447 442 431 473 461 467 471
Vänersborg 1 599 1 627 1 640 1 638 1 645 1 660 1 621 1 627 1 615 1 584 1 598
Åmål 1 158 1 174 1 186 1 146 1 173 1 163 1 158 1 212 1 211 1 212 1 235
Öckerö 685 687 688 696 726 718 730 744 752 769 748
Västra Götalands län 72 549 72 188 72 739 73 014 74 480 74 662 74 475 77 116 77 620 77 603 77 713
Riket 564 155 568 190 570 257 571 277 575 384 576 806 576 711 605 877 606 920 607 664 610 372
Utveckling av antalet fritidshus 2011-2021. Index år 2011=100

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Ale 100 96 94 96 92 94 91 96 93 95 90
Alingsås 100 97 98 99 101 99 99 107 107 106 102
Bengtsfors 100 102 103 103 104 106 106 111 113 116 116
Bollebygd 100 96 98 96 92 91 89 96 99 98 96
Borås 100 100 98 98 94 100 100 104 102 104 102
Dals-Ed 100 100 101 99 100 101 101 105 107 107 107
Essunga 100 103 101 96 99 92 89 111 108 108 98
Falköping 100 43 43 45 44 42 42 45 46 46 45
Färgelanda 100 102 102 103 101 102 102 105 104 101 103
Grästorp 100 105 107 106 106 105 106 114 116 118 106
Gullspång 100 101 101 101 100 101 100 104 104 106 106
Göteborg 100 105 112 115 169 173 173 189 188 188 192
Götene 100 102 103 104 100 99 95 102 102 101 100
Herrljunga 100 107 106 104 105 108 105 107 108 107 107
Hjo 100 104 104 100 102 104 104 109 111 106 109
Härryda 100 95 94 93 90 87 86 85 84 82 80
Karlsborg 100 101 103 101 102 103 103 105 105 105 105
Kungälv 100 98 99 98 97 98 96 97 98 98 98
Lerum 100 95 94 95 95 96 91 93 94 95 89
Lidköping 100 102 102 102 101 99 99 104 106 105 105
Lilla Edet 100 99 100 97 97 96 95 94 95 93 92
Lysekil 100 102 102 103 103 104 104 108 109 109 111
Mariestad 100 104 105 105 106 105 107 110 109 109 109
Mark 100 100 100 100 102 102 100 102 102 102 102
Mellerud 100 107 109 110 110 109 108 110 111 111 111
Munkedal 100 98 100 99 99 101 100 104 105 106 106
Mölndal 100 107 111 113 92 86 87 116 120 105 105
Orust 100 101 102 103 104 103 104 108 109 109 109
Partille 100 85 77 89 74 60 80 84 85 90 80
Skara 100 100 99 97 97 94 95 98 101 97 95
Skövde 100 98 95 93 92 95 95 96 96 94 94
Sotenäs 100 101 103 104 105 105 106 108 110 111 111
Stenungsund 100 101 98 98 98 96 92 93 94 93 90
Strömstad 100 101 102 103 105 106 107 108 109 111 112
Svenljunga 100 102 101 100 102 105 105 108 109 108 110
Tanum 100 102 104 105 106 106 108 112 113 114 115
Tibro 100 101 105 100 101 100 100 102 102 104 104
Tidaholm 100 101 101 100 97 94 93 93 97 93 94
Tjörn 100 101 101 102 103 104 103 105 106 106 107
Tranemo 100 101 100 102 99 98 96 103 106 103 102
Trollhättan 100 99 99 101 100 101 99 102 96 96 95
Töreboda 100 101 102 104 105 104 103 105 104 105 105
Uddevalla 100 102 101 102 103 103 102 103 103 103 104
Ulricehamn 100 99 98 100 97 97 95 102 100 100 100
Vara 100 103 105 106 108 104 101 109 113 114 110
Vårgårda 100 99 99 95 97 96 94 103 100 102 103
Vänersborg 100 102 103 102 103 104 101 102 101 99 100
Åmål 100 101 102 99 101 100 100 105 105 105 107
Öckerö 100 100 100 102 106 105 107 109 110 112 109
Västra Götalands län 100 100 100 101 103 103 103 106 107 107 107
Riket 100 101 101 101 102 102 102 107 108 108 108

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta