Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 734 443 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Näringsliv // Turism // Antal övernattningar på hotell…

Antal övernattningar på hotell, stugbyar, vandrarhem, SoL och camping

Senast uppdaterad 2021-04-07
Förklaring
SCB för ett register över landets hotell, stugbyar och vandrarhem med uppgifter om anläggningarnas kapacitet och öppethållande. Från 1 januari 2008 har SCB även tagit över insamling och produktion av campingstatistik. Inkvarteringsstatistiken bygger på månatlig insamling av uppgifter från samtliga öppna anläggningar. En årsrapport med slutlig statistik publiceras i april. I denna inkluderas även statistik över förmedlade privata stugor och lägenheter(SCB) samt campingstatistik.
I statistiken ingår samtliga hotell, motell, pensionat, vandrarhem och kurs- och konferensanläggningar med minst fem rum eller nio bäddar, stugbyar med minst fem stugor eller tjugo bäddar samt alla STF-anslutna vandrarhem oavsett storlek. Endast anläggningar som bedriver yrkesmässig uthyrning ingår. Även förmedlade privata stugor och lägenheter samt alla campingplatser ingår. Vårdhem, hälsohem och anstalter, inackordering av t.ex. skolungdom samt övernattning i privat regi registreras ej. Anläggningar som tillfälligt används för annan verksamhet – flyktingförläggning etc. – ingår inte i beläggningsstatistiken men räknas med i den totala kapaciteten.
PDF
Diagram nuläge
Antal övernattningar på hotell, stugbyar, vandrarhem, SoL och camping 2020. Tusental

Region Antal övernattningar. Tusental Andelar (%)
Stockholms län 6 902 15,9
Uppsala län 768 1,8
Södermanlands län 858 2,0
Östergötlands län 1 455 3,4
Jönköpings län 1 171 2,7
Kronobergs län 614 1,4
Kalmar län 2 317 5,3
Gotlands län 724 1,7
Blekinge län 808 1,9
Skåne län 4 455 10,3
Hallands län 2 398 5,5
Västra Götalands län 6 079 14,0
Värmlands län 1 556 3,6
Örebro län 901 2,1
Västmanlands län 733 1,7
Dalarnas län 4 082 9,4
Gävleborgs län 1 143 2,6
Västernorrlands län 1 006 2,3
Jämtlands län 2 351 5,4
Västerbottens län 1 243 2,9
Norrbottens län 1 741 4,0
Riket 43 303 100
Antal övernattningar på hotell, stugbyar, vandrarhem, SoL och camping 2010-2020. Tusental

Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Stockholms län 10 048 10 443 10 714 10 987 11 849 12 976 13 438 14 048 14 595 15 300 6 902
Uppsala län 987 1 051 1 051 1 062 1 129 1 167 1 138 1 116 1 128 1 132 768
Södermanlands län 1 002 1 056 981 1 023 1 008 1 030 1 089 1 091 1 198 1 159 858
Östergötlands län 1 442 1 489 1 493 1 495 1 597 1 774 1 800 1 772 1 825 1 942 1 455
Jönköpings län 1 470 1 425 1 341 1 429 1 494 1 641 1 694 1 734 1 698 1 761 1 171
Kronobergs län 755 778 815 820 862 895 944 994 1 004 1 025 614
Kalmar län 2 587 2 513 2 605 2 586 2 585 2 719 2 811 2 964 2 904 2 979 2 317
Gotlands län 927 858 855 834 888 923 1 029 1 005 1 003 1 026 724
Blekinge län 898 909 888 858 878 937 960 945 985 1 021 808
Skåne län 4 533 4 636 4 594 4 791 5 151 5 533 5 888 5 885 6 228 6 526 4 455
Hallands län 2 252 2 399 2 399 2 498 2 640 2 706 2 703 2 665 2 793 2 947 2 398
Västra Götalands län 8 257 8 266 8 266 8 570 9 176 9 673 9 777 9 988 10 196 10 493 6 079
Värmlands län 2 112 2 099 2 067 2 022 2 038 2 072 2 141 2 263 2 589 2 515 1 556
Örebro län 1 123 1 119 1 029 1 141 1 090 1 215 1 269 1 307 1 295 1 294 901
Västmanlands län 635 644 618 684 711 727 716 896 902 926 733
Dalarnas län 5 438 5 019 4 863 4 769 4 919 4 986 5 104 4 948 5 102 5 122 4 082
Gävleborgs län 941 908 934 957 1 017 997 1 067 1 119 1 231 1 363 1 143
Västernorrlands län 923 947 1 010 1 055 1 122 1 196 1 167 1 140 1 168 1 258 1 006
Jämtlands län 2 605 2 452 2 500 2 439 2 627 2 923 3 000 3 077 2 973 3 039 2 351
Västerbottens län 1 463 1 552 1 540 1 564 1 609 1 649 1 748 1 842 1 844 1 878 1 243
Norrbottens län 2 007 2 066 2 131 2 152 2 204 2 290 2 313 2 410 2 516 2 667 1 741
Riket 52 406 52 624 52 690 53 736 56 594 60 029 61 796 63 208 65 179 67 371 43 303
Utveckling av antal övernattningar på hotell, stugbyar, vandrarhem, SoL och camping 2010-2020. Index år 2010=100

Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Stockholms län 100 104 107 109 118 129 134 140 145 152 69
Uppsala län 100 106 106 108 114 118 115 113 114 115 78
Södermanlands län 100 105 98 102 101 103 109 109 120 116 86
Östergötlands län 100 103 104 104 111 123 125 123 127 135 101
Jönköpings län 100 97 91 97 102 112 115 118 115 120 80
Kronobergs län 100 103 108 109 114 119 125 132 133 136 81
Kalmar län 100 97 101 100 100 105 109 115 112 115 90
Gotlands län 100 93 92 90 96 100 111 108 108 111 78
Blekinge län 100 101 99 96 98 104 107 105 110 114 90
Skåne län 100 102 101 106 114 122 130 130 137 144 98
Hallands län 100 107 107 111 117 120 120 118 124 131 106
Västra Götalands län 100 100 100 104 111 117 118 121 123 127 74
Värmlands län 100 99 98 96 97 98 101 107 123 119 74
Örebro län 100 100 92 102 97 108 113 116 115 115 80
Västmanlands län 100 101 97 108 112 115 113 141 142 146 115
Dalarnas län 100 92 89 88 90 92 94 91 94 94 75
Gävleborgs län 100 96 99 102 108 106 113 119 131 145 121
Västernorrlands län 100 103 109 114 122 130 126 124 127 136 109
Jämtlands län 100 94 96 94 101 112 115 118 114 117 90
Västerbottens län 100 106 105 107 110 113 119 126 126 128 85
Norrbottens län 100 103 106 107 110 114 115 120 125 133 87
Riket 100 100 101 103 108 115 118 121 124 129 83

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta