Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 734 443 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Näringsliv // Turism // Hotellgästerna fördelade efter…

Hotellgästerna fördelade efter målgrupp

Senast uppdaterad 2021-04-07
Förklaring

Målgruppsredovisningen baseras på antalet belagda rum och redovisas enligt gästens sätt att betala:

  • Affärs- och uppdragsresenär – gäst som betalar ordinarie pris (inklusive eventuell företagsrabatt)
  • Konferensgäst – gäst som betalar enligt konferensprislista samt bor och konfererar på hotellet
  • Gruppgäst – gäst som betalar enligt grupprislista
  • Fritidsresenär – dels gäst som (ofta) inte betalar ordinarie pris och reser främst över helger och under sommaren, dels fullt betalande privatgäst på turisthotell
PDF
Diagram nuläge

Hotellgästerna (belagda rum) fördelade efter målgrupp 2020

         

 

Belagda rum

Procentuell fördelning

Västra Götalands län

Riket           

Västra Götalands län

Riket

Affärsresenärer

806 934

6 142 041

38,6

43,1

Konferensdeltagare

96 163

726 784

4,6

5,1

Gruppresenärer

85 711

627 030

4,1

4,4

Fritidsresenärer

1 101 695

6 754 820

52,7

47,4

Totalt

2 090 503

14 250 675

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån, Tillväxtverket

Hotellgästerna (belagda rum) fördelade efter målgrupp 2000-2020

           

Västra Götalands län, antal

År

Affärs- resenärer

Konferens- deltagare

Grupp- resenärer

Fritids- resenärer

Totalt

2000

1 248 633

329 828

188 473

588 978

2 355 912

2001

1 297 951

367 345

195 917

587 751

2 448 964

2002

1 274 638

318 659

196 098

637 319

2 451 226

2003

1 237 141

291 092

194 061

703 472

2 425 766

2004

1 237 445

311 797

197 309

689 364

2 435 916

2005

1 351 975

312 398

212 641

748 181

2 625 195

2006

1 465 721

315 061

227 392

731 491

2 739 665

2007

1 439 140

333 632

260 120

794 496

2 827 387

2008

1 502 942

354 141

230 336

794 659

2 879 199

2009

1 431 135

299 803

186 670

910 722

2 828 330

2010

1 485 303

333 068

234 048

951 194

3 000 612

2011

1 570 459

319 624

227 425

958 871

3 073 305

2012

1 580 415

314 198

223 081

1 024 285

3 141 979

2013

1 536 412

300 881

240 064